La dita

“Embarcar-se en barques de canya.”

Dita local. Coneixeu-ne el significat