La dita

“Quan era mort lo combregaven. ”

Dita local. Coneixeu-ne el significat