La dita

“Que pocs capellans portaràs a l'enterro. ”

Dita local. Coneixeu-ne el significat