Subscripció

La subscripció anual a Revista Cambrils té un preu de 38 euros. La subscripció us permet rebre mensualment les 12 edicions de Revista Cambrils a l'adreça que ens indiqueu. Els enviaments a l'estranger tenen un cost adicional. La primera subscripció tindrà el preu proporcional dels mesos que restin per acabar l'any en curs.

Per a més informació poseu en contacte amb Revista Cambrils al telèfon 977 79 43 43, al correu electrònic revistacambrils@revistacambrils.cat o presencialment al carrer de Sant Plàcid, 7, baixos de Cambrils.

Forma de pagament

Mètode de pagament:

Camp obligatori