Informació general

Plenari

El plenari aprova els dies festius locals per a l'any 2022

El dia 29 de juny i el 8 de setembre, amb motiu de la Festa Major de Sant Pere i la Festa Major de la Mare de Déu del Camí, serà festiu a Cambrils

Per Maria Vidal

El seguici festiu estàtic de la Festa Major de Sant Pere, el passat 29 de juny
El seguici festiu estàtic de la Festa Major de Sant Pere, el passat 29 de juny | Lluís Rovira i Barenys

Els dies de les festes locals l'any vinent seran el 29 de juny, amb motiu de la Festa Major de Sant Pere, i el 8 de setembre, per la Festa Major de la Mare de Déu del Camí. Així s'ha aprovat per unanimitat al ple telemàtic extraordinari d'aquest dijous, 19 d'agost.

La regidora de Cultura i Festes, Cinta Ballesté, ha exposat que la proposta, com cada any, és que els dies festius siguin les festes majors locals. Després de sotmetre aquest punt a votació, tots els grups hi han donat suport. D'aquesta manera, el dimecres 29 de juny i el dijous 8 de setembre de l'any 2022 serà festiu a Cambrils.

Modificació puntual del POUM

D'altra banda, els 18 membres assistents avui al plenari municipal també han aprovat la correcció d'errades materials de transcripció del PA-6 El Pinaret (Pla d'Actuació). Com ha indicat el regidor d'Urbanisme, Enric Daza, el 24 de febrer de 2020 ja es va aprovar inicialment una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per permetre prolongar el sòl urbà destinat a la construcció d'habitatges unifamiliars i plurifamiliars de protecció oficial. En el darrer ple ordinari, el del 26 de juliol de 2021, es va passar a la següent fase de tramitació, i es va adoptar l'acord d'aprovació provisional d'aquesta modificació. Tot i això, Enric Daza ha afirmat que "revisant l'expedient, s'han detectat errades de transcripció en l'apartat de plantejament urbanístic vigent i proposat, tant en la memòria sotmesa a l'aprovació inicial com a l'aprovació provisional, i que consten a l'informe de l'arquitecte municipal de data 3 d'agost de 2021".

Així doncs, s'ha proposat corregir aquestes errades materials comeses, sempre que no es canviï "la subsistència de l'acte administratiu". El punt s'ha sotmès a votació i tots els membres assistents al plenari s'hi han posicionat a favor. L'única objecció, encara que per un altre motiu, ha sigut per part del regidor de Ciutadans Santi Gámez. Gámez ha indicat que "votarem a favor, però no entenc perquè en plenes vacances, quan se'ns va dir que no hi hauria ple, n'hi hagi un d'extraordinari per una cosa així". "Estic a favor que es tiri aquest projecte endavant, però això de les vacances ens agafa a tots separats. Els que estem fora de govern tenim la nostra vida també", ha afegit el regidor de Ciutadans.