Informació general

Urbanisme

La tramitació per al desenvolupament urbanístic del PA-6 El Pinaret segueix superant fases

Canviar el sistema d’actuació de reparcel·lació a cooperació permetrà a l’Ajuntament agafar la iniciativa en la promoció i agilitzar els tràmits de desenvolupament del polígon

Per Berta Ruiz

Imatge del tram final del carrer de Josep Serra i Dalmau on comença el sector a desenvolupar
Imatge del tram final del carrer de Josep Serra i Dalmau on comença el sector a desenvolupar | Patrícia Muñoz

La tramitació urbanística per al desenvolupament del PA-6 El Pinaret (Pla d'Actuació) segueix superant fases. Al plenari del passat 26 de juliol es va aprovar la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) a l’àmbit del PA-6 El Pinaret. Aquesta modificació –que recull diverses al·legacions presentades en la fase d’exposició pública del projecte–, preveu l’increment del sostre edificable, la creació de dues noves sub-claus urbanístiques i el canvi del sistema d’actuació per tirar endavant el polígon, de reparcel·lació a modalitat de cooperació, tal com va explicar el regidor d'Urbanisme –Enric Daza–.  

Canviar el sistema d’actuació de reparcel·lació a cooperació permetrà a l’Ajuntament agafar la iniciativa en la promoció i agilitzar els tràmits de desenvolupament d’un polígon que va fer els primers passos fa molts anys.  El nou projecte –segons l'equip de govern– assegura la viabilitat d’un sector clau en el desenvolupament urbanístic de l’entorn de l'avinguda de l’Esport, i incrementa substancialment la proporció d’habitatge protegit. D’aquesta manera, el PA-6 preveu la construcció de 495 nous habitatges de fins a 90 metres quadrats.  Un cop aprovada la modificació puntual a l’Ajuntament, el projecte se sotmetrà a criteri de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat.  

En el torn d'intervencions, la regidora no adscrita –Patricia de Miguel– va anunciar el seu vot favorable donat que són requeriments necessaris per al desenvolupament del projecte, però va comentar que "estaria bé que es fessin bé les coses des del principi".

David Chatelain (PP): "Ja de bon inici, i parlem de 2005, aquest polígon no era viable atenent als costos d’urbanització i el preu de mercat de les possibles edificacions"

Amb un to més crític i molt més extens es va expressar el portaveu del PP –David Chatelain– qui va recordar una notícia de revistacambrils.cat –publicada el 25 de febrer de 2020– en la què hi deia literalment:" David Chatelain del PP dubta de la viabilitat del projecte". Segons va seguir dient, "un any i maig més tard se’m dóna la raó amb aquesta modificació, que bàsicament posa negre sobre blanc el que ja vaig expressar al ple de febrer de 2020. Ja de bon inici, i parlem de 2005, aquest polígon no era viable atenent als costos d’urbanització i el preu de mercat de les possibles edificacions, sobre tot per les càrregues urbanístiques. Per intentar reconduir aquest problema, la modificació que es va presentar al febrer no actuava sobre les càrregues, sinó augmentant el sostre residencial, en la seva majoria destinat a habitatge protegit, tant HPO com HPC. De fet un dels efectes d’aquesta modificació era la cessió per part de la propietat del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic, implicant una disminució d’algunes partides en despesa d’urbanització, que passaria a suportar l’Ajuntament. Tanmateix s’han incorporat al sector unes ocupacions directes que, en el cas de no impulsar-se aquest espai en quatre anys portarien a les propietats afectades a demanar l'expropiació forçosa, amb els costos afegits que això suposaria, recordant que l’Ajuntament ja té espais ocupats des de fa anys pendents de resolució i que només s’han aturat degut a la suspensió propugnada per la Generalitat en el seu moment".

David Chatelain (PP): "La tramitació d’aquesta modificació –en marxa des de 2017–, comporta la suspensió de tramitacions i llicències, i per tant no es veurà cap moviment en la zona com a mínim fins 2023"

El portaveu popular també va recordar que, "la tramitació d’aquesta modificació –en marxa des de 2017–, comporta la suspensió de tramitacions i llicències, i per tant no es veurà cap moviment en la zona com a mínim fins 2023. I per acabar, aquesta modificació aposta pel canvi de model de gestió, passant a cooperació, el que significa un impuls coercitiu sobre la propietat, que es pot veure abocada a seriosos problemes en el cas de que l’escenari macroeconòmic es compliqui. Vista la documentació, les meves reticències eren més que justificades. Com reflecteix l’informe, l’estudi econòmic no era complet, no acreditava la viabilitat econòmica de l’àmbit en la fórmula proposada en el moment de l’aprovació inicial al febrer de 2020 i per això es modifica. Justament, insisteixo, el que jo defensava en aquell ple. A la comissió informativa el regidor Daza ens explicava que hi havia hagut un error de transcripció. El que acabo d’expressar no són errors de transcripció. Es tracta de problemes que afectaven a l’equilibri econòmic del sector! Per què es va presentar una modificació a aprovació que no complia amb els paràmetres? L'única resposta que em ve al cap són les presses per anunciar habitatge de protecció oficial".

Per part del PSC, la portaveu Ana López va demanar la relació de quins són els sectors urbanístics a desenvolupar a Cambrils i quin criteri té l'equip de govern per disposar de sòl urbà.

Enric Daza, regidor d'Urbanisme: "Aconseguim urbanitzar aquest descampat de la zona nord que està connectat amb la zona esportiva"

Respecte a la intervenció del regidor David Chatelain del PP, el regidor d'Urbanisme –Enric Daza– va comentar que, "totes les preguntes interminables del senyor Chatelain ja van quedar aclarides a la comissió. En un sector com el Pinaret hem trobat les millors solucions després d'una reunió amb la Direcció General d'Urbanisme que ens va marcar el camí d'un sector que ja porta 20 anys per trobar una solució. L'Ajuntament ha d'estar al costat dels propietaris per donar viabilitat al sector i en favor de la creació de sòl urbà per donar resposta a les peticions del sector de la construcció. Aconseguim urbanitzar aquest descampat de la zona nord que està connectat amb la zona esportiva. L'objectiu del govern és que tota aquesta zona estigui finalitzada el més aviat possible i per això es va fer l'aprovació inicial i ara, la provisional. Esperem que ben aviat estigui la definitiva i sigui una realitat".
 
El punt va ser aprovat amb el vot favorable de tots els grups del plenari.

Comenta aquest article