Informació general

Pressupost municipal

El govern accepta quatre de les cinc al·legacions del PP al pressupost municipal per al 2019

Dues de les quatre al·legacions acceptades van destinades al polígon Belianes; una altra és un pla de reparació integral de voreres i carrers i l'altra consistiria en incrementar i millorar l'enllumenat nadalenc

Per Berta Ruiz

Un moment de la sessió plenària d'aquest passat divendres
Un moment de la sessió plenària d'aquest passat divendres | Lluís Rovira i Barenys

El ple extraordinari celebrat el passat divendres va aprovar definitivament el pressupost municipal per a l'any 2019 que puja a 45,1 milions d'euros. Recordem que l'aprovació inicial s'havia fet el 19 de desembre. Tal com va exposar el regidor d'Hisenda –Jaume Gila– durant el període d'exposició pública es van rebre al·legacions del PP, de l'NMC, del grup de govern –per una qüestió tècnica– i del grup sindical d'UGT. El PP havia presentat cinc al·legacions, quatre de les quals van ser acceptades i transaccionades “després d'una bona predisposició a negociar i a arribar a acords”, segons va dir Gila.

El govern accepta quatre de les cinc propostes del PP

La primera proposta del PP és atorgar una línia d'ajudes (subvencions) als propietaris de naus o empresaris amb activitats del polígon Belianes per tal que puguin costejar la tramitació i posar al dia la legalització de les activitats. Sobre això, Gila va anunciar que l'equip de govern realitzarà els estudis pertinents per elaborar les bases de subvenció. La segona proposta és fer un estudi urbanístic per a la consolidació i expansió del polígon Belianes. El regidor d'Hisenda va explicar que s'estimava parcialment l'al·legació del PP i es destinaria una partida de 5.000 euros per dur a terme l'estudi. La tercera proposta consisteix en un pla integral de reparació i millora de les voreres i carrers de Cambrils. En aquest punt, Gila va explicar que “hi ha una dotació inicial de 10.000 euros. Al 2018 ja hi havia una partida de millora dels carrers que es traspassarà a l'any 2019 per un import de 100.000 euros”. Des del PP també s'havia proposat incrementar i millorar l'enllumenat de Nadal; al·legació que també va ser acceptada per l'equip de govern. El regidor d'Hisenda va dir que, amb la partida ja existent més la incorporació de romanents, es podria arribar a una partida d'uns 30.000 euros per dur a terme aquesta renovació. Per altra banda, l'al·legació del PP –que consistia en redactar un projecte per a la construcció d'un nou poliesportiu a Vilafortuny–, va ser rebutjada. El PP havia proposat reemplaçar la partida de 147.432 euros de Ràdio Cambrils per les seves propostes, opció que va ser desestimada pel govern.

Es desestimen les al·legacions de l'NMC

Pel que fa a les al·legacions presentades per l'NMC, el regidor d'Hisenda –Jaume Gila– va manifestar que, “no es consideren al·legacions, és un document sobre reflexions generals. No hi ha propostes concretes ni quantificades”. Per tant, es van desestimar.

En el torn d'intervencions dels diferents grups, la regidora no adscrita –Cinta Ballesté– va agrair la bona predisposició al diàleg i a arribar a acords “pel bé de Cambrils”. Es va mostrar molt favorable a les propostes del PP, excepte la que demanava eliminar la partida per a Ràdio Cambrils.

El portaveu de l'AdC –Ivan Sanz– va argumentar el seu vot en contra a l'aprovació del pressupost municipal. Va criticar la “deriva externalitzadora d'un govern de 'pseudoesquerres'”, així com la seva “poca sensibilitat social”. El regidor de l'AdC també es va mostrar molt crític “amb tot el que han retallat aquests anys. L'anterior mandat era un govern neoliberal i de dretes que encara tenia més visió social que aquest actual”.

Satisfacció del PP

Per part del PP, el seu portaveu –David Chatelain– es va mostrar molt satisfet per l'acceptació de gairebé totes les seves propostes presentades “amb la voluntat de negociació i diàleg per arribar a acords. S'han acceptat punts molt importants per Cambrils. Dos dels cinc punts són sobre el polígon Belianes i ha estat el PP qui ha posat solucions damunt de la taula. Aquestes dues propostes han de servir per millorar el polígon”. També es va mostrar agraït per la bona predisposició amb les propostes de millora dels carrers i de l'enllumenat nadalenc, però va lamentar que no s'hagi tingut en compte l'al·legació per a l'elaboració d'un projecte d'un nou poliesportiu. Chatelain va dir que l'actual Palau Municipal d'Esports està molt saturat i que seria necessari un altre. El regidor popular va manifestar que, “ara parlem de compromisos grans del govern. Ara, comença la feina. Nosaltres hem aportat les idees i ara el govern les ha de dotar econòmicament. Si no s'impulsen crearia una mala imatge del govern”.

Imanol Rico: “Qualsevol debat no té sentit, qualsevol cosa que presenten és paper mullat"

Amb un to molt crític es va expressar el portaveu de Cs –Imanol Rico– qui va adreçar-se a Gila per dir-li: “hauria de tenir uns mínims coneixements d'economia per dirigir la regidoria d'Hisenda” i va seguir dient que, “nosaltres hem perdut la confiança per debatre perquè a vostès els hi és igual aquest debat. Saben que no executaran ni el 50% d'aquest pressupost perquè hi haurà eleccions. Han fet un pressupost electoralista enfocat a la imatge que pugui arribar a pensar el ciutadà i no en les seves necessitats. Per a vostès són més valuoses les modificacions de crèdit que el propi pressupost”. De fet, des de Cs van criticar les nombroses modificacions de crèdit que s'han fet al llarg del mandat. Segons va apuntar Rico, un 25% de les partides del pressupost de 2018 –uns 10 milions d'euros– es van canviar de destí. “Qualsevol debat no té sentit, qualsevol cosa que presenten és paper mullat. Diuen que no pugen la pressió fiscal i sí van pujar les escombraries un 8%. Gasten i gasten sense control; han invertit milers d'euros en Ràdio Cambrils i estan lluny d'obrir-la. La seva política econòmica és nefasta i la de personal també” va afirmar el regidor de la formació taronja.

El regidor de l'NMC –Oliver Klein– va lamentar que no s'haguessin tingut en compte les seves idees i va mostrar els seus dubtes sobre la continua disminució de l'IAE (Impost d'Activitats Econòmiques) any rere any, així com l'important increment de la partida de l'ICIO que passa de 590.000 a 1,4 milions d'euros de previsió per enguany. Klein va apuntar diferents qüestions com que manca “més recerca de subvencions d'administracions superiors” o que cal un nou pla d'ordenació urbanística. Sobre la Ràdio Cambrils va manifestar que, “falta capacitat per engegar-la i el producte final potser serà un instrument poc adaptat als temps i excessivament car”. També va preguntar a què es destinaran concretament els diners per al Teatre Auditori.

En un torn de rèplica, el regidor d'Hisenda va voler contestar al regidor Imanol Rico per dir-li: “em falta el seu treball i les seves propostes en forma d'al·legacions. Menys discursos i més feina. Amb qui ha treballat hem tingut un diàleg. Només té excuses per justificar-se davant dels seus? Potser li perilla el lloc?”.

Finalment, el pressupost municipal va ser aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i de les regidores no adscrites Encarni Bello i Cinta Ballesté. Cs, l'NMC, l'AdC i el regidor no adscrit –Santi Gámez– van votar en contra, mentre que el PP i la regidora no adscrita –Inma Sierra– es van abstenir.

Comenta aquest article