Informació general

Cooperativa

La Cooperativa Agrícola diu que s'ha vist obligada a plantejar un nou refinançament després de no haver aconseguit «el suport dels poders públics»

Tal com ja va avançar revistacambrils.cat la setmana passada, la Cooperativa Agrícola està plantejant una reformulació de l’acord de refinançament amb els impositors

Per Lluís Rovira i Barenys

Instal·lacions de la Cooperativa Agrícola
Instal·lacions de la Cooperativa Agrícola | Lluís Rovira i Barenys

La Cooperativa Agrícola va plantejar, abans de l'estiu, una reestructuració del seu deute i la reconfiguració de les garanties atorgades l'any 2016 a l'Institut Català de Finances, a la Generalitat, a l'Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya i a Avançsa. La Cooperativa Agrícola, segons explica en un comunicat emès ahir, proposava que s'alliberés de càrregues la benzinera, per la qual existien possibles compradors, i destinar el preu obtingut en la seva venda a pagar els afectats les quotes endarrerides dels anys 2020 i 2021. En el comunicat s'explica que "tot i haver mantingut innumerables reunions amb aquestes institucions, totes les propostes realitzades per l'entitat van ser rebutjades a excepció de la disminució de l'interès fix i la pròrroga del venciment fins el 2027 del préstec Avançsa". El comunicat conclou que "d’aquesta manera, malgrat els esforços de la Cooperativa i del seu Consell Rector, sense el suport dels poders públics, la mateixa s’ha vist obligada a plantejar un nou refinançament als afectats de l’antiga secció de crèdit, com a última mesura possible per retornar íntegrament els 13,5 milions pendents."

Reformulació de l'acord de refinançament

Tal com ja va avançar revistacambrils.cat la setmana passada, la Cooperativa Agrícola està plantejant una reformulació de l’acord de refinançament amb els impositors signat el 2016 per tal que aquests puguin cobrar el deute pendent que hi ha actualment amb cadascun d’ells. Fins ara l’entitat ha retornat als impositors uns 19 milions d’euros dels 32,5 que hi havia pendent en el moment del preconcurs al desembre del 2015. Així doncs, resta per pagar el 41,4% del deute inicial, la qual cosa equival a uns 13,5 milions d’euros.

En el comunicat de la Cooperativa es fa menció dels "factors externs a la Cooperativa, principalment la pandèmia mundial de la COVID-19" així com "l’impagament dels crèdits concedits a clients de l’antiga secció de crèdit" de manera que segons diuen, "l’entitat s’ha vist obligada a fer una nova proposta de pagaments als afectats, a fi i efecte d’adaptar el pla a la situació econòmica actual. L’objectiu d’aquest nou procediment és poder tornar el 100% del capital pendent als impositors de l’antiga secció de crèdit."

Es plantegen dues fórmules, una per cobrar el 67% en 10 anys i una altre per cobrar el 100% en 14 anys

La Cooperativa presentarà durant el mes de gener una proposta anticipada de conveni al Jutjat Mercantil de Tarragona. En la mateixa es plantejaran dues opcions per retornar el capital pendent als impositors. L’opció A, consistent en pagar el 67% del que es deu actualment en un termini de 10 anys i una quitança del 33% restant. I l’opció B, on es proposa cobrar el 100% del deute en dos terminis, el 67% durant els 10 primers anys igual que l’opció A i el 33% restant cobrar-ho de l’11è al 14è any. Els afectats que vulguin escollir l’opció B ho hauran manifestar expressament en la seva adhesió, ja que en cas de no adherir-se ni escollir l’opció B de forma expressa, els hi serà d’aplicació l’opció A.

La intenció de la Cooperativa és iniciar la tramitació judicial durant el mes de gener, atenent a que espera disposar del pla de viabilitat definitiu durant aquest mes de desembre. En qualsevol cas, el termini d’adhesions ja està obert amb independència que la seva tramitació judicial s’iniciï el mes de gener. La Cooperativa Agrícola també aprofita l'ocasió per comunicar als creditors que si volen adherir-se, "poden posar-se en contacte amb el departament d’administració i recuperacions de la Cooperativa, on se’ls hi proporcionarà un certificat amb l’import del crèdit que es deu a cadascú per tal que puguin acudir a un notari per manifestar la seva adhesió."

L’entitat, tal com també va avançar revistacambrils.cat la setmana passada, ja ha iniciat converses particulars amb alguns afectats per aconseguir l’adhesió del 10% del capital que inicialment és necessari per presentar la proposta al Jutjat, "havent obtingut una resposta satisfactòria per part de la majoria dels impositors contactats. Perquè la nova proposta surti endavant, serà necessari el recolzament del 65% del capital afectat i quan abans s’aconsegueixi el mateix, abans es començarà a satisfer el deute pendent segons el nou pla de pagaments."

La mateixa Cooperativa Agrícola reconeix que "l’alternativa a aquest nou refinançament en cas que no s’obtingui el suport necessari del 65%, suposaria la liquidació concursal dels actius de la Cooperativa. En la mesura que aquests actius estan tots hipotecats a favor de l’ASC, Generalitat de Catalunya i AVANÇSA, el líquid que s’obtingui aniria a pagar en primer lloc els préstecs concedits per aquestes institucions i, probablement, no hi hauria un excedent per destinar-lo als impositors de l’antiga secció de crèdit, la qual cosa comportaria que no poguessin recuperar els seus diners, tal i com ha passat en altres Cooperatives de la zona que han fet fallida."

Un nou Pla de viabilitat

Des de la Cooperativa es reitera que ja es disposa de les conclusions preliminars que sostenen la nova proposta de pagaments projectada, tot i que el pla de viabilitat com document pròpiament amb tots els requisits legals necessaris s’està enllestint per part dels auditors i economistes i es preveu tenir-lo abans d’acabar aquest mes de desembre. Aquest document és imprescindible per iniciar la tramitació al Jutjat.

Comenta aquest article