Informació general

Cooperativa

La Cooperativa Agrícola proposa una reformulació de l'acord de refinançament per poder retornar el capital pendent als afectats

En aquests moments falten per retornar 13,5 milions d'euros del total de 32,5 milions d'euros que van quedar pendents de retornar en el moment de la fallida de l'entitat

Per Lluís Rovira i Barenys

Imatge de les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola
Imatge de les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola | Lluís Rovira i Barenys

La Cooperativa Agrícola vol modificar el conveni que es va signar l'abril de 2016 i n'ha preparat un de nou amb dues propostes diferents que per tirar endavant hauran de ser refrendades pels creditors. La Cooperativa, doncs, vol reformular l'acord de refinançament signat en aquell moment per tal de poder fer efectiu el capital que falta per retornar als creditors i ho vol fer en uns nous terminis i unes noves condicions. En aquests moments falten per retornar 13,5 milions d'euros del total de 32,5 milions d'euros que van quedar pendents de retornar en el moment de la fallida de l'entitat. Recordem que aquest proper dimecres 22 de desembre es compliran els 6 anys de la fallida de la Cooperativa Agrícola i el tancament de les oficines de la Caixa Agrària.

Pla de viabilitat signat el mes d'abril de 2016

El pla de viabilitat ratificat pel Jutjat Mercantil de Tarragona el mes d'abril de 2016 va permetre, en aquell moment, evitar el concurs de creditors. Aquest pla va ser elaborat per un equip d'economistes i va ser definit en aquell moment com a "prudent" ja que tal com es va dir, no contemplava augments significatius de la facturació i incidia força en una reducció de la despesa. Per fer-lo efectiu s'havia d'assolir un mínim d'un 75% de les adhesions del capital afectat i, dins l'acord subscrit, la Cooperativa Agrícola es va comprometre a retornar els diners en un període de 16 anys. Finalment i després d'una recollida d'adhesions maratoniana, es va assolir l'acord de refinançament que consistia en el retorn del 40% del capital afectat, de manera inicial i un cop ratificat l'acord, i el 60% restant en els següents16 anys. El retorn que s'havia de fer en els primers 10 anys havia de ser del 3,2% cada any. Els anys 2016 i 2017 la Cooperativa va fer els pagaments a que s'havia compromès i, a més, en cadascun d'aquests dos anys es va avançar una anualitat més de manera que es va pagar el 6,4% en cadascun d'ells. L'any 2018 es va pagar el 3,2 que tocava i l'any 2019 ja no es va cobrir la quantitat acordada i la Cooperativa va fer un retorn del 2,6% en comptes del 3,2% acordat. Els anys 2020 i 2021, la Cooperativa ja no ha fet cap aportació als impositors. Fins ara, doncs, s'ha realitzat un retorn efectiu del 58,6% que ha suposat el retorn d'uns 19 milions d'euros. A hores d'ara falta recuperar els 13,5 milions d'euros restant.

Dues propostes de la Cooperativa per un nou acord de refinançament

L'avançament del 3,2% que la Cooperativa va fer durant dos anys, el 2016 i el 2017, i que no estava contemplada en l'acord de refinançament li ha donat un marge de cara als anys 2020 i 2021 en què no ha satisfet cap import. Si s'entra en l'any 2022 sense que es faci cap retorn de capital als creditors es pot incórrer en un incompliment del pla signat davant el jutjat i podria propiciar una denúncia per part de qualsevol creditor. Per evitar això, la Cooperativa ha estat treballant en dues possibilitats per tal de fer efectiu el retorn que falta. A grans trets, una primera opció, l'opció A, contempla una quitança del 33% del capital que falta per retornar i el 67% restant es retornaria en 10 anys mentre que la segona opció, l'opció B, contempla el retorn complet en 14 anys, i en els darrers quatre anys d'aquest període és quan es retornaria el 33% restant.

La Plataforma d'Afectats ha lliurat la informació als advocats perquè l'estudiïn

La Cooperativa Agrícola ha encetat unes converses de forma particular amb alguns creditors, fa unes setmanes. Ho està fent per aconseguir l'adhesió del 10% del capital afectat i així poder iniciar, d'entrada, la tramitació del nou conveni que reguli el nou pla de pagaments. Posteriorment i per fer-se efectiu el nou conveni, el nou pla requerirà que el 65% del capital afectat hi doni suport, tal com ja va passar l'any 2016 amb l'acord que a hores d'ara encara està vigent. La Cooperativa també ha fet arribar les seves noves propostes a la Plataforma d'Afectats que al seu torn les ha passat als advocats per tal que les estudiïn tot i que en aquesta documentació encara falta lliurar l'annex amb el pla de viabilitat de la proposta, que s'espera que es lliuri abans d'acabar el mes de desembre. Un cop es disposi de tota la informació i els serveis jurídics l'hagin revisat es farà una assemblea de socis de la Plataforma d'Afectats en la que els mateixos advocats donaran la informació pertinent sobre tot el que proposa la Cooperativa Agrícola per tal que els creditors prenguin la determinació que creguin convenient.