Informació general

Urbanisme

La construcció del nou centre comercial de Mercadona segueix superant tràmits

En el darrer ple es va fer l'aprovació provisional de la modificació puntual número 31 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) establint l’ordenació detallada d’aquest àmbit, a petició de la cadena de supermercats

Per Berta Ruiz

Solar on s'hi ha de construir el nou supermercat Mercadona
Solar on s'hi ha de construir el nou supermercat Mercadona | Berta Ruiz

Segueix endavant la tramitació urbanística per a la construcció del nou centre comercial de l'empresa Mercadona. De fet, al plenari municipal del passat 31 de maig es van aprovar diversos punts de caire urbanístic. Un d'aquests va ser l'aprovació provisional de la modificació puntual número 31 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per substituir el PMU-1 Alforja pel PA-13 Alforja, establint l’ordenació detallada d’aquest àmbit, a petició de la cadena de supermercats Mercadona.

Sobre aquest punt, el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament –Enric Daza– va recordar que, "el 27 de juliol de 2020 aprovàvem inicialment la modificació puntual del POUM per substituir el PMU-1 Alforja (Pla de Millora Urbana) pel PA-13 Alforja (Pla d'Actuació). Recordaré que, bàsicament, es modificaven els usos permesos incloent el d'ús comercial. Entre les condicions destacaria l'obligació de conservar el que preveia el PMU quant a habitatge protegit que es tradueix en una cessió gratuïta d'equipament en forma de parcel·la per a ús dotacional encarada a l'avinguda d'Adelaida. S'inclou la urbanització del total de l'espai i la projecció d'un nou centre comercial de al firma Mercadona. Per tot plegat, una vegada hem rebut el vist-i-plau dels diferents organismes interpel·lats, estem en disposició d'aprovar provisionalment la modificació 31 del POUM i remetre l'expedient complert a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona per a la seva aprovació definitiva". El punt va ser aprovat per unanimitat per tots els grups del plenari, sense cap més discussió.

 

Comenta aquest article