Informació general

El govern desestima les al·legacions presentades per l'oposició que rebutjaven la transferència de 144.350 euros del Patronat de Turisme per cobrir altres despeses

Tots els grups de l'oposició van votar en contra, però el punt va quedar aprovat definitivament amb el vot positiu de l'equip de govern

Per Berta Ruiz

Imatge de gent passejant pel port, aquest mes d'agost
Imatge de gent passejant pel port, aquest mes d'agost | Lluís Rovira i Barenys

Ahir al matí es va celebrar un ple extraordinari telemàtic en el què, amb un únic punt a l'ordre del dia, es van desestimar les al·legacions presentades per l'oposició i es va aprovar definitivament l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2020 del pressupost. Recordem que aquesta modificació –que es va aprovar inicialment al ple extraordinari del passat 3 d'agost– transferia una quantitat de 144.350,44 euros del Patronat de Turisme per a d'altres despeses. Concretament, tal com va tornar a especificar el regidor d'Hisenda –Jaume Gila–, la xifra es desglossa en un import de 40.000 euros de crèdits extraordinaris per a noves inversions i inversions de reposició (amb dues partides de 20.000 euros cadascuna); una partida per a salut, treball i material (necessitats de la covid-19) per valor de 19.028,45 euros; una partida de mobiliari (necessitats de la covid-19) per import de 9.421,60 euros i la quota de l'ATM corresponent a l'any 2019 de 75.900 euros.

L'oposició demana més explicacions presentant al·legacions 

Dins del termini establert per a presentar al·legacions, el passat 26 d'agost, tots els grups de l'oposició –PP, PSC i Cs– i el regidor no adscrit –Joan M. Artigau– van presentar al·legacions. Per un costat, l'oposició demanava més explicacions sobre el destí dels 40.000 euros respecte a noves inversions i inversions de reposició. Per altra banda, l'oposició al·legava la manca de justificació aportada per l'equip de govern per minorar les transferències del Patronat de Turisme i també demanava explicacions vers la reducció d'ingressos procedents de la taxa turística de les pernoctacions d'aquest any 2020. 

Jaume Gila, regidor d'Hisenda: "La minoració prevista per l'Ajuntament no afecta ni afectarà el normal funcionament del servei del Patronat"

Davant de les al·legacions presentades –i desestimades pel govern–, el regidor d'Hisenda –Jaume Gila– va argumentar que "aquests 40.000 euros corresponen a una previsió de reparació i d'adquisicions per a les dependències municipals perquè creiem que és important disposar d'aquests recursos en cas que es requereixi alguna reforma o inversió. L'objectiu és tenir aquests diners per atendre les necessitats". Respecte la falta de justificació de la minoració del pressupost del Patronat de Turisme, Gila va explicar que, "s'inclou un informe del departament de turisme el qual acredita que no es podran executar totes les accions previstes per la crisi sanitària, per tant, és possible fer aquesta modificació. La minoració prevista per l'Ajuntament no afecta ni afectarà el normal funcionament del servei del Patronat. A més, la liquidació del Patronat de Turisme de 2019 ens va donar un romanent de tresoreria positiu de 485.664 euros, donant un marge suficient per compensar qualsevol minoració d'ingressos addicionals. Es garanteix l'equilibri pressupostari i per tant aquesta al·legació ha de ser desestimada".

El govern desestima les al·legacions de l'oposició

Quant a la taxa turística, Gila va apuntar que ja s'han rebut les aportacions corresponents al segon i tercer trimestre de l'any passat per un import de 498.369 euros que seran transferits al Patronat. En tot cas, respecte la baixada en la recaptació de la taxa turística d'enguany, "ens ho trobarem al pressupost de 2021". Per tot plegat, Gila va proposar desestimar totes les al·legacions i fer l'aprovació definitiva de la modificació.

Joan M. Artigau (no adscrit): "El que preguntem és per què no ens diuen d'on surten aquests 144.000 euros? Quines són les accions que s'han deixat de fer?"

En el torn d'intervencions, el regidor no adscrit –Joan M. Artigau– va explicar que, "les seves justificacions no tenen cap sentit. El que preguntem és per què no ens diuen d'on surten aquests 144.000 euros? Quines són les accions que s'han deixat de fer? Volem saber quines coses són, perquè creiem que en el moment actual i el que ens espera, aquests 'calers' seran necessaris per donar un impuls a Cambrils. Vostès es limiten a la legalitat".

David Chatelain (PP): "Quan treuen diners d'un lloc i els passen a un altre, crec que no poden ser tan genèrics sinó que cal explicar les particularitats d'on van aquests diners"

Per la seva part, el regidor del PP –David Chatelain– va incidir en què, "el principal problema és la falta de transparència i d'informació, perquè es retiren recursos del Patronat traslladant-los a d'altres partides que no estan degudament explicades. No sabem a quines inversions es refereixen. En les dues comissions informatives, hem requerit al regidor el contingut d'aquestes inversions sense cap èxit i avui ho ha tornat a fer. Quan treuen diners d'un lloc i els passen a un altre, crec que no poden ser tan genèrics sinó que cal explicar les particularitats d'on van aquests diners. No ens queda una altra que denunciar l'evident opacitat. Nosaltres fiscalitzem decisions polítiques, però és difícil quan no se'ns facilita part de la informació. A nosaltres no ens val que se'ns digui que certes accions –sense especificar– no s'executaran si no se'ns detalla a quines accions es refereix". El regidor popular va reiterar que, "Cambrils és un municipi turístic i requereix de promoció i més que necessitarà en aquests temps per superar l'escenari de la pandèmia: es tracta d'incrementar no de reduir les despeses en promoció turística. Cal preveure més campanyes o accions que reverteixin en la millora de les expectatives turístiques".

"Per què serveix el consell rector del Patronat de Turisme? L'equip de govern l'ha menystingut"

Per altra banda, Chatelain va qüestionar, "per què serveix el consell rector del patronat de Turisme? És una figura representada pel sector públic i privat que avala les campanyes que s'emprenen i el pressupost del patronat. L'equip de govern l'ha menystingut. És imprescindible que no es llevin recursos del Patronat, i fins i tot que els romanents de tresoreria que es puguin generar des del mateix reverteixin en accions tendents a la promoció econòmica i turística de Cambrils, i ajudes al sector en el context actual, comptant per a això amb l'experiència dels empresaris turístics membres del Consell Rector. Exigim a l'equip de govern que es posi les piles, que comenci a treballar ja en una planificació estratègica turística adequada al nou paradigma, i que recapaciti respecte a la reducció de les aportacions al Patronat de Turisme", va afirmar Chatelain.

Ana López (PSC): "Sobre les partides de 40.000 euros destinades a noves inversions i inversions no són capaços ni en la resposta a les al·legacions de dir-nos per a què són"

En una línia crítica també es va expressar la portaveu socialista –Ana López– qui va manifestar que, "el motiu d'aquestes al·legacions no és una qüestió tècnica, sinó de contingut polític. El perquè s’han de dotar unes partides de crèdit (falta de previsió, error d’un departament que té pressupostat una partida que cada any és la mateixa i fa un impagament) i a sobre paga l’error un altre departament. Per tant hi ha dos motius principals, la destinació i finalitat de les partides que s’han de suplementar i el lloc d’on es treuen. Sobre les partides de 40.000 euros destinades a noves inversions i inversions no són capaços ni en la resposta a les al·legacions de dir-nos per a què són. Què passa, que quan van elaborar el pressupost del 2020 no tenien en compte les reparacions possibles a fer? L’import de més de 75.000 euros per pagar la quota de transport de l’ATM, que recordo que estava pressupostada al 2019 i que l’impagament es deu a una negligència seva, creiem que no era ara la prioritat i menys pagar-ho amb diners de Turisme".

"Ja és el 'colmo dels colmos' que li treguin al Patronat de Turisme 144.350,44 euros al·legant que sobren diners"

I, segons López, "ja és el 'colmo dels colmos' és que li treguin al Patronat de Turisme 144.350,44 euros al·legant que sobren diners. A dia d’avui, encara no han dit què es deixarà de fer i a sobre ho van fer d’amagat al Consell Rector de Turisme que va tenir lloc un dia abans de l’informe de la regidora permetent que aquests diners és traguessin del Patronat. Recordo que el Consell Rector està format per membres del sector públic (polítics) i privat del sector del turisme i que és l’òrgan on s’aproven els pressupostos i es debat i consensua els objectius i accions a realitzar amb aquest pressuposts i vostès ho han 'ningunejat' i s’ho han saltat a la torera. Amb premeditació i “alevosia”. Ni tan sols han donat la cara i justificat el perquè".

Segons López, "si els més de 144.000 euros de turisme s’haguessin destinat a reactivar la economia no diríem res, recordo que la presidenta de l’Associació d'Hosteleria ja ha dit que ha estat la pitjor temporada turística en molts anys. Vostès com sempre han tirar pel camí fàcil, improvisant sense pensar altres alternatives, sense tenir en compte el context actual i el que vindrà. Alternatives n’hi han, destinar aquestes recursos a les platges, ajuts directes al sector, preveure que aquest any no arribarem ni de lluny a la recaptació de la taxa turística del 2019,..."

Juan Carlos Romera (Cs): "Cambrils és un municipi turístic i no s'entén com poden treure aquesta partida sense donar cap tipus d'explicació i menyspreant el consell rector del Patronat de Turisme"

Des de Cs, el seu portaveu –Juan Carlos Romera– va argumentar que, "el que estem demanant és l'explicació d'on venen aquests diners i on van a parar, és tant senzill com això. Aquesta tasca fiscalitzadora s'entén com un dret de l'oposició. El regidor Gila tira enrere les al·legacions amb l'argument de la previsió, deu ser la primera vegada a l'any que el govern usa la previsió perquè els hi recordem que des de primers d'any no hem parat de pagar factures de forma extrajudicial i amb aquesta modificació de crèdit es destinen 75.000 euros de l'ATM que ja hauria d'estar pagada. Vostès mateixos es contradiuen i tenen un problema de credibilitat". En aquest punt, Romera va criticar que, "estem al setembre i encara no sabem el destí dels 200.000 euros que es van prometre per injectar al sector empresarial de Cambrils i ja anem tard. Aquesta és la seva previsió? Dediquen 40.000 euros en matèria de previsió que ningú sap on aniran destinats. Venen uns mesos molt dolents i complicats. Cambrils és un municipi turístic i no s'entén com poden treure aquesta partida sense donar cap tipus d'explicació i menyspreant el consell rector del Patronat de Turisme. Seria d'agrair que donessin les explicacions adients".

Camí Mendoza: "Aquestes al·legacions el que han pretès és endarrerir una tramitació que el govern va considerar que era urgent"

Per cloure el debat, l'alcaldessa –Camí Mendoza– va explicar que, "em sorprèn que en d'altres modificacions de crèdit, moltes moltes vegades han votat abstenció argumentant que eren decisions polítiques del govern. Vam fer un ple extraordinari per poder disposar d'aquests diners, per tant, aquestes al·legacions el que han pretès és endarrerir una tramitació que el govern va considerar que era urgent. Aquestes al·legacions no han aportat res de nou, el debat ha estat el mateix que el ple extraordinari del dia 3 d'agost. El seu objectiu ha estat endarrerir al màxim l'aprovació d'aquesta modificació per donar resposta a aquestes necessitats puntuals del municipi".

En la votació final, tots els grups de l'oposició van votar en contra, però el punt va quedar aprovat definitivament amb el vot positiu de l'equip de govern.

L’Apunt

Mostres de condol per la mort de l'exregidora Neus Bosquet
A l'inici del plenari d'ahir, l'alcaldessa –Camí Mendoza– va tenir unes paraules de condol per la recent mort de Neus Bosquet Pujol –mare del regidor de Promoció Econòmica Oliver Klein–, qui va ser regidora de l'Ajuntament, tant d'Ensenyament com de Serveis Socials des de 1991 a 1995 i també com a regidora de l'oposició de l'any 1995 a 1999. "Destaquem el llegat que ha deixat a la ciutat, tant amb la seva feina com a regidora, com el seu compromís amb la ciutat, l'educació i els serveis socials. Un record per part de tots nosaltres" va dir l'alcaldessa en nom de tot el consistori.

Comenta aquest article