Informació general

Infraestruc

FGC estudia la implantació d'un tren-tramvia en el tram ferroviari que ha quedat desafectat entre Cambrils i Tarragona

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha adjudicat la redacció dels estudis informatius per a la implantació del tren-tram en els àmbits Cambrils-Tarragona i Cambrils-Reus

Per Lluís Rovira i Barenys

Via del tren a la zona del camí del Corralet, la setmana passada
Via del tren a la zona del camí del Corralet, la setmana passada | Lluís Rovira i Barenys

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha adjudicat la redacció dels estudis informatius per a la implantació del nou sistema de tren-tram al Camp de Tarragona. En concret, corresponen als dos àmbits d’actuació del projecte: Cambrils – Tarragona i Cambrils – Reus (i altres ramals), amb un termini d’execució de 5 i 6 mesos, respectivament, i un import global d’adjudicació de 456.200 euros. Recordem que aquest estudi informatiu es va treure a licitació el passat mes d'agost de 2019.
 
Els estudis informatius, un cop acabats, inclouran la definició i valoració al nivell corresponent, de les diverses alternatives de l’actuació, pel que fa a traçat, via i la resta d’elements necessaris per a la concreció de l’actuació, per tal de sotmetre’ls posteriorment a informació pública. Els municipis que abasta aquesta actuació són Cambrils, Salou, Vila-seca, Tarragona i Reus. En l’àmbit de l’estudi informatiu entre Cambrils i Reus, s’estudiarà la nova connexió entre Port Aventura i Vila-seca, la connexió amb la futura connexió amb l’Aeroport de Reus i l’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona.
Els propers dies FGC adjudicarà també els estudis d’impacte ambiental, que hauran de reflectir, entre altres, aspectes com la definició del corredors; l’estudi del medi, la identificació i avaluació d’impactes, i les mesures preventives, correctores i/o compensatòries; així com la redacció del Pla especial d’infraestructura ferroviària, que definirà la protecció del ferrocarril d’acord amb la legislació urbanística vigent i establirà els diferents nivells de protecció de la xarxa. Els terminis d’execució seran d’11 i 6 mesos, respectivament. Tant els projectes informatius, com els d’impacte ambiental i el pla especial es fan en paral·lel amb l’objectiu de tenir redactats els estudis informatius l’estiu d’aquest 2020 i la totalitat dels documents aprovats la tardor de 2021.

El nou sistema de tren-tramvia

L'objectiu del Departament de Territori i Sostenibilitat té com a finalitat mantenir un servei de transport d’alta capacitat, eficient i integrat urbanísticament a partir de la reconversió del corredor ferroviari que ha quedat alliberat per l’interior de Cambrils i Salou un cop ja ha entrat en servei la variant de Vandellòs. La posada en funcionament del Corredor Mediterrani (CMED) entre Vandellòs i Vila-seca ha comportat el desviament dels serveis ferroviaris cap al nou traçat. La proposta que s’impulsa consisteix en reconvertir aquest corredor en un sistema de tren-tramvia. Aquest sistema presenta les característiques d’un tramvia en els trams estrictament urbans, mentre que adopta les funcions d’un tren de rodalia en sortir d’aquests límits.

Línia Cambrils-Tarragona i Cambrils-Reus

Pel que fa a l’àmbit Cambrils – Tarragona, el recorregut que es planteja consta de dos trams i un mínim d’11 parades:
 
-Cambrils – Port Aventura: S’aprofita el corredor que queda alliberat amb l’entrada en servei del nou tram del CMED entre Vandellòs i Vila-seca. Per tant, serà d’ús exclusiu per al tren-tramvia i caldrà adequar la infraestructura existent a la nova funcionalitat i integrar-la urbanísticament.
 

-Port Aventura – Tarragona: A partir de l’estació de Port Aventura, el tren-tramvia circula per la via única existent, gestionada per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), fins a Tarragona, amb una possible convivència amb altres serveis ferroviaris de tipus regional o de mercaderies.
 
-Respecte a l’àmbit Cambrils – Reus, s’estudiarà l’explotació ferroviària entre aquests municipis i caldrà analitzar les diferents possibilitats pel que fa al seu pas per Vila-seca. També es tindran en compte les possibles alternatives de connexió amb l’Aeroport de Reus, amb el Corredor del Mediterrani i amb l’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona.

 

L’Apunt

S'han de mantenir les actuals vies o no?
L'estudi informatiu de Ferrocarrils de la Generalitat proposa l'aprofitament del traçat actual per a col·locar-hi aquest tren-tramvia, un mitjà que funciona com a tramvia en els trams urbans i com a tren en els interurbans. Això suposaria mantenir unes vies operatives i és aquí on venen els dubtes, serveixen les actuals vies del tren que han quedat sense servei entre Cambrils i PortAventura? Què hi diuen l'alcalde de Salou i l'alcaldessa de Cambrils, que sempre han defensat el desmantellament de l'actual traçat un cop s'hagués posat en marxa el nou tram entre Vandellòs i Vila-seca? Com quadra això amb el fet que Adif ja hagi iniciat els tràmits burocràtics pel desmantellament de les vies en el tram desafectat? Moltes preguntes de les que caldrà ben aviat conèixer-ne les respostes.

Comenta aquest article