L’enquesta

Quines conseqüències creus que ha de tenir el tuit del regidor Eduard Pellicer referint-se com a PUMAS als estiuejants aragonesos?

  • Cap 28%, 27 vots

    Cap
  • Una disculpa pública 23%, 23 vots

    Una disculpa pública
  • La seva dimissió 49%, 48 vots

    La seva dimissió

98 vots