Opinió

Barraques, fonts i mines

Més enllà dels nuclis urbans, els paisatges de les viles i els pobles de les nostres comarques es troben completament antropitzats, intervinguts des de fa segles per la mà de les persones. No resta cap indret verge, sense haver estat treballat abans o, almenys, aprofitat. Les activitats agràries i ramaderes han estat les principals responsables de la conformació dels paisatges tradicionals de la plana del camp tarragoní. És en aquest sentit que l’estudi del paisatge adquireix una dimensió etnològica, pel sol fet d’encabir-hi tasques humanes, a més de la pròpiament naturalista o ambiental. Actualment, a més, s’hi prioritza una altra perspectiva de mesura: la dimensió econòmica. Malauradament, una mala pràctica d’aquesta pot implicar la desaparició definitiva dels valors naturals i etnològics del paisatge rural. Les polítiques de paisatge esdevenen, aleshores, un instrument necessari per al reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge. Impulsades per la Unió Europea, aquestes polítiques s’estan desenvolupant amb més o menys èxit entre els seus països membres, inclòs el nostre.

Mentrestant, diversos pobles d’aquesta comarca han sabut apostar els darrers anys per la preservació de diferents elements culturals dels seus patrimonis paisatgístics locals. És el cas de Mont-roig arran de la recent catalogació de les seves barraques de pedra seca. Aquestes construccions rurals són comunes en diversos indrets de la Mediterrània, com les ben conegudes de Menorca, on constitueixen una veritable senyera del patrimoni de l’illa (i, alhora, un esquer turístic). La construcció d’aquestes cabanes, utilitzades com a magatzems d’eines, rebostos, refugis o tancats per al bestiar, es realitzava tradicionalment amb pedres de diferents mides sense emprar cap material d’unió. Darrerament, un grup d’estudi local n’ha catalogat 107 en bon estat en tot el terme del municipi veí. El gran nombre de cabanes i el seu bon estat de conservació ha motivat l’Ajuntament de Mont-roig a declarar el conjunt com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Una altra població de l’entorn que ha publicat recentment els resultats de la catalogació d’una part del seu patrimoni local és Vandellòs. La “Guia de les fonts del terme de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant” recull una cinquantena de fonts d’aquest terme tan vast, juntament amb una descripció del context natural on estan situades. En canvi, a Riudoms no ha pogut fructificar la iniciativa popular encapçalada per una plataforma ciutadana i el centre d’estudis local perquè l’Ajuntament declarés el conjunt de mines d’aigua del terme com a bé cultural. El vot dels partits conservadors municipals va impedir apostar per aquest valor, però és destacable que s’hagués definit aquest interessant projecte que estava avalat, a més, per un grup d’arquitectes.

Tots aquests exemples, prou propers a Cambrils, coincideixen en haver incidit sobre conjunts d’elements etnopaisatgístics, aparentment sense importància ja que no presenten la monumentalitat inherent d’aquells elements més fàcilment identificables com a patrimoni cultural (més aviat arquitectònic). Les iniciatives dels nostres veïns van més enllà d’haver sabut identificar aquells elements definidors del seu rerepaís, i han estat capaços de reflexionar conscientment sobre el paisatge, amb tota la complexitat i la riquesa que representa, i interpretar els diversos elements dins del context adient. En aquest procés, a més, hi han tingut un paper fonamental els veïns, mentre que les institucions han actuat de suport (tret de Riudoms), cosa que demostra la solidesa de la seva identitat col·lectiva.

Manel Tarés és físic i historiador