Opinió

Biblioteca pública i informació local

El recurs dels blocs com a mitjà dinàmic de comunicació via Internet ha estat poc utilitzat per les organitzacions vinculades a la nostra població. Recentment, però, comptem amb el bloc que manté la Biblioteca Municipal de Cambrils <http://bibliotecacambrils.blogspot.com> Des de fa temps, les biblioteques d’arreu del món treballen per enterrar aquella antiga visió de dipòsits bibliogràfics d’accés restringit i han desplegat tot un ventall variat de recursos al servei de la població per satisfer-ne les necessitats d’informació i coneixement. No en va, avui en dia es concep l’anomenada alfabetització informacional i la formació contínua com a elements que enriqueixen la persona al llarg de tota la vida. Aleshores, el bloc de la nostra biblioteca pública esdevé una magnífica finestra de comunicació i dinamització de les activitats que duu a terme: novetats, lectures col·lectives, concursos, club de lectura, jocs infantils, etc. I tantes altres activitats que podrien organitzar si el pressupost els ho permetés. En aquest punt cal referir-se al model de gestió de les biblioteques de l’àrea barcelonina, inserides en una xarxa integrada, centralitzada en un catàleg col·lectiu (model que també han seguit les biblioteques universitàries), sota la coordinació de la Diputació. A la ciutat de Barcelona, on les biblioteques s’agrupen en un consorci, algunes arriben a obrir els diumenges i el conjunt de recursos i serveis que ofereixen és enorme. Malauradament, aquest nivell, que té la seva llavor en el temps de la Mancomunitat i la Segona República, no ha estat assolit encara a l’àrea del Camp de Tarragona.

De tots els serveis que ofereix i pot oferir la Biblioteca Municipal vull incidir en el de la Col·lecció Local. La legislació de molts països recull la necessitat de dissenyar un sistema d’informació local, d’acord amb les directrius de la Unesco, però són pocs els municipis catalans que han definit una política referent a aquest tema, en el qual les biblioteques públiques juguen un paper essencial. El sistema ha d’estar dirigit als ciutadans, però també a l’administració, que sovint es veu mancada d’instruments precisos d’informació municipal (bibliografia, legislació, informes, agendes, guies, etc.), cosa que comporta freqüents errors en les publicacions i, encara pitjor, en la presa de decisions. Els municipis haurien de desenvolupar, doncs, un sistema d’informació local, de forma consorciada per aprofitar l’economia d’escala, i garantir-ne així l’accés dels ciutadans. En aquest sentit, les biblioteques públiques haurien d’assumir el desenvolupament i la coordinació de la Col·lecció Local com un dels seus principals objectius i per fer-ho, cal aconseguir la col·laboració de diversos agents: Ajuntament, centres productors d’informació, biblioteques privades d’entitats, centres d’estudis, ciutadans, etc.

Pel que fa al cas concret de la bibliografia editada sobre Cambrils, ens trobem amb la problemàtica referent a l’esgotament dels tiratges. La major part de les monografies publicades als darrers anys vuitanta i primers noranta, que responien al ressorgiment dels estudis locals arreu, es troben actualment del tot esgotades. Els nous ciutadans interessats no poden accedir a aquests estudis més que a la Biblioteca Municipal, que en té una cura especial d’acord amb el valor d’aquestes publicacions. Potser caldria fer una aposta cultural innovadora amb la reedició d’aquests estudis o, encara millor, la digitalització dels llibres i la possibilitat d’accedir universalment als continguts a través de la xarxa. A més, un portal web podria aglutinar la documentació local de tota mena a l’entera disposició dels ciutadans.

Manel Tarés és físic i historiador