Opinió

Una de freda i una de calenta

Dies enrere, vam celebrar l’onomàstica de la Mare de Déu del Camí. A l’Ajuntament es fa una recepció i es dóna un record a les noies i senyores que porten aquest nom. Enguany, els han regalat un llibre de fotografies de Cambrils, amb un apartat d’història del poble. És un llibre impressionant, d’aquells que si tens un compromís, quedes com un senyor.

Mirant les fotografies, et vénen ganes d’anar a passejar pel poble, ara, no us refieu massa del nomenclàtor dels carrers, doncs busco el carrer de casa meva i curiosament està escrit com a carrer de les Lloveres. Carall, no n’han encertat ni una, xec, ni una! Ara, a la placa de ceràmica del carrer tampoc li sobra res, perquè està com a Lloveras, amb ve baixa, quan en els registres del departament de gestió de tributs i en els rebuts d’IBI està com a Lloberas, amb be alta, que sembla la manera correcta.

Senyors, una mica de serietat, que amb la quantitat de cèntims que costa tot, la feina s’ha de fer ben feta, com la del pintor de la brigada municipal, que aquests dies s’ha entretingut a repassar els tubs de l’enllumenat i de les entrades d’electricitat dels carrers que ara fa quatre dies que es van enllestir. Ha tingut la delicadesa de respectar tant com ha pogut els colors de les façanes i, la veritat, ha quedat de primera. Gràcies, noi!

Joan Carles és membre de l’Associació “El Portal”