Opinió

Mala gent

Aquests dies em sembla que hi deu haver oferta d’esprais en alguna botiga del barri, perquè hi ha un cabronet que s’entreté a anar pintant per allà on passa.

Les pintades van començar mesos enrere, al carrer de Gràcia, a la paret del darrere de l’antic Ajuntament. Després, van passar a la paret nova de l’església, la del carreró. No va tenir temps d’assecar-se l’esgrafiat, que ja hi van fotre la pintada.

El mes passat, van embrutar el terra del capdamunt del carrer de les Creus, una porta nova de ferro de cal Carles Roig i com que encara els devia quedar pintura van rematar la feina al terra del carrer Rovira.

Aquest mes, li ha tocat a l’estàtua del Cardenal Vidal i Barraquer, i no és la primera vegada que la pobra estàtua fa de mostrador de proves dels pintors iniciats. Encara que estic segur que és sempre el mateix, perquè el traç del pintor és com l’escriptura, delata l’autor.

–Fillet de ta mare, per què no et pintes el nas, en lloc d’embrutar el barri? Que el dia que t’enganxin ho hauries de netejar tot, tros de carallot!

Joan Carles és membre de l’Associació “El Portal”