Opinió

Fem visible el paper de les dones a l’espai públic de Cambrils!

Així que com a govern municipal no podem continuar amb el menysteniment a les dones en els espais quotidians de la ciutat

A les portes del 8 de març hi ha un ampli ventall d’accions per anar reduint la invisibilització del gènere femení. Un detall d’aquesta realitat d’infravaloració de les dones a Cambrils és, per exemple, que només 5 carrers reconeixen professions d'homes, envers 0 de dones. Que tenim 3 escoles amb nom masculí, envers 1 (escola bressol Maria Dolores Medina) de dones; que dos instituts també tenen nom d'home envers 0 de dones; o sense anar més lluny, l’Hospital Lleuger també té nom d'home.

I aquesta és només una pinzellada de la realitat. Com a regidora d’Igualtat i d’Ensenyament de l’Ajuntament tinc el deure d’actuar per capgirar aquesta situació, amb el suport del departament i del govern municipal. Perquè d'una forma inconscient estem transmetent que el gènere masculí té un valor social més elevat; només estem facilitant referents masculins; quan en realitat, de femenins, en tenim, i moltíssims al llarg de la història. Per tant, com a servidor públics és el nostre deure d’estimular en les dones les plenes capacitats de ser i fer tot allò que vulguin. I de ser tractades i valorades d'una forma igualitària a la societat, sense cap forma de violència masclista envers elles.

Mentre preparàvem els actes de les jornades institucionals al voltant de les Jornades per la Igualtat de Gènere, que ja han arrancat aquesta setmana, hem fet un exercici d’anàlisis que posa de relleu les evidències sobre la desigualtat en la nomenclatura d’edificis, carrers i places del municipi. Així que amb aquestes dades a la mà ens hem de replantejar un canvi en la manera d’anomenar l’espai públic a Cambrils. Un canvi, que ha d’anar acompanyat d’una major sensibilitat per part dels mateixos governants, i que es fonamenta en una realitat numèrica desigual i inacceptable. Així que com a govern municipal no podem continuar amb el menysteniment a les dones en els espais quotidians de la ciutat. Com a dona i feminista convençuda, vull dir-vos que ens comprometem, amb un acord de consistori per aprovar el compromís ferm de revertir, a partir d'avui mateix, aquesta situació indicant ja que les properes places, carrers, espais públics reconeixeran a les dones socialment amb plena igualtat. Així que des del Departament d'Igualtat, i de forma transversal amb els departaments municipals que siguin necessaris, elaborarem una proposta en base a l'estudi del carrerer actual de Cambrils i sota la base legal i jurídica, que estableix l'obligació del reconeixement igualitari de les dones en l'espai públic de la ciutat.

I entenc que no és una reivindicació en va. Mireu quines són les dades actuals: la població de Cambrils està bastant equilibrada (dades de 2021) amb un 48,9% d’homes i un 51,08% de dones. Mentre que si analitzem la realitat que trobem als carrers del nostre municipi veiem que hi ha fins a 207 carrers/places dels quals un 89,37% (185) corresponen a noms d’homes i un 10,6% (22 en total) a noms de dones. Els reconeixements per mèrits propis de persones, que no corresponen a sants religiosos, també manifesten una desigualtat; amb un total de 160 homes ( 91,9%) en front 11 dones (6,32%) Totes aquestes dades evidencien la cultura patriarcal de la que venim. És un clam social, especialment per part de les dones, però també, afortunadament, cada cop més també per part de molts homes. Per si aquest argument, no resulta prou coherent i democràtic, hi ha diverses legislacions específiques, com la Llei d'Igualtat Estatal i de Catalunya, que estableixen l'obligació de garantir la visibilització, reconeixement i participació de les dones en tots els àmbits de la vida i estableix la paritat mínima de representació equitativa de dones i homes al 40%-60%, tendint al 50%-50%, tal com està composada la societat i per mostra la ciutadania de Cambrils. I des de l’Àrea d’Igualtat, treballarem per aconseguir trencar aquesta tendència. Sabem que no és una acció immediata; però les ganes hi són i la necessitat també.

Finalment us animo a totes i tots a participar als actes que hem reunit en aquestes noves jornades per la igualtat de gènere que s’allargaran fins al 29 de maig. Som-hi!