Opinió

La polèmica del verd urbà

L’actual terme de Cambrils no té boscos, tret d’alguns reductes minúsculs vora els barrancs i rieres que no arriben a les 3 hectàrees, segons les dades del Centre de Recerca Ecològica i Activitats Forestals. No hem d’oblidar, però, que aquest paisatge no ha estat sempre així, sinó que fins al darrer segle comptàvem encara amb bones clapes de bosc mediterrani, de pins, alzines i mates. Segons documentació de l’època de la Segona República, entre els anys 1933 i 1937 diversos propietaris de Cambrils van dur a terme tales massives de boscos per posar a punt noves terres de conreu. Les tales van ser autoritzades aleshores pels Serveis Forestals de la Generalitat i van afectar principalment les partides del Cavet i el Mas d’en Blai, als voltants del Parc Samà, entre d’altres indrets. Els marquesos Samà van ser els principals promotors d’aquestes tales en els seus extensos vedats de caça. Els arbres arrencats es comptaven a mils i el govern català es va veure obligat a donar un toc d’alerta per les tales abusives que s’estaven realitzant. Malgrat l’impacte ecològic d’aquestes activitats, amb els anys les terres del Mas d’en Blai han format un biòtop molt especial i únic, d’un interès paisatgístic i ambiental innegable. I és per això que qualsevol iniciativa destinada a urbanitzar aquesta àrea em sembla pròpia de gent ben lluny d’estimar-se la nostra vila. Reflexionem-hi ara que el tema torna a estar candent.

La transformació dels pinars i prats de la franja costera en habitatges va acabar amb els darrers paratges naturals del terme. Actualment les normatives estableixen restriccions i condicions per a la tala massiva d’arbres, tot i que potser no s’apliquin de manera prou adequada. Un exemple clar d’aquesta negligència va ser la tala indiscriminada de més de 300 pins al Mas d’en Bosch l’any 2001 per una constructora privada. Aquell cas va ser evidentment denunciat, però tinc dubtes de si va quedar impune, així com l’episodi de desforestació de l’antic càmping Villa Magdalena. Aquest darrer any diversos ciutadans s’han sentit molestos per l’arrabassament d’arbres en diversos indrets del poble: al Pinaret, sota l’estació, als horts de la Parellada, etc. En aquests casos, ens hem de preguntar quin és el control efectiu que s’exerceix sobre els aspectes ambientals en el procés de planejament i construcció d’un solar, tant públic com privat. La política de valoració de la riquesa arbòria no és una moda moderna, sinó que ve d’enrere: a casa nostra ja existien fortes restriccions a la tala d’arbres durant la segona meitat del segle XVIII.

Actualment, moltes ciutats han creat agències de paisatge urbà que dissenyen polítiques de preservació d’espais verds, entre d’altres tasques. Malauradament, els governs de Cambrils han prescindit d’apostar pel verd urbà i l’han concentrat dins dels parcs, com el del Pinaret, un parc que, malgrat que ja tenia els arbres plantats, ha costat tants mesos d’arranjar. D’altra banda, la tendència dels urbanistes s’ha imposat en la construcció de places dures, lliures d’arbres. En els casos recents dels horts d’en Tivissa i del Llimó, potser hauria estat tot un encert preveure un corredor verd a manera de transició entre els darreres del Barri Antic i la part nova, en comptes de cedir aquests espais intersticials a la voràgine constructiva. Hauria estat una forma de valoritzar aquests espais tancats i fer que el barri gaudís d’un petit pulmó verd que ja tenia.