Opinió

La importància de l'educació nutricional a les escoles

Una bona alimentació en els més petits és fonamental, ja que la nutrició és el primer factor exogen que contribueix al normal creixement i desenvolupament

Segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya entre el 2017 i el 2018, el 35,6% dels nens i nenes d’entre 6 i 12 anys a Catalunya, presenten sobrepès. El 25% tenen sobrepès i l’altre 10% presenta obesitat, i la tendència és creixent. També conclouen que gairebé una tercera part de la població de 3 a 14 anys consumeix productes hipercalòrics més de tres vegades a la setmana, essent el valor més elevat a les classes socials menys afavorides. S’estima també que només el 7,8% dels nens de 0 a 14 anys compleix les recomanacions de consum de fruita i verdura diàries.
Com podeu veure, les dades són, com he comentat en articles anteriors, “un alt percentatge dels nens i nenes que presenten obesitat infantil, també pateixen dificultats respiratòries, major risc de fractures, hipertensió arterial, resistència a la insulina i efectes psicològics. A la llarga es relaciona amb discapacitats a l’edat adulta i amb la mort prematura.”

Una bona alimentació en els més petits és fonamental, ja que la nutrició és el primer factor exogen que contribueix al normal creixement i desenvolupament. L’alimentació saludable és defineix com aquella que permet a l’individu al manteniment d’un estat òptim de salut i que a la vegada li permet realitzar les activitats de la seva vida quotidiana. Per tant, la salut i el bon funcionament del nostre organisme, dependrà de la nutrició i l’alimentació que tinguem al llarg de la nostra vida.
L’etapa de creixement és un moment favorable per prevenir i controlar l’epidèmia de l’obesitat instaurant hàbits alimentaris saludables, ja que en aquesta etapa de la vida és on es crea la personalitat i on es poden establir hàbits saludables de per vida.
Per tant els professionals sanitaris, especialitzats en nutrició, recomanem començar amb una educació nutricional des de les escoles, ja que aquestes son el camí idoni per a portar a terme un programa d’alimentació saludable. És a les escoles on s'hi acull un gran percentatge de la població i és aquí on s’adquireixen coneixements i actituds que poden ser favorables per a tindre un estil de vida saludable durant la infància i durant la vida adulta.