Opinió

El desprestigi de la Renfe (II)

El mes passat explicava aquí mateix les disfuncions del servei ferroviari, sobretot el de la línia que travessa el nostre municipi, la Ca-1 de Barcelona a Tortosa. Els problemes de la Renfe s’han anat repetint al llarg dels darrers deu anys, però, des d’aquella llarga època de les vagues, declarades o encobertes, fins a l’actual multiplicació d’avaries i incidències, hi ha hagut períodes en què el servei ha estat prou satisfactori –llevat de les insuficiències endèmiques dels caps de setmana–. Sorprenentment, no ha estat fins ara que els mitjans de comunicació s’han abocat de ple en denunciar els excessos de l’ADIF (l’empresa gestora de la infraestructura) i la Renfe (l’empresa explotadora). Amb tot, la informació que s’ha donat és esbiaixada, amb clares omissions.

En primer lloc, s’han accentuat les deficiències del servei de rodalia, que uneix la capital catalana amb el seu rerepaís. Encara que és cert que la xarxa metropolitana és la més afectada (52 avaries en dos mesos, abans que en perdés el compte...), la tradicional òptica barcelonina dels grans mitjans de comunicació ha negligit la cobertura informativa de la xarxa de trens regionals, que passa per casa nostra. Així, no s’han tingut en compte els viatgers que van diàriament a Barcelona des de Torredembarra o Tarragona o, fins i tot, des de Reus o Cambrils. Ni tampoc aquells que fan servir el tren per moure’s pel Camp de Tarragona. S’oblida sovint que, dins la nostra demarcació, els trens regionals (és a dir, de mitjana distància) exerceixen de trens de rodalia. En segon lloc, tant la Renfe com l’administració i la premsa s’han apressat a culpar les obres de l’AVE de les avaries i les interrupcions, quan només 7 de les 52 avaries d’aquesta tardor són imputables a les obres del tren d’alta velocitat. És més, moltes s’han produït al nord de Barcelona, on no hi ha obres de l’AVE! La resta van ser ocasionades principalment pel llastimós estat de les infraestructures i el material mòbil. En tercer lloc, al·legar que s’està treballant perquè el nostre país pugui disposar d’un tren d’alta velocitat que ens situaria a nivell europeu –com han declarat els buròcrates del tren– és una manera molt roïna de llençar pilotes fora: als milers d’usuaris habituals ens preocupa més la comunicació ferroviària entre les comarques i les principals capitals catalanes que no pas les línies de llarg recorregut. Finalment, l’oportunisme polític ha maldat per reclamar un traspàs de les competències ferroviàries de la Renfe a la Generalitat.

És indiscutible que la causa d’aquest desgavell ha estat la inexistència d’una política ferroviària ambiciosa i constant durant la darrera dècada. Les antigues polítiques dirigides a l’optimització de la rendibilitat econòmica han afectat greument moltes línies del nostre país (Manresa-Lleida, Vic-Puigcerdà, etc.), mentre que l’ajust pressupostari ha primat inversions com l’Euromed (un autèntic frau a l’alta velocitat) o l’AVE per davant dels trens de curta i mitjana distància. Les negligències s’han arrossegat des de tots els nivells: tant els ministres de Foment com l’Administració catalana, els ens locals i comarcals i els mateixos usuaris pel fet de no haver-ne denunciat les mancances òbvies. Al nostre municipi hi ha total desinterès per aquest tema: el tren és vist com un mitjà minoritari, tot i que interessant perquè hi aporta turistes. El tren no s’hi percep com un sector estratègic, sinó que fa nosa al creixement urbanístic: és per això que se l’expulsa fora de l’horitzó urbà, malgrat trinxar el territori. Potser ja és hora de veure les coses d’una altra manera.