Opinió

Novetats socials, laborals i d'ocupació 2019 (R.Decret-Llei 28/2018)

El 2019 es presenta amb importants novetats socials, laborals i d’ocupació, aprovades pel Reial Decret Llei 28/2018

El 2019 es presenta amb importants novetats socials, laborals i d’ocupació, aprovades pel Reial Decret Llei 28/2018. Us les resumin tot seguit:
 

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL
900 euros mensuals  X  14 PAGUES =  12.600 Euros anuals ( 1050 euros mensuals).


BASE MÀXIMA DE COTITZACIÓ

4070,10 euros mensuals.


DEROGACIÓ DELS INCENTIUS I CONTRACTES VINCULATS A LA TASSA D’OCUPACIÓ DEL 15%

-    Contracte Indefinit per a suport emprenedors
-    Contractes de formació i aprenentatge entre 25 i 30 anys.
-    Incentius contracte Temps Parcial amb vinculació formativa.
-    Contracte Indefinit de joves per microempreses i empresaris autònoms.
-    Incentius a la contractació en nous projectes d`emprenedoria jove.
-    Contractació primera ocupació jove.
-    Incentius als contractes de practiques.

 

INCLUSIÓ RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
S´inclourà al Règim General a qui participi en programes de formació, practiques acadèmiques externes o pràctiques laborals.


RECÀRREC CONTRACTES TEMPORALS

Recàrrec en contractes de duració igual o menor de 5 dies , on s`aplicarà un recàrrec del 40% , damunt de la quota empresarial.


NEGOCIACIÓ CONVENIS COL.LECTIUS JUBILACIÓ FORÇOSA

Es permet a nivell de negociació col·lectiva un pacte per extingir forçosament els contractes de treball en les següents condicions:


1.    L´empleat ha de tenir l´edat ordinària de jubilació.
2.    Ha de complir tots el requisits per accedir al 100 % de la pensió.

 

NOVETATS    AUTÒNOMS  2019     R.DECRET-LLEI 28/2018

BASES MÍNIMES I MÀXIMES

Base mínima:
 944,40  euros
Base mínima autònom societari:
1214,10 euros
Base màxima majors 50 anys:
2077,80 euros
Base màxima:
4070,10 euros.

TIPUS DE COTITZACIÓ

2019: 30 %
2020: 30,33%
2021: 30,60%
2022: 31%

A partir de l’ 1 de gener de 2019, aquestes cotitzacions inclouen accidents de treball, cessament en l`activitat i formació professional. Quan un autònom estigui de baixa per malaltia comuna , deixarà de pagar la quota a partir del 61 dia.

Tanmateix des de l’ 1 de gener de 2019, els autònoms que cobreixen les seves prestacions amb la seguretat social, tenen l`obligació de fer-ho amb una mútua. Hi ha un termini de tres mesos per a fer-ho ( fins a 31-03-19 ), amb efectes de l`1 de juny de 2019.


TARIFA PLANA

Autònom inicial o més de 2 anys sense ser-ho:

1.    Durant 12 mesos 60 euros.
2.    Durant 6 mesos reducció 50 %.
3.    Durant 3 mesos reducció 30%.
4.    Durant 3 mesos bonificació 30%.
5.    Durant 12 mesos bonificació 30 % ( sols menors de 30 o  dones menors de 35 anys ).

En cas d’haver gaudit d'aquesta reducció/bonificació, hauran de passar 3 anys per tornar a poder beneficiar-se'n.
En cas que siguin homes menors de 30 anys o dones menors de 35 anys hi haurà una bonificació addicional del 30 % durant 12 mesos ( total 36 mesos ).

En cas que l’autònom visqui i desenvolupi la seva activitat en poblacions de menys de 5000 habitants, es podrà gaudir d`uns beneficis de la Tarifa Plana durant 24 mesos amb una quota de 60 euros.

INFRACCIONS PER FALS AUTÒNOM

Degut al desfasament entre la base mínima del RETA i Règim General ( 944 – 1050 ), ha motivat l´establiment d`un nou tipus d'Infracció laboral greu, per preveure la possible utilització de la figura del fals autònom. En aquest sentit, la sanció podria anar de 3120 e a 10.000 e.