Opinió

La reforma horària

Cada vegada sentim a parlar més de la reforma horària. I això és gràcies a què progressa el treball de la iniciativa ciutadana independent que, des de fa un temps, treballa per convèncer-nos dels beneficis que comportaria un canvi d’horaris general. Des del 2003, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles i, després, la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària del Parlament de Catalunya han fet un treball de formigueta per sensibilitzar la societat i les administracions respecte a la conveniència d’adaptar els horaris als de la resta del món. Al meu entendre, es tracta d’un més dels moviments socials que, en el que portem de segle, denuncien els errors del món actual i tracten de millorar la societat. Els estudis que s’han fet sobre l’organització de la quotidianitat a Espanya revelen que la presència al lloc de treball és més alta que en països capdavanters, sense que el rendiment sigui necessàriament millor, i, a més, se sopa massa tard, es dorm poc i, en definitiva, es rendeix menys. A més, la flexibilitat horària a la feina sol ser escassa i mal entesa. També es demostra que altres països amb clima i hores de sol similars al nostre tenen, en canvi, horaris més racionals. De fet, el desfasament horari s’ha xifrat en dues hores.

Posar ordre a tot aquest desgavell comporta assolir un pacte de gran abast que permeti compactar i flexibilitzar les jornades laborals, de manera que s’alliberi temps per a altres usos, de cara a incrementar el benestar de la població, augmentar la competitivitat de l’economia i animar la vida social i cultural. Per arribar a aquest moment arcàdic, caldria implicar tots els agents involucrats en l’organització dels nostres ritmes diaris: les empreses, els comerços, les administracions, les escoles, els mitjans de comunicació i els agents de l’oci. L’acord hauria de permetre avançar els horaris dels àpats i escurçar-los, programar activitats culturals més d’hora i adaptar els horaris de les televisions, entre altres accions. Evidentment, a tots ens agradaria simplificar una mica més la nostra vida i descarregar les nostres agendes. En part, la tecnologia està per auxiliar-nos en aquestes metes, tot i que sovint la seva aplicació efectiva rau en les decisions d’empreses i administracions.

Voldria aterrar aquestes idees, de les quals no he pogut aprofundir prou, a la realitat social del nostre municipi. Com a localitat eminentment turística, la vida i l’ambient de Cambrils es caracteritzen per una forta estacionalitat, és a dir, per diferents dinàmiques presents en les temporades d’hivern i d’estiu. Durant el període estival, es relaxen els costums i acostumem a allargar el dia per encabir-hi tot i més, sovint a costa de desaprofitar altres hores de sol. El ritme de la població s’adapta als calendaris escolars i, sobretot, a l’allau de visitants que rep la nostra vila. La població flotant anima l’ambient i omple determinades barriades, tot i que tensa les capacitats estructurals de l’espai urbà generant incomoditats de tràfic i aparcament. Aquesta és l’ocasió daurada en què restaurants i comerços fan horaris maratonians. Al port de Cambrils, moltes botigues obren fins ben entrat el vespre, a vegades fins la mitjanit, i a penes es pot diferenciar un dia festiu d’un laboral, com succeeix, per exemple, per Sant Pere, festa major del barri marítim. Els que no treballen amb aquests horaris solen agrair la gran disponibilitat i els que ho fan saben que dura una temporada que cal aprofitar econòmicament. Realment amb aquesta peculiar configuració de la quotidianitat estival s’arribarà a un acord de racionalització horària a casa nostra? Com es compaginen els ritmes dels que treballen amb els que reposen? Perdrem o guanyarem competitivitat amb la reducció d’horaris? Caldrà aplicar models diferents per a les localitats turístiques?