Opinió

Dos llibres sobre la Transició a Cambrils

El gènere dels estudis locals potser no és gaire prolífic al nostre municipi, però, de mica en mica, es publiquen treballs interessants. En el lapse d’un any han aparegut un parell de llibres que analitzen el període de la Transició Democràtica a Cambrils, una etapa de la història contemporània que recentment ha generat molts resultats historiogràfics a nivell català i espanyol. El primer fou el voluminós llibre de Lluís Recasens Colom, Cambrils a la segona meitat del segle XX. Memòria col·lectiva. No és una obra d’història, sinó de memòria. Recasens hi repassa la seva dilatada experiència des dels anys cinquanta en els àmbits cultural, empresarial i polític. Ens trobem davant d’un testimoni privilegiat de la profunda transformació social, econòmica i ambiental que ha sofert la vila de Cambrils durant la segona meitat del segle passat, tant per la seva vinculació en diverses entitats locals com pel fet d’haver-ne estat alcalde entre el febrer de 1974 i l’abril de 1979. El mètode que utilitza Recasens és prou original: divideix la seva exposició en diferents temàtiques i per a cada una inclou l’entrevista a una persona o grup de persones rellevants en aquell aspecte particular. Es produeix així una exposició coral, però –no hem d’oblidar–, com qualsevol relat memorialístic, la mirada i el pensament de l’autor hi és ben present amb tots els seus vicis i virtuts. La seva experiència com alcalde forneix un conjunt d’informacions molt interessants sobre alguns temes encara poc estudiats, com el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU, 1975) i el desenvolupament dels primers plans parcials urbanístics, els projectes de defensa de la costa i canalització de la riera, la concepció del futur Centre Direccional (un nom de l’argot del planejament urbanístic que, a l’igual que Casc Antic, hauríem de desterrar de la parla quotidiana), els primers passos del Festival de Música, la Marxa de la Llibertat o el funcionament del Centre d’Iniciatives i Turisme (per quan un estudi d’aquesta entitat?), entre d’altres. També, abans de la seva etapa política, tracta de la creació de Revista Cambrils, la urbanització de Vilafortuny (amb una extensa i impactant entrevista amb el promotor Francisco Curt) o les corals. Malauradament, alguns temes queden amb un tractament minso, com el del rellançament de la fira de Cambrils o el conjunt del món associatiu local. Sens dubte, és un treball que ha de ser considerat com una font complementària per a altres estudis.

El llibre de l’historiador Josep Bertran Cuders, La Transició Democràtica a Cambrils (1975-1983) és un més de la seva extensa bibliografia. Tot i haver obtingut l’última beca de recerca Vila de Cambrils el 2009, l’Ajuntament va aplaçar-ne la seva edició i, al final, el llibre s’ha acabat publicant pel Centre de Lectura de Reus. Bertran fa una aproximació al període, basant-se en fonts documentals oficials, com actes de plens municipals i estadístiques, així com hemeroteca (sobretot, la Revista Cambrils) i butlletins d’informació municipal. Bertran ens mostra el gran esforç econòmic de l’administració local en una època en què va prevaler el redreçament i la modernització d’un municipi que es trobava molt mancat de serveis i infraestructures. Davant dels profunds canvis demogràfics i socials, els consistoris van treballar per resoldre els problemes quotidians: proveïment d’aigua, ensenyament, sanitat... Es van endegar grans obres públiques, com la canalització de la riera, la protecció de les platges o l’ordenament del Centre Direccional que permetria unir els nuclis de la Vila i la Platja, així com obres d’urbanització en diferents barris (pavimentació, asfaltatge, clavegueram, pluvials). Bertran també ens mostra l’esforç per la modernització de la recaptació tributària i la capacitat creditícia de l’ens municipal, i assenyala l’aposta per l’ensenyament després de revelar-nos els pobres índexs d’alfabetització existents. No oblida tampoc els sectors econòmics: el gran pes del turisme com a generador de llocs de treball, malgrat la forta estacionalitat, i la reconversió econòmica de l’agricultura. L’estudi, però, no fa ús de testimonis orals, que podrien aportar més informació sobre el període, tal com féu anteriorment l’historiador Ignasi Martí en el seu treball sobre l’Assemblea de Catalunya a la vila, el qual, per cert, no surt ressenyat en el llibre de Bertran. En definitiva, els dos llibres es complementen i ens ajuden a començar a conèixer un període clau per al desenvolupament del nostre municipi.