Opinió

Denominar la plaça de la Vila

El criteri en la designació dels diferents elements de la topografia urbana pateix sovint d’inconsistències i arbitrarietats que fan que sigui, a vegades, força discutible. D’això, només en el cas de Cambrils, n’ompliríem un llibre sencer. D’ençà el segle xix, alguns dels noms de vies urbanes han estat fortament associats als diferents règims de govern de l’Estat. Del temps de la dictadura de Franco, encara hi queda el nom de l’actual plaça d’Espanya. Com ja hem explicat en diverses ocasions (vegeu el reportatge que vam publicar a la Revista Cambrils número 445, l’agost de 2008), una de les primeres accions dutes a terme després de l’entrada dels militars franquistes a Cambrils el 15 de gener de 1939 va ser el canvi de la denominació de l’aleshores plaça de la República, un fet que es repetí en diferents poblacions del país, probablement formant part d’un programa de política de la memòria. Durant segles, aquest espai havia estat l’única plaça existent a Cambrils i se l’anomenava simplement la Plaça, plaça de la Vila o plaça Major. Val a dir que abans no era corrent posar noms oficials a les vies urbanes i les denominacions eren fixades pel costum dels mateixos habitants. No va ser fins al segle xix, amb l’aparició de les ideologies polítiques i la construcció dels estats nacionals, que es van començar a batejar les vies principals amb noms ideològicament connotats. La plaça de la Vila va tindre, des d’aleshores, diferents noms oficials, però no populars. Per ordre cronològic: plaça de la Constitució, plaça de la República i plaça d’Espanya. L’associació de cada un d’aquests noms amb les circumstàncies del moment històric que els va generar em motiva a pensar que l’apel·latiu d’Espanya no fa referència a la realitat complexa i actual d’aquest estat, sinó només a la manera com s’entenia en aquell moment del 1939, en què imperava el falangisme i el primer franquisme.
Quan el 1977 van ser canviats els noms de les vies urbanes relacionats amb la dictadura, la denominació de la plaça va persistir. No obstant això, en diferents ocasions s’ha proposat a l’Ajuntament l’anul·lació d’aquell acte d’apel·lació del 1939 sobre l’espai públic més antic de la vila, sempre sense èxit. L’última vegada que això va succeir va ser el novembre del 2008. Alguns regidors van destacar que el canvi de nom era inoportú. Com es mesura la inoportunitat? L’alcalde d’aleshores va reblar el clau declarant que el nom d’Espanya no l’ofenia. A mi tampoc; només m’ofèn el motiu en l’origen de l’apel·lació i el fet que s’ho digui la plaça més històrica de la nostra població. Es discuteix el concepte del nom o es discuteix l’origen que el va motivar? Cal insistir en el fet que els ocupants de la guerra havien imposat un nom sobre un espai històric i popular, bo i substituint un altre nom, plaça de la República, que també havia estat imposat uns anys abans. Aquella designació implicava que l’apel·latiu d’Espanya estava carregat d’un marcat component simbòlic associat a un règim totalitarista. Per tant, el nom de la plaça no és un homenatge o un reconeixement a l’Estat democràtic actual replantejat després de la Transició. És un nom que predica més aviat que refereix. Sens dubte, no es pot ignorar el que hi ha darrere de l’acte de denominar.
Amb la perspectiva dels anys, en el moment d’aquell debat a l’Ajuntament, el govern municipal volia evitar un conflicte d’identitats, que, finalment –qui ho havia de dir–, ha esclatat per altres circumstàncies en l’àmbit de tot el país. Ara, en un context molt diferent, em consta que es voldria proposar una altra iniciativa per reprendre la qüestió. Si convé, i fóra desitjable, es podria brindar el nom d’Espanya a alguna altra via pública del municipi, aquesta vegada per una societat que viu en democràcia. Seria una manera de reconèixer els lligams amb els veïns peninsulars, la dependència política del nostre país amb l’Estat o, simplement, per apel·lar a una idea de pobles hispànics. Novament, el govern municipal s’haurà de plantejar aquest assumpte per dur a terme un acte de memòria real.