Opinió

Què significa l’abstenció del PSC de Cambrils a les ordenances fiscals del 2015?

Una ordenança és un tipus de norma jurídica, inclosa dintre dels Reglaments i subordinada a la Llei, que implica un mandat determinat a la ciutadania del municipi. En el cas de les Ordenances Fiscals, regulen cóm han d’efectuar-se els ingressos a l’Ajuntament, seguint els principis de progressivitat, i redistribució, segons els qual, ha d’aportar més, qui més en té. Doncs bé, en el passat plenari de l’Ajuntament, discutíem sobre les Ordenances Fiscals, tema com es pot veure, prou important, des del punt de vista de qui ingressa, l’Ajuntament, que rep els recursos per poder donar els serveis públics a la ciutadania, però també, des de l’òptica de qui paga, la pròpia ciutadania, que ha de veure garantits els principis abans nomenats. Davant la proposta de l’equip de govern de CiU, PP i la Plic, el nostre vot va ser d'abstenció.

Per què va ser d’abstenció? Perquè no ens volem mullar?

En absolut. L’abstenció es pot donar quan un no es vol mullar, però també, com va ser el cas, quan no és coherent, ni el vot a favor, ni el vot en contra, i per tant, per pur descart, només queda l’abstenció.

Davant com dic la proposta de l’equip de govern, els socialistes cambrilencs varem proposar tres al·legacions el 29 d’octubre de 2014, de les quals es van acceptar dues, i aquesta és la senzilla explicació de la nostra abstenció.

Pensàvem que no podíem votar en contra, donat que se’ns havien acceptat dues de les tres propostes presentades, però també pensàvem que no havíem de votar a favor, perquè la que no s’havia acceptat, era prou important com per tenir-ho en compte. Què quedava doncs? L’”abstenció coherent”, que és el que varem fer.

Agraïm aixi, la incorporació de propostes tan importants com la Limitació a la subhasta de l’habitatge habitual.

En el moment actual en què, a causa de la pobresa que s’ha generat per la crisi, la gent no pot pagar les seves quotes d’hipoteca, hem de preveure que no es produirà una subhasta que desemboqui en el desnonament d’una família, i en cap cas en situacions límit.

I igualment en quant a la Bonificació del 95%a la transmissió de l’habitatge per herència entre familiars de primer grau, una qüestió dirigida directament a les persones que acaben de patir la mort d’un ésser estimat, descendent, ascendent o cònjuge. Quan és l’habitatge habitual, principalment, no és lògic, que a més del dolor que ja porta aquest ciutadà o ciutadana es vegi també obligat a pagar per a continuar vivint en l’habitatge on ja viu. Posar limit a això és una mesura de justícia que insisteixo, agraïm que hagin assumit.

Són un gra de sorra en una tempesta, però alguna cosa ajudaran a la part de ciutadania que pateix la crisi de manera més punyent avui dia; però ho sento, creiem que es podia haver fet un esforç encara més gran, i acceptar també la tercera proposta, consistent en que es pogués aplicar una bonificació del 5% als rebuts domiciliats pel fet d’estar domiciliats, i per l’estalvi en gestió que suposa això a l’Ajuntament. Pensant sobretot en l’IBI.

Nosaltres vam establir una proposta de màxims; aplicar aquest 5% a l’IBI, l’impost més important, pel que suposa a l’Ajuntament d’ingressos, i pel que suposa als ciutadans en esforç, a canvi de serveis públics en condicions. Fins i tot varem explicitar que sent una font important d’ingressos per l’Ajuntament, potser no calia aplicar íntegrament i directa aquest 5%, i no calia fer-ho a tots els rebuts domiciliats. Penso que hagués calgut un pas més de cara a seguir la negociació per part de l’equip de govern. Es podia haver plantejat un 2 o un 3%.. establir el compromís de fer-ho com objectiu gradual... per exemple... hi havia marge de negociació i no es va voler exercir.

Ja que aquests diners han decidit que no es quedin a la butxaca de la ciutadania, sinó que estiguin a dintre de l’administració pública, esperem siguin gestionats en ajuts a les famílies i a les persones que estan patint la cara més crua d’aquesta crisis, i el que perden per un costat, el recuperin per l’altre en forma de més i millors recursos per serveis socials.

Ana López
PSC Cambrils