Opinió

RD 16/2013 de mesures per afavorir la contractació estable

El govern va aprovar el passat 20 de desembre de 2013 el reial decret 16/2013 que, segons el seu títol, hauria d’afavorir les condicions dels treballadors i ajudar als empresaris a crear llocs de treball. Però quan li donem un cop d’ull a la nova normativa ens trobem que entre les mesures hi ha diversos punts que lluny de facilitar les coses als professionals i empresaris, els suposaran un augment en la seva despesa mensual.
    La primera mesura a destacar és que a partir d’aquesta data els plusos de transport, algunes dietes, les aportacions a plans de pensions i alguns conceptes més, passen a ser cotitzables i per tat les empreses que tenen aquests sistemes de retribució als seus treballadors veuran com s’incrementa el seu cost de seguretat social a final de mes.
    La segona mesura que s’ha de tenir en compte i que ha passat gairebé desapercebuda fins fa uns pocs dies ha estat la pujada de la quota dels autònoms per a aquells que són socis d’una societat mercantil i també per als que són empresaris individuals i tenen 10 o més treballadors al seu càrrec. Aquest col·lectiu, que representa entre el 25 i el 30 % del total de treballadors autònoms de l’estat, ha vist com la seva quota mensual ha pujat de cop i volta uns 58 € més que durant 2013, cosa que representa un increment del 22%. El govern obliga a aquest grup a cotitzar per una base mínima molt superior a la que la gran majoria tenien fixada i això els suposarà un cost de seguretat social de gairebé 700 € més per aquest any 2014. La resta dels autònoms de l’estat també han hagut de fer front a un petit increment de les seves quotes però en aquest cas ha estat d’un 2%, cosa que representen uns 5€ mensuals.
    Així doncs, fem una mica de reflexió: Estem realment davant de mesures per afavorir la contractació estable i millorar les condicions dels treballadors, tal i com diu el reial decret en el seu títol, o son més aviat mesures de caire recaptatori per a les arques de l’estat i que alhora dificultaran a les petites i mitjanes empreses d’arribar a final de mes?