Informació general

Crisi oberta al cos de la Policia Local de Cambrils

Per Lluís Rovira i Barenys

Vehicles de la Policia Local de Cambrils

La crisi interna que des de fa un temps està patint el cos de la Policia Local de Cambrils ha esclatat de portes enfora. Ahir a la tarda, des del web del Sindicat de Policia Local de Catalunya, de la UGT, i avui a la tarda des del web del Sindicat Professional de Policies Municipals, s'ha llençat un contundent comunicat que sota el títol "Els agents de la Policia Local de Cambrils: les titelles de la Regidora de Seguretat Ciutadana i Mobilitat", en un cas, i "La degradació de la imatge dels agents de la Policia Local de Cambrils davant la ciutadania", en l'altre,  s'explica el "clima laboral insostenible" que es viu en aquest cos i es demana que tant la regidora de Seguretat, Laura Forcadell, com el cap de la Policia Local, Josep Francesc Martínez, considerin la seva dimissió.

Unes 40 baixes laborals entre els agents de la Policia Local

El cert és que aquest "clima laboral" a que fa referència el comunicat ha portat a una situació límit aquestes darreres setmanes i ha desembocat en una situació laboral insòlita ja que en aquests moments, com ha pogut saber Revista Cambrils Diari Digital, hi ha al voltant de 40 agents de la policia local amb baixes laborals. Cal tenir en compte que, actualment, el cos de la Policia local el formen 80 agents fixes i els 15 agents interins que fa dues setmanes s'han incorporat al cos per un període de sis mesos. Les baixes laborals s'han anat produint des de fa gairebé un parell de mesos però aquests darrers dies han arribat al seu punt màxim i ha fet que molts serveis policials no hagin pogut disposar dels efectius habituals.

"Crispació constant"

Els comunicats de la UGT-SPLC  i de la SPPME-CAT qualifiquen la situació que viu el cos de la Policia Local de Cambrils de "crispació constant" i que "els recents esdeveniments han provocat que els agents es qüestionin la direcció política i operativa del col·lectiu", davant la "línia d'imposicions i vulneracions constants de les condicions laborals en vigor prèviament pactades i acordades amb els representants sindicals i promeses incomplides fetes al col·lectiu".
Els dos sindicats qualifiquen de "política de despropòsits amb decisions errònies que pateixen des de fa tres anys, davant la conducta impositiva i autoritària repetida i constant que practica l'actual Regidora de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, que ha necessitat en el decurs de la seva legislatura quatre caps de policia diferents i imposar tres projectes reestructuratius diferents sense cap operativitat en la pràctica". A banda, el comunicat diu que, tot plegat, "ha originat una sensació de persecució constant que els agents segueixen suportant amb resignació davant la pressió real a poder ser expedientats en qualsevol moment i per qualsevol motiu, i en especial atenció a tot el que es diu o manifesta".

D'altra banda, en els comunicats es diu que els representants sindicals no han estalviat esforços per establir el diàleg i que aquest diàleg ha estat rebutjat per la Regidora "emparant-se en la falta de credibilitat i fomentant una campanya de desacreditació cap a la representació sindical amb una intenció clara d'intentar apartar-los de la línia crítica que no accepta".

"Tracte autoritari i antisindical"

En els comunicats es numeren tot el seguit d'actuacions que els agents de policia consideren desencertades, com són "canvis de torn forçats per decret, reorganització constant, implantació de nous sistemes de treball sense la negociació col·lectiva, modificació capriciosa dels espais a les dependències de la policia, imposició de tasques policials, expedients disciplinaris, obligació d'assistència a la formació fora de l'horari laboral, contractació de càrrecs de confiança desencertats, agents escollits a la borsa de treball de l'ajuntament, accés a bases de dades policial a agents no autoritzats, creació de la borsa de comandaments no formals, gratificacions extraordinàries als càrrecs de confiança, despesa econòmica desmesurada i innecessària, imposició del servei de grua en contra de la discrecionalitat i de la voluntat dels agents, campanya de tolerància constants vers els ciutadans del poble de Cambrils que malmeten la imatge corporativa dels agents, ..."
Tot això, segons els comunicats, " ha degenerat, en el transcurs de tres anys, en una absoluta desconfiança i falta de credibilitat cap a la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat davant l'incapacitat de resoldre cap conflicte, i en la notòria situació d'estrès i ansietat que ha provocat al conjunt de la plantilla, fruit del tracte autoritari i antisindical".

"Clima laboral insostenible"

Els dos sindicats manifesten, en el comunicat, que, tot plegat, ha provocat "un clima laboral insostenible que ha derivat en la degradació anímica i desgast personal dels agents de la Policia Local de Cambrils i que no volen traslladar al servei diari que els ciutadans i ciutadanes de Cambrils es mereixen, que són a qui es deuen amb professionalitat i qualitat, arribant a la situació desesperant en què es troba actualment el col·lectiu que fa només tres anys, abans de la present legislatura, amb altres regidors de seguretat ciutadana i alcaldes, eren capdavanters en resultats i dedicació per passar a ser dels cuers de tota Catalunya; responsabilitat aquesta última, i exclusiva, de la política de l'actual Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat de l'Ajuntament de Cambrils".

Els comunicats acaben demanant que tant la Regidora com el Cap de la policia considerin la seva dimissió i que s'obri "novament la via del diàleg per tal de resoldre la situació actual".

Comenta aquest article