Informació general

S’aprova l’ampliació del contracte de neteja viària i recollida d’escombraries amb Urbaser

Per Josep Maria Ferrando

El plenari també va aprovar l'expedient d'expropiació de terrenys per fer la pista d'atletisme. A la foto es pot veure la zona on es construirà aquest equipament
El punt més important del ple municipal del dia 19 de maig va ser la modificació del contracte de concessió de recollida d’escombraries amb Urbaser, de fet va ser l’ampliació d’aquest contracte per un import de 720.000 euros, això comportarà una despesa fins al 9 de juliol de 2004 de 2.060.000 euros. Amb aquest acord es dóna sortida a un conflicte que s’arrossega des de fa més d’un any i que fins i tot havia enfrontat l’anterior equip de govern. Fent una mica d’història, Urbaser va renovar tots els contenidors i va adquirir dos camions nous abans que s’arribés a cap acord escrit amb l’Ajuntament. A partir d’aquí, i durant uns mesos d’incertesa, l’anterior regidor de Serveis, Pere Llorens, va plantejar la pròrroga del contracte per set anys més, qüestió que fins i tot va motivar un informe negatiu, no vinculant, de la Generalitat en el sentit que era preferible anar a una nova licitació abans de decantar-se per la pròrroga. L’acord a què s’ha arribat amb l’empresa inclou l’ampliació del contracte per fer front a les despeses de millora fins arribar al juliol del proper any, quan finalitza el contracte amb Urbaser i hi haurà una nova licitació.

A més aquesta ampliació de contracte inclou millores importants, com atendre set noves urbanitzacions, crear nous itineraris de recollida i més servei en zones de carència, i l’ampliació de l’horari de la deixalleria. Una altra novetat serà la progressiva instal·lació de contenidors soterrats, els primer ja s’instal·laran a l’avinguda dels Països Catalans, aprofitant les obres que es fan.

A l’hora de les votacions, tots els grups polítics municipals van votar a favor, menys CiU que va basar la seva abstenció, explicada pel regidor Jordi Besora, en el fet, en paraules seves “fa falta concretar i ser més rigorosos amb les sancions establertes pels incompliments de l’empresa”. Per l’alcalde, Robert Benaiges, aquesta explicació només era una excusa per no aprovar l’acord a què s’havia arribat amb Urbaser. En un altre punt de l’ordre del dia es va aprovar el suplement de crèdit necessari per fer front a les despeses d’aquest nou acord.

§ Breus del ple§

· El ple també va aprovar l’adquisició d’un nou ecògraf per al Centre d’Atenció Primària. Amb aquest nou ecògraf se substituirà l’aparell que hi havia fins ara en funcionament i que ja tenia 5 o 6 anys.

· La continuïtat del Festival Internacional de Música de Cambra de Cambrils està assegurada amb l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament que aportarà finançament i logística per portar-lo enguany endavant. Per a les properes edicions està prevista la creació d’un patronat que es faria càrrec de la gestió directa del festival.

· L’Ajuntament ha iniciat l’expedient d’expropiació de terrenys destinats a equipaments esportius, entre ells la pista d’atletisme, que ha traslladat la seva ubicació a la zona nord del Parc del Pinaret. Aquesta expropiació afecta diversos propietaris.

Comenta aquest article