Informació general

Primers pasos per a la realització del Parc del Pinaret

Per Lluís Rovira i Barenys

Aspecte actual del Pinaret
L’Ajuntament ja ha encarregat el projecte per a la realització del Parc del Pinaret. El mateix arquitecte que va dissenyar el polígon contigu al Pinaret és qui s’encarrega de la realització. El passat 15 de maig es va fer una presentació dels trets més destacats que tindrà aquest nou espai verd municipal. Aquest parc, segons va manifestar el regidor d’Urbanisme, Salvador Matas, era un dels objectius prioritaris que el nou govern municipal s’havia proposat. L’alcalde, Robert Benaiges, a part de destacar el fet que el Parc del Pinaret tiri endavant en la fase prèvia, també va fer esment de la creació d’una xarxa de parcs que es podria concretar en aquesta propera legislatura.

El Cambrils agrícola

El futur Parc del Pinaret estarà inspirat en el Cambrils agrícola, segons va comentar l’arquitecte que treballa en el projecte, Claudi Aranyó. El parc, d’una superfície aproximada de 4 hectàrees, s’estructura al voltant dels pins que conformen el Pinaret. El projecte d’actuació contempla quatre zones. Una primera zona pública urbana que serà la part més propera al nucli històric, que és on hi haurà l’entrada principal. Aquí és on hi haurà més zones pavimentades i s’hi construirà una gran pèrgola que definirà un possible escenari per a tota mena d’activitats a l’aire lliure. Una segona zona dins el parc farà les funcions de zona d’aula verda i horticultura i servirà de lloc d’observació i d’estudi de les varietats autòctones representades en el parcel·lari agrícola que s’hi construirà. La tercera zona és la de bosc. Aquí s’hi habilitaran camins i àrees de picnic. La quarta zona comprèn l’àrea de jocs i educació viària i es trobarà al límit amb la futura zona d’equipaments esportius.

§ Cicle de l’aigua de la pluja§

Simulació d'una pèrgola al parc del Pinaret
Aquesta proposta inclou circuits de diversos formats, passejos, places, que transcorren al llarg del parc tangencialment als murs de contenció de l’aigua. L’aigua també té una presència prou significativa com a element escultòric i com a element pedagògic. Està previst fer un recorregut didàctic de tot el cicle d’utilització i aprofitament de l’aigua de la pluja. També es proposa l’ús d’energia solar, col·locant plaques de captació en la coberta de la pèrgola de l’entrada.

Comenta aquest article