Informació general

El ple aprova per unanimitat uns pressupostos municipals de transició per enguany

Per Josep Maria Ferrando

El regidor d'Hisenda, Joan Mas, explica les dades bàsiques dels pressupostos d'enguany en el plenari celebrat el 28 d'abril
En un ambient de gairebé total acord, el ple municipal del dia 28 d’abril va aprovar els pressupostos municipals per enguany, que inclouen els dels patronats, amb el vot favorable de tot els grups municipals, també els de l’actual oposició. En la presentació al ple, el regidor d’Hisenda, Joan Mas, va dir que per responsabilitat política l’actual equip de govern presentava al ple l’aprovació dels pressupostos, ja que en el seu moment no s’havien aprovat i fins ara l’Ajuntament funcionava amb el pressupost prorrogat. Joan Mas va explicar també que “aquest pressupost no és polític” i que la proximitat de les eleccions havia fet que s’elaboressin uns pressupostos de transició. De tota manera va dir que “s’han de fer reformes substancials en la gestió de l’Ajuntament, que impliquin un major control de la despesa i una gestió molt més professionalitzada”. El regidor parlava de la implantació d’empreses municipals, d’instituts descentralitzats, la gestió de magatzems o també la gestió de compres per aconseguir millors preus i millors condicions. També va dir que amb aquests pressupostos de transició s’havia volgut facilitar la tasca del futur equip de govern. El pressupost no contempla cap partida destinada a noves inversions, per no condicionar tampoc el futur consistori.

Xifres per a la contenció de la despesa

A l’entrar al detall, Joan Mas va dir que s’havia fet el pressupost amb la voluntat de pressupostar a la baixa, amb la clara intenció de controlar la despesa. Amb una baixada de 4,4 milions d’euros en comparació a l’any 2002. I al no haver-hi inversions, es podria donar un respir a les finances municipals. També els ingressos previstos han disminuït 659.000 euros com a mesura de prudència, en cas que l’increment de l’activitat econòmica de Cambrils s’aturés s’haurien de prendre mesures més contundents de retallada de la despesa. El pressupost també preveu un estalvi de 771.000 euros, que serviran per comprar un vehicle per a minusvàlids i pagaments trianuals del vial Cambrils-Salou. Sobre el pagament de crèdit, entre interessos i amortitzacions s’han de pagar 2 milions d’euros. El regidor també va donar la xifra total d’endeutament municipal que a finals d’any serà de 24,2 milions d’euros, i això comporta que l’Ajuntament està gairebé al límit màxim del seu endeutament legal. Altres despeses que va assenyalar Joan Mas van ser la partida de personal de 9,3 milions d’euros, el 36,88 per cent del pressupost.

§ Unanimitat favorable de l'oposició als pressupostos§

En el torn de paraules de l'oposició, el regidor Joan Serra va dir que aquest era un pressupost necessari per a Cambrils, que es respectaven moltes de les propostes de l'anterior equip de govern, sobretot les referents a personal. Joan Serrva va dir que el seu grup votaria a favor d'aquests pressupostos per garantir que el proper equip de govern "tingui una eina que garanteixi la gestió municipal i no s'hagi de comprometre a la pròrroga del pressupost". Anton Callau, en nom del PP, també va dir que era un pressupost equilibrat i que també tenia el seu suport. Al seu torn, Xavier Martí fins i tot va felicitar l'equip de govern i els va dir: "heu tingut responsabilitat política a l'hora de confeccionar els pressupostos, no són pressupostos polítics".

§ S’inicia els procés d’expropiació de vuit finques afectades pel passeig de Ponent§

El ple va aprovar iniciar els expedients d’expropiació forçosa de vuit finques afectades pel projecte del passeig de Ponent. El regidor d’Urbanisme, Salvador Matas, va explicar que finalment el projecte es farà d’una sola vegada per evitar retards i que per això s’havia optat per iniciar l’expropiació de les finques, que afecta un 25 per cent del passeig. El regidor va explicar que les previsions del Ministeri són que les obres s’iniciïn el proper novembre i que es trigui dos hiverns per finalitzar la totalitat del passeig.

§ El ple aprova una moció per a la salvaguarda del patrimoni de Cambrils§

Un altre punt important del ple va ser l’aprovació d’una moció per a la salvaguarda del patrimoni de Cambrils i per una nova cultura de gestió pública d’aquest patrimoni. Firmada per Salvador Matas, la moció recull el perill que una part de l’extens patrimoni històric cambrilenc pugui desaparèixer a causa de la pressió urbanística, tal com ja ha succeït en el passat. La moció demanava concretament considerar d’importància cabdal la protecció d’aquest patrimoni artístic, arquitectònic, arqueològic i mediambiental, reflectit a l’inventari que recentment ha creat l’Ajuntament i que actualitza el PGOU. Al mateix temps la moció també demanava la participació ciutadana per ampliar al màxim les aportacions dels cambrilenques sobre aquest tema.

§ Breus del ple§

· Es van aprovar les bases per demanar ajuts a la rehabilitació d’habitatges del nucli antic. En resum els ajuts són per a persones de menys de 35 anys i l’aportació municipal pot arribar al 20 per cent de les obres de rehabilitació fins a un màxim de dotze mil euros. Per Salvador Matas, es busquen dos objectius, ajudar la rehabilitació del nucli antic i donar facilitats als joves perquè pugin accedir a un habitatge en propietat.

· El ple també va aprovar la creació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) que va entrar en funcionament a mig mes de maig. Per l’alcalde, aquesta era una vella reivindicació ciutadana que finalment s’havia fet realitat, amb l’objectiu d’atendre en un espai únic totes les consultes, tràmits i queixes dels ciutadans.

· El ple va aprovar l’agermanament entre Cambrils i la ciutat haitiana de Miragoane, d’on n’és originari el regidor socialista Alphonse Arcelin. Una delegació d’aquesta ciutat visitarà Cambrils per firmar els acords d’agermanament i col·laboració.

Comenta aquest article