Informació general

Les obres de les fases 2 i 3 de remodelació del barri de la Llosa no estaran enllestides aquest mandat

Per Lluís Rovira i Barenys

Aspecte de les obres de la fase 1 del barri de la Llosa, aquest passat mes de febrer

La remodelació del barri de la Llosa va ser un dels temes que van centrar l'apartat de control de l'acció de govern. En una pregunta, formulada per la regidora de CiU Mercè Dalmau, es va demanar al govern si els veïns de la primera fase pagaran un 30% menys respecte als imports que van rebre en concepte de contribucions especials al principi de l'obra tenint en compte que aquesta fase d'obres estava pressupostada en 4,2 milions d'euros i que va estar licitada per 2,9 milions d'euros, un 30 % menys del pressupostat. Dalmau també recordava en la pregunta que el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç havia atorgat a l'Ajuntament de Cambrils un préstec de 6 milions d'euros a càrrec del FOMIT i destinat a la remodelació d'aquest barri. La pregunta de CiU, a més, va recordar que la regidora de barri, Anna Peláez s'havia compromès, el passat 17 de febrer davant dels veïns, a que les obres de la segona i tercera fase estarien acabades aquest mandat i demanava que com podia ser possible si aquest 2010 no hi ha cap partida pressupostària destinada a aquestes obres.

La resposta va venir de l'alcalde, Robert Benaiges, que va iniciar la seva exposició dient que "hi ha un tema de percepció que no acaba de ser entès". A continuació es va dedicar a explicar els fons FOMIT remarcant que es tractava d'un préstec i no d'una subvenció. També va dir que la liquidació es fa al final de les obres. Referent al tema de la remodelació del barri va dir que "el compromís del govern amb els veïns ha estat que sempre que sigui possible, quan s'acabi la primera fase s'assumeixi la segona i la tercera. No volem que hi hagi una aturada en les obres". També va quedar clar que les fases 2 i 3 no s'han licitat ni es disposa de la partida pressupostària per a fer-ho, "no hi ha finançament per a les fases 2 i 3 de les obres però ja el trobarem".
I referent a la promesa d'acabar les obres aquest mandat, feta per la regidora Anna Peláez a la reunió de veïns, l'alcalde va manifestar que "la regidora no va dir que s'enllestirien les obres de les fases 2 i 3 en aquest mandat i si ho va dir puntualment, no s'havia d'entendre així". La regidora Anna Peláez, per la seva part, no va intervenir.

Males olors al port

El regidor d'Obres Públiques, Joan Mas, va ser l'encarregat de respondre unes preguntes i uns precs que havien estat formulats al darrer ple. Respecte a les males olors al port a que es va referir en el darrer ple els regidors del PP i de la PLIC, el regidor d'Obres Públiques va dir que ja s'havia solucionat, que havia estat un tema d'embussament de les canonades a la zona del port en el que Secomsa Aigües hi havia estat treballant durant 14 dies.
Joan Mas també va respondre la pregunta sobre l'estat de les obres de l'Ateneu. El regidor va explicar amb detall el que havia passat amb l'empresa que feia les obres. Aquesta empresa, José Docampo Construcciones, va presentar un concurs voluntari de creditorsel 18 de desembre passat. Posteriorment, amb data de 28 de gener d'enguany, l'Ajuntament es reunia amb els administradors concursals per veure com repercutia aquest factor en el desenvolupament de les obres. Segons el regidor, la continuació de les obres està garantida, tot i que patiran un certa demora segons la data prevista inicialment.

En dos o tres mesos hi haurà l'envelat instal·lat

La carpa o envelat permanent que s'ha d'instal·lar a la zona esportiva municipal estarà enllestida en dos o tres mesos, va assegurar el regidor de Joventut Jordi Savall, responent així una de les preguntes formulades al darrer ple. Segons va explicar Savall, "l'adjudicació es va fer el mes de maig de l'any passat però abans de la seva instal·lació s'havia de fer la solera del terra i, prèviament, una prospecció geològica ja que el terreny era un antic abocador". Segons Savall, aquest proper dilluns s'acaba el termini per a presentar ofertes per a la construcció d'aquesta base i l'empresa adjudicatària tindrà un mes per a començar les obres.

Pujada d'impostos?

El PP va formular una pregunta que serà resposta al proper ple i que fa referència a la pujada d'impostos. La pregunta, formulada per la regidora Carme Cros, incidia en el contrasentit que el Pla de Sanejament econòmic presentat fa uns mesos per l'Ajuntament contemplava unes pujades de l'IBI continuades durant uns quants anys i que, aquest passat mes de febrer, l'alcalde va dir en roda de premsa que l'IBI per l'any vinent no s'apujaria. "Aquesta promesa de no pujar l'IBI l'any vinent té alguna cosa a veure en què serà un any electoral?. La no pujada de l'IBI significarà que s'apugin la resta dels impostos?", van ser algunes de les preguntes fetes per la regidora.

Finalment, la regidora de CiU, Mercè Dalmau, va demanar que es contempli la possibilitat de que s'instal·lin aparells desfibril·ladors als llocs on es fan activitats esportives i que s'instal·li la senyalització necessària per a evitar el gir a l'esquerra de la carretera de Montbrió per anar cap a la deixalleria.

Comenta aquest article