Tema del mes

Les comissions informatives (IV)

Per Josep Maria Ferrando

Regidora:
Rosa Maria López Portilla
Regidora:
Neli Queral Martí

10 CARES NOVES
 

Oliver Klein

Ana López

Neli Queral

Daniel Pallejà

Joan Recasens

Ramón García

Joan Estrada

Josep Enric Sirvent

José Luis Notario

Salvador Franch

COMISSIÓ DE SERVEIS SOCIALS, POLÍTIQUES D’IGUALTAT I SALUT PÚBLICA

ATRIBUCIONS:

Centres oberts

Sistema de beques d’assistència social

Pla d’absentisme escolar

Consell Consultiu de la Infància

Ordenances municipals (socials/sanitària...)

Habitatge social

Escola de família

Pla integral per a la discapacitat

Transport adaptat

Guies d’accessibilitat i servei
Casal Municipal de la Gent Gran

Consell Consultiu de la Gent Gran

Borsa de voluntariat

Centres de dia
Oficina d’Atenció a l’Immigrant

Promoció social

Campanyes de sensibilització
Consell Consultiu de la Immigració

Pla estratègic per a la igualtat d’oportunitats

Centre d’Assessorament i Informació a la Dona

Consell Consultiu de la Dona

Assistència sanitària

Àrea Bàsica de Salut

Medicina preventiva

Inspecció sanitària

Padró d’assistència medicofarmacèutica

Coordinació amb institucions supramunicipals
COMISSIÓ DE CULTURA I FESTESATRIBUCIONS:


Biblioteques

Exposicions

Relacions amb entitats culturals

Patrimoni artístic, cultural i històric

Arxius

Activitats culturals

Museus, OA Museu d’Història de Cambrils

Instal·lacions culturals (Cinema Municipal, Centre Cultural...)

Institut Municipal de Cultura
Festival Internacional de Música

Ràdio (Patronat Municipal)
Servei de normalització lingüística

Consells locals d’entitats culturals

Festes

§ ELS QUE HAN PLEGAT§

Alphonse Arcelin Esperança Diaz Francesc Garriga 
Jordi Besora Lluís Colom  Antoni Laguna

Comenta aquest article