Tema del mes

Les comissions informatives (I)

Per Josep Maria Ferrando

Regidor:
Salvador Matas Borrut

Regidora:
Ana López Vázquez
Regidor:
Ramón García Mateos
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT, JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ATRIBUCIONS:

Consell del Medi Ambient

Serveis tècnics de medi ambient

Ecologia i medi ambient

Agenda 21

Rieres i caves, aiguamolls i parc agrícola

Cens d’animals

Control medioambiental (fums, abocadors, àrids...)

Ordenances municipals (temes mediambientals: control atmosfèric, sorolls...)

Patrimoni mediambiental

Campanyes ambientals i guies

Ecomuseus

Estació meteorològica

Reglament de participació ciutadana

Consells consultius

Oficina de protecció al consumidor

Relacions cíviques

Consell de Barris i Consell de la Ciutat

Polítiques de joventut

PIJ

Fòrum Jove

Consell Consultiu de la Joventut

Noves tecnologies i participació ciutadana

Agermanaments per al desenvolupament

Cooperació

Consell de Solidaritat
COMISSIÓ DE TURISME
ATRIBUCIONS:


Patronat Municipal de Turisme

Instal·lacions i neteja de platges (concessions…)

Relacions amb entitats turístiques (Estació Nàutica…)

Creu Roja de platges

Promoció i publicitat turística

Congressos i fires turístiques

Servei de vigilància de platges

COMISSIÓ D’ENSENYAMENT I FORMACIÓATRIBUCIONS:

Relacions amb les escoles, instituts, AMPA...

Escola bressol

Ensenyament mitjà

Escola de Música i Patronat de l’Escola de Música

Escola d’Adults

Escola taller

Formació municipal (cursets no ocupacionals)

Formació ocupacional

Borsa de treball

Dotacions i instal·lacions escolars (conserges, neteja, serveis, menjador…)

Activitats extraescolars

Serveis escolars (transports...)

Consell Escolar Municipal i coordinació de Consells Escolars

Comenta aquest article