Tema del mes

Es creen onze comissions informatives

Per Lluís Rovira i Barenys

A dalt, discurs de l'alcalde després de la seva proclamació. A baix, sessió plenària del 20 de juny en la que es van aprovar les comissions informatives.
La sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament del passat 20 de juny va servir per a la creació i composició de les comissions informatives permanents. Cal recordar que en aquesta legislatura s’ha passat dels 17 regidors als 21. Amb el pacte entre PSC, ERC i ICV, l’equip de govern ha quedat format per 12 membres, l’alcalde i 11 regidors. En total s’han confeccionat 11 àrees diferents que han permès descongestionar algunes de les macroàrees existents fins ara. Les propostes del govern municipal sobre la composició, creació i atribucions de les comissions informatives així com el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats van ser aprovades i van comptar amb el vot favorable del PP, pel que respecta a l’oposició. CiU es va abstenir i els representants de la PLIC hi van votar en contra al·legant que no s’havia notat la voluntat de participació que tant havia pregonat l’alcalde en totes les seves intervencions públiques. Cal tenir en compte que les Comissions Informatives passen a estar formades per 7 regidors en comptes dels 11 de l’anterior legislatura.

La resta de punts de la sessió plenària que es van aprovar feien referència a la creació dels diferents grups polítics municipals i els seus portaveus, la delegació de competències de l’alcalde en la Comissió de Govern així com el nomenament de tinents d’alcalde, membres de la Comissió de Govern i de nomenament de regidors de barri. També es va acordar que les sessions plenàries ordinàries se celebrarien el darrer dimarts de mes a les 8 del vespre.

§ La Comissió de Govern§

La Comissió de Govern l’integren l’alcalde i els 7 tinents d’alcalde que van ser nomenats en la sessió extraordinària del passat 20 de juny. Els tinents d’alcalde nomenats són:

Primer tinent d’alcalde:Joan Mas i Nolla
Segon tinent d’alcalde:Jordi Savall i Domènech
Tercer tinent d’alcalde:Salvador Matas i Borrut
Quarta tinent d’alcalde:Rosa M. López i Portilla
Cinquè tinent d’alcalde:Joan Pau Casquero i Gómez
Sisena tinent d’alcalde:Neli Queral i Martí
Setè tinent d’alcalde:Daniel Pallejà i Pozo

§ Els regidors de barri§

A cada regidor de l’equip de govern se li ha assignat un barri específic de la població. Aquestes assignacions han estat les següents:

Nou Cambrils - Raval de Gràcia:Ana López Vázquez
Barri Antic - La Pallissa:Joan Mas Nolla
La Parellada - El Pinaret:Salvador Matas Borrut
Eixample vila:Joan Recasens Bertran
Eixample platja:Rosa M. López Portilla
Barri Marítim:Jordi Savall Domènech
Cambrils Badia - Molí de la Torre:Ramón García Mateos
Urbanitzacions de ponentOliver Klein Bosquet
Urbanitzacions de llevantNeli Queral Martí

Comenta aquest article