Informació general

L'Ajuntament aprova un Pla de Sanejament Econòmic que preveu l'increment de taxes i impostos

Per Raquel Samaniego

Un moment de la sessió plenària, celebrada ahir al vespre a la sala de plens de l'Ajuntament

El ple maratonià d'ahir dimarts al vespre, que va durar tres hores i mitja, va posar a votació un total de 19 punts de l'ordre del dia. A causa de la no celebració del ple durant el mes d'agost, el d'aquest setembre va ser dens en quant a contingut i bastant més en quant a debat polític. L'oposició va arribar amb forces després de les vacances de l'estiu, tot i que l'alcalde —Robert Benaiges— mostrava també les seves cartes més contundents.

Un dels punts més conflictius, com passa sovint, és aquell que toca la butxaca, és a dir, l'econòmic. Ahir s'aprovava provisionalment un Pla de Sanejament Econòmic que posarà sobre la taula les mesures a seguir per tornar a ser un ajuntament amb unes arques sanejades, ja que ara té un import d'endeutament de 40 milions d'euros. L'equip de govern s'ha plantejat, per als propers cinc anys, un full de ruta amb nombroses actuacions entre les que destaca la pujada dels impostos i taxes. Aquest pla, que va comptar amb els vots en contra de l'oposició —CiU, PP, la PLIC i el regidor no adscrit—, es presentarà a la Generalitat amb la finalitat que sigui aquesta qui l'aprovi definitivament.

Contenció econòmica i congelació de plantilla

L'alcalde va esmentar els tres "grans criteris" que segueix el consistori per fer front a la crisi. En primer lloc, la contenció econòmica per tal de no augmentar la despesa pública; posteriorment, la congelació o disminució de la plantilla; i, per últim, el no finançament de les obres municipals amb crèdits bancaris. Tot això s'ha de complir, però, mantenint els serveis que s'ofereixen al ciutadà. "Per això —comentava Benaiges— s'ha de fer una planificació de l'economia. És un pla ambiciós que detallarà allò referent a impostos, taxes o inversions, entre d'altres qüestions".

La regidora d'Hisenda i Planificació Econòmica —Anna Peláez— va ser l'encarregada d'explicar el nou pla a tots els presents. "En moments de crisi, les administracions han donar resposta a les noves necessitats que es plantegen, a les demandes de serveis socials per part de col·lectius i famílies amb dificultats, donar noves opcions als joves i aturats, etc. A l’Ajuntament li pertoca actuar com a motor econòmic de la ciutat, prioritzant les actuacions però en cap cas reduint el nivell de les activitats. Per això és imprescindible garantir la suficiència financera de l’ajuntament en el moment actual i en el futur pròxim".

Mesures sobre despesa i ingressos que es portaran a terme

Peláez va fer esment de totes les actuacions que es tenen previstes tant respecte la despesa com dels ingressos. Sobre la despesa, s'aplicarà el nou Pressupost per Programes, per tal d’avançar cap a una informació més precisa de l’eficiència dels serveis prestats i l’establiment d’indicadors. Es consolidaran les mesures extraordinàries per a la reducció de la despesa aprovades al 2009; i s'aplicaran  noves mesures sobre els pressupostos de 2010-2012. Aquestes últimes poden ser: el seguiment de l’absentisme i implantació de mesures de control; increment màxim de la partida de personal de l’ajuntament; congelació de les partides de compres de béns i serveis; congelació de les transferències als organismes autònoms; reducció de la despesa financera un 34% al 2010; compliment exhaustiu de la normativa de la realització de pagaments. En quan a les inversions, les previstes durant el període de vigència del Pla són aquelles que tenen finançament associat i no representen endeutament.

D'altra banda, el pla de sanejament contempla un increment moderat dels ingressos, pel que respecta als tributs municipals. Segons va explicar la regidora d'Hisenda, moltes poblacions estan aplicant gradualment les revisions cadastrals que es corresponen amb exercicis realitzats en èpoques amb un preu de mercat molt influït per la situació de bonança. D’altres ajuntaments han optat per penalitzar la capacitat econòmica, aplicant increments molt importants a l’impost sobre la propietat dels béns. "En el nostre cas, hem optat per un increment moderat i realista dels tributs en el període 2010-2012", puntualitzava Peláez. La pujada serà de l'IBI (un 4’7% al 2010, un 4% al 2011 i un 5% al 2012) i d'algunes taxes (un 3’9% al 2010, un 4% al 2011 i un 5% al 2012).

"Es tracta d’un pla honest que ha de permetre traçar el full de ruta de la situació financera del nostre Ajuntament a 5 anys, perquè puguem continuar prestant els serveis que el ciutadans demanen i mereixen i que la crisi econòmica, amb la davallada dels ingressos que han patit tots els ajuntaments, ha posat en perill", concloïa.

La oposició en bloc vota en contra

La primera en exposar els seus arguments en contra va ser la portaveu del PP —Carme Cros— que, entre molts altres aspectes, va remarcar que hi ha un "increment desmesurat de la despesa corrent" i que "cal recórrer a la austeritat, una paraula que no existeix en el diccionari socialista". A més, va destacar que aquest pla suposarà la "reducció" dels serveis que ofereix l'Ajuntament als ciutadans, i criticava que l'equip de govern no tingués en compte el plec de 45 mesures contra la crisi que va presentar el PP fa cinc mesos.

Cros, durant el seu també llarg discurs, va preguntar-li a Benaiges quins serveis són els que deixaran d'oferir-se a la ciutadania, i també quines són les infraestructures o equipaments que tenien pensat inaugurar durant el període d'eleccions, fent referència en aquest cas a les poques inversions que es tenen previstes de cara a aquests anys. Per últim, Cros va definir aquest pla com "obsolet", ja que repercuteix en la pujada dels impostos. "Ve una de grossa" es lamentava la popular.

Benaiges no va voler deixar l'oportunitat de contestar-la. "L'objectiu és el manteniment de tots els serveis. No deixarà de fer-se cap, sinó que s'hauran de reajustar", comentava, posant l'exemple dels horaris de la minideixalleria: "Si abans la teníem oberta 12 hores al dia, haurem de mirar de que siguin 6".

La finalitat del PP, segons l'alcalde, "és l'ajut a l'empresa privada perquè vosaltres penseu que és la font de la riquesa. Aquesta no és la nostra fórmula, nosaltres creiem en els treballadors, els defensarem sempre". Com a punt final, Benaiges va recriminar a Cros, però també a l'oposició en general, que la seva política és la del no continu, ja que totes les propostes del govern les voten en contra.

Un pla que "afectarà la població"

La portaveu de CiU —Mercè Dalmau— també va argumentar el seu vot en contra perquè "afectarà la població de manera directa", amb l'increment d'impostos i taxes i la reducció dràstica de les inversions. "És un pla que no s'ajusta a la realitat, i que provocarà problemes a la tresoreria d'aquest Ajuntament", continuava la convergent.

L'alcalde va donar-li la raó en que és difícil tirar endavant inversions quan l'endeutament és elevat, però va remarcar que la població mitjana a Cambrils és de 60.000 habitants, amb puntes a l'agost de 110.000 i mínims de 43.000 al febrer. Tot i així, el deute s'ha de dividir entre els quasi 33.000 habitants que estan censats, el que suposa una ràtio d'endeutament de 1.200 euros per habitant, una xifra que situa a Cambrils la quarta ciutat de Tarragona amb més deute públic. "Realment aquest rànquing s'hauria de calcular amb la mitjana d'habitants que té Cambrils per que donés un deute real", deia. També va apuntar que l'Ajuntament havia avançat el finançament d'algunes infraestructures de les que han de fer-se càrrec altres institucions, com pot ser el pagament dels 7 milions d'euros que ha costat l'hospital de proximitat. La Generalitat haurà de retornar aquests diners al consistori al tractar-se d'un equipament públic que realitza aquesta administració autonòmica.

"Aquest pla comença amb mal peu"

El portaveu de la PLIC —Xavier Martí— va explicar que un pla de sanejament econòmic "fa falta però aquest comença amb mal peu. No s'ajusta a la realitat, i això que l'he mirat de totes les bandes possibles. És inviable", apostava Martí. Per la seva banda, l'alcalde va contestar-li que si tan irreal és, que no pateixin que la Generalitat no l'aprovarà.

El regidor no adscrit —Iñaki Carnero— va ser l'últim en aportar les seves explicacions: "Votaré en contra perquè penso que és un pla massa optimista i no estic d'acord amb la pujada dels impostos".

Comenta aquest article