Recull

Estiu dels anys 60


En aquesta fotografia familiar veiem d’esquerra a dreta a: Carolina Figueras Pijuán i les seves cosines Anna Fortuny Figueras i Núria Fortuny Figueras. Les tres nenes estan a l’entrada d’una de les cases del Grup Sant Pau a la rambla de Jaume I, que queda a l’esquerra de la imatge. La instantània correspon a meitats de juliol, entorn les festes de la Verge del Carme.


Comenta aquest article