Informació general

Sorra de Salou per a la platja del Cap de Sant Pere

Per Lluís Rovira i Barenys

La platja del Cap de Sant Pere es va regenerar amb sorra de Salou. A la imatge podem veure les màquines treballant arran dels banyistes

Aquest mes de maig s’ha fet una reposició de sorra a la platja del Cap de Sant Pere per tal de pal·liar els efectes dels temporals que, de manera periòdica, castiguen aquest tram de litoral cambrilenc. El procediment no és nou. La sorra que s’ha aportat provenia de la veïna platja de llevant de Salou. El transport s’ha fet utilitzant camions que feien el transport d’aquesta sorra d’una platja a una altra passant pel mateix litoral. Aquest tram és un dels més castigats de la zona de llevant del litoral de ponent i necessita aportacions periòdiques de sorra per tal de fer possible l’existència de platja. En aquests moments la Delegació del Ministeri de Medi Ambient ja disposa del projecte d’estabilització d’aquesta platja. Segons va comentar la regidora de Turisme, Ana López, es tracta de treure l’actual espigó d’aquesta platja i posar-ne un altre d’horitzontal, paral·lel a la línia de costa. De totes maneres, l’erosió en aquesta platja no ha estat igual en els darrers anys. Tal i com comenta l’alcalde, Robert Benaiges, fa uns anys la regressió se centrava en la zona compresa entre l’espigó i el terme de Salou, mentre que des de fa uns dos anys la regressió afecta a ponent d’aquest espigó.

Litoral de ponent

El litoral de ponent cambrilenc ofereix àmplies zones amb forta regressió. D’entrada el projecte d’estabilització de les platges d’aquesta part de litoral està fet, aprovat i amb partida pressupostària. Les obres havien d’haver començat aquest passat mes de març i no ho han fet a causa d’un retard en la signatura de l’empresa que les ha de portar a terme. En aquests moments aquest tràmit ja està solucionat, però a causa de la proximitat de les dates estiuenques les obres no s’iniciaran fins a finals del proper mes de setembre. Com a molt es farà una aportació de sorra de la platja del Cavet fins al Marcambrils. De cara a aquest estiu, alguns dels trams que actualment fan les funcions de passeig de vianants presentaran, doncs, un aspecte força lamentable al no haver-s’hi fet cap arranjament.

§ Condicionament de cara a l’estiu§

L’aportació de sorra en els trams que ho requereixen és el primer pas per al condicionament de les platges de cara a l’estiu. A continuació s’han de col·locar els elements habituals com són les passarel·les en els casos en què no n’hi hagi, les balises al litoral i el servei de socorrisme. Segons va comentar la regidora de Turisme, durant el mes d’agost funcionaran dues ludoteques a les platges de Cambrils, una a la platja del Cavet i l’altra a la d’Horta de Santa Maria. També s’instal·larà la plataforma lúdica davant la platja del Regueral, tot i que enguany no s’hi col·locaran els tobogans que hi havia en anys anteriors, ja que s’havien produït alguns accidents.

§ El Ministeri de Medi Ambient vol deixar de pagar les reposicions de sorra§

La ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, va anunciar la seva intenció d’eliminar les partides econòmiques destinades a la regeneració de les platges afectades per l’erosió. A aquestes declaracions de la ministra s’hi van sumar les del secretari general de Mobilitat, Manel Nadal, en el sentit que els ports esportius haurien de contribuir a regenerar les platges que pateixin regressió a prop d’ells. Això ha fet encendre els llums d’alarma a molts municipis costaners que necessiten aportacions periòdiques per poder mantenir algunes de les seves platges. L’alcalde, Robert Benaiges, en feia una valoració, “si no ho paga el Ministeri això significa problemes per als municipis de la costa que necessiten aquesta reposició. Però també entenc que hi ha d’haver algú que hi posi ordre i concert en aquest tema i que s’evitin les despeses multimilionàries que es produeixen any rere any en aquestes reposicions. Probablement això s’evita si les obres que es fan a nivell de costa són les adequades”. Pel que fa al cas concret de la nostra localitat, l’alcalde manifesta que “és bo que algú digui prou i ens asseguem a parlar d’aquest tema i s’eviti la despesa pública que paga tothom en aquest tipus de reposició anual”.

Comenta aquest article