Informació general

Un ple marcat per la discussió pel cost del projecte de la pista d’atletisme

Per Josep Maria Ferrando

De nou la futura pista d’atletisme va passar per ple, aquesta vegada per a fer-ne l’aprovació inicial. CiU es va queixar que no se’ls havia facilitat el projecte fins al dia anterior. El regidor Joan Estrada va dir que estaven d’acord amb una pista d’atletisme, però que en una primera anàlisi li semblava que el pressupost era excessivament car pel que és una pista d’atletisme. A més, el fet que s’hagués dividit el projecte en dues fases, va dir, fa més difícil saber el cost total de la pista. Joan Estrada explicava que ara s’aprovava un projecte de 2,1 milions d’euros que no contemplava ni la tanca definitiva, ni la graderia, ni els vestidors, només la pista, per la qual el seu grup s’abstindria. El regidor d’Esports, Jordi Savall, li va respondre: “si vostè s’absté és perquè vol, perquè fa deu dies a la comissió informativa vaig portar el projecte global, que tenia un cost de 4 milions i escaig d’euros”. També va explicar que la mateixa Generalitat els havia recomanat que es dividís el projecte en dues parts per poder tenir possibilitat d’una nova subvenció. Sobre el cost, Jordi Savall va dir: “aquí tothom és bo d’apuntar-se al carro, als programes electorals, de fer una pista d’atletisme per Cambrils, però a l’hora de la veritat, quan es veu el cost, tothom es fa enrere. Si vam ser valents per posar-ho al programa electoral hem de ser valents per tirar-ho endavant”. Joan Estrada va reiterar que el seu grup polític “està d’acord amb la pista d’atletisme, però com vostès la fan no. No em digui que malbaratar diners públics és ser valent”.

Jordi Savall, regidor d’Esports:
“Aquí tothom és bo d’apuntar-se al carro, als programes electorals, de fer una pista d’atletisme, però a l’hora de la veritat, quan es veu el cost, tothom es fa enrere”

Anton Callau va preguntar per la manera com s’haurà d’indemnitzar els propietaris de les tres finques acceptades. L’alcalde va contestar que s’està en converses i que s’espera arribar a l’acord diferenciat amb cada un. Hi poden haver dues fórmules, la indemnització amb diners o amb permuta de terrenys. També Xavier Martí va preguntar sobre la subvenció i fins i tot va dir que era una ridiculesa de subvenció i va recordar que el regidor Jordi Savall va dir que si ERC tenia les competències sobre el tema Cambrils podria rebre el cinquanta per cent del cost. Jordi Savall va tornar a explicar que el consell de la Generalitat havia estat fer dues fases per poder optar a la subvenció de la segona fase. També hi va haver una certa discussió quan Joan Estrada va preguntar pel calendari de la pista i l’alcalde li va dir que encara no era possible dir dates exactes, però que aquest equip de govern tiraria endavant la pista d’atletisme en aquesta legislatura.

§ Les concessions del Mercat de la Vila es prorroguen fins al setembre de l’any 2005§

Els paradistes continuaran la seva activitat fins al 2005
El ple va aprovar prorrogar les concessions del Mercat Municipal de la Vila fins al setembre de 2005. Robert Benaiges va dir que aquest era el compromís al qual s’havia arribat amb els paradistes per trobar solucions al futur del mercat. També va dir que s’havia iniciat un procés d’adjudicació d’un estudi de viabilitat del mercat. Xavier Martí va demanar que l’oposició estigués present en aquest estudi. En aquest moment hi ha quatre paradistes que ocupen gairebé vuit parades i fa uns mesos es van mobilitzar davant de diverses informacions oficials segons les quals el Mercat de la Vila es podria tancar per acollir un centre d’ensenyament municipal. Aquesta pròrroga tanca de moment la polèmica a l’espera dels resultats de l’estudi.

§ La regulació de l’ocupació de la via pública es farà efectiva aquest estiu §

Un dels punts més importants del ple va ser l’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de l’ocupació comercial de la via pública, que afecta l’ocupació comercial de tot el nucli urbà i especialment a la façana del port. El regidor de la PLIC, Xavier Martí, va preguntar si l’entrada en funcionament de la nova normativa donaria temps perquè es poguessin canviar els tendals previstos per al port abans de l’estiu. L’alcalde va contestar que l’acceptació parcial de les al·legacions presentades havia estat producte del consens amb els afectats per la nova normativa i que l’equip de govern accepta que es pugui utilitzar el model vela, amb la idea clara que l’ordenança ha de començar aquest estiu. Quant als criteris de l’ocupació comercial al port, aquests criteris no han variat. Xavier Martí va dir que el seu grup s’abstindria i que aquesta nova ordenança era un greuge comparatiu entre l’ocupació comercial i la de la restauració.

El regidor de CiU Joan Estrada va manifestar en aquest punt el seu desacord en com es fan les coses, en el sentit que CiU s’havia ofert a ajudar a buscar el consens, però que l’equip de govern no els havia convocat per a res, tot i que estava d’acord amb el consens al qual s’havia arribat. Anton Callau també es va mostrar satisfet per la solució a què s’havia arribat amb l’hosteleria, tot i que no estava d’acord amb com s’havia fet amb l’ocupació comercial.

§ S’aprova l’ampliació de quatre llicències de servei de taxi§

Després de diversos mesos de converses i de ser retirada la proposta en el ple passat, finalment s’ha arribat al consens entre l’Ajuntament i l’Associació de Taxis de Cambrils, amb la participació també de la Federació Catalana del Taxi, i el ple va aprovar l’ampliació de quatre noves llicències. Entre les novetats hi ha la posada en funcionament del taxi compartit, un servei pioner a tot Catalunya i del qual encara s’ha d’estudiar la manera de funcionar.

§ L’Ajuntament regula els processos de retribucions dels treballadors municipals§

Un altre punt de l’ordre del dia important va ser aprovar el procés de regulació de remuneració dels funcionaris per igualar aquestes remuneracions en funció de les categories. L’alcalde, Robert Benaiges, va dir sobre aquest procés que “ha estat una aposta per regularitzar una situació que en aquests moments existeix i que ve heretada de fa molts anys. Aquest procés es farà al llarg de tot l’any”. Montserrat Garrido va intervenir per dir que entenia que per les retribucions infravalorades hi hagués un increment, però no entenia que no es procedís a la congelació de les retribucions sobrevalorades. El regidor d’Hisenda, Daniel Pallejà va dir que en aquest darrers cas s’estudiaria cada cas per separat en funció de les responsabilitats que tenia assignades cada treballador afectat. En un moment del debat l’alcalde va intervenir per explicar que amb aquesta regulació es posava fi a una situació que patien diversos treballadors. Literalment va dir: “no pot ser que hi hagi persones que cobrin molt menys que el que cobra un dels seus companys per fer la mateixa feina”.

Comenta aquest article