Informació general

Una ordenança regularà les runes produïdes en el sector de la construcció

Per Lluís Rovira i Barenys, Josep Maria Ferrando

El regidor Salvador Matas en la reunió amb els constructors

Ben aviat entrarà en vigor la nova ordenança que ha de regular la correcta eliminació de les runes produïdes a la construcció. Segons les dades de què disposa la Regidoria de Medi Ambient, a Cambrils es produeixen actualment unes 17.000 tones a l’any de runes provinents de la construcció. Aquesta quantitat, segons comenta el regidor de Medi Ambient, Salvador Matas, “supera fins i tot la dels residus sòlids ordinaris. Fins ara aquestes runes feien cap a les rieres o bé als abocadors il·legals, com el que tenim a la riera d’Alforja, o bé en antigues pedreres abandonades. En molt pocs casos s’anava a un abocador autoritzat. Nosaltres tenim constància que d’aquestes 17.000 tones només unes 600 es portaven a un abocador autoritzat i unes 22 a la deixalleria. Per tant, queden moltes tones sense control”.

Posar control
La intenció de posar en marxa l’ordenança reguladora de les runes de construcció és la de posar ordre en aquest sector, segons comenta el regidor. A més, afegeix, “no ens inventem res. L’únic que fem es posar en marxa una ordenança que va fer la Generalitat l’any 1994. Tot i que aquesta ordenança tingui 10 anys, encara és útil”. Quan entri en vigor l’ordenança, a qui vulgui fer una casa o bé un enderroc se li exigirà que faci una previsió de les tones de residus que pot generar. En funció d’aquestes tones haurà de dipositar una fiança a l’Ajuntament. Els imports d’aquesta fiança són 12 euros per metre cúbic en les obres de construcció i 6 euros per metre cúbic en el cas de moviments de terres. A més d’això, haurà d’entregar un contracte fet a un gestor autoritzat de runes. Per recuperar la fiança, a l’acabar les obres s’haurà de presentar un certificat conforme s’han dipositat les tones de runa a l’abocador autoritzat. Amb aquesta mesura el regidor de Medi Ambient vol evitar l’abocament incontrolat que es produeix a les rieres, “des de la Regidoria de Medi Ambient ens preocupa molt l’estat lamentable de les rieres i és per això que, a més, hem impulsat diferents neteges. Fa tres mesos vam fer una neteja general a tots els barrancs i rieres del municipi, i fa poc en vam fer una altra al tram més urbà del barranc de la Verge del Camí. Ara bé, també hem vist que la neteja feta fa tres mesos no ha servit de res i les rieres tornen a estar en un estat lamentable.

§ José Osuna, president de l’Associació Local d’Empresaris de la Construcció: “El constructor no llença els residus a les rieres”§

L’Ajuntament aprovarà de forma imminent una nova ordenança que regularà la gestió dels residus de la construcció i que obligarà els constructors a dipositar una fiança en funció del projecte presentat. Una vegada finalitzada l’obra, l’empresari haurà de demostrar que hi ha hagut una gestió correcta dels residus amb un certificat d’una empresa autoritzada. Solament amb aquest requisit li serà retornada la fiança.

El president de l’Associació Local d’Empresaris de la Construcció, Josep Osuna, ha dit que l’entitat no presentarà al·legacions a aquesta nova ordenança i deixa clar que els constructors no volen anar contra la recollida selectiva i el reciclatge dels residus. El que sí el preocupa és que la nova ordenança els obligarà a portar els residus a la nova deixalleria de Riudoms i els constructors creuen que quedarà plena en pocs mesos. Davant aquesta preocupació, en una reunió amb els constructors, el regidor Salvador Matas es va comprometre que si l’abocador de Riudoms s’omplia, i mentre no hi hagués una alternativa, es deixaria d’aplicar l’ordenança.

Petites obres

Pel que fa als abocaments incontrolats, Josep Osuna vol deixar clar que “el constructor no llença els residus a la riera, qui els llança són les persones que fan petites obres. Avui en dia pràcticament totes les obres recullen els residus en contenidors d’empreses autoritzades”.Josep Osuna va apuntar una altra possibilitat, que demanaran per escrit a l’Ajuntament, que autoritzi espais provisionals legals, públics o privats, amb taxes raonables, on els constructors puguin dipositar deixalles no contaminants, i després l’empresa o l’entitat pública gestioni globalment els residus; per entendre’ns, la mateixa gestió que ara fa la deixalleria, però amb molt més de volum. En el mateix sentit va revelar que l’Associació dóna suport a una iniciativa privada per construir un planta de reciclatge de residus de la construcció.

§ A l’espera de l’abocador de Riudoms§

Aviat s’ha de posar en funcionament l’abocador autoritzat de residus de la construcció a Riudoms. Fa uns mesos es va clausurar el de Ballisens i com que l’abocador autoritzat més proper se situava a Tarragona, l’Ajuntament ha consentit, en paraules de Salvador Matas, l’abocador il·legal de la riera d’Alforja. Els preus que aplica la persona que gestiona aquest abocador, considerats pels constructors com a molt cars, va ser una de les queixes que es va fer palesa a la reunió que es va celebrar el passat 13 de gener entre el regidor de Medi Ambient i els constructors per tal de parlar d’aquesta nova ordenança. Quan es clausuri deifinitivament aquest abocador l’Ajuntament demanarà una subvenció a la Generalitat per regenerar-lo. Salvador Matas, per la seva part, es va comprometre davant els constructors a agilitzar al màxim el retom de les fiances. Tot i que ara per ara la Generalitat només concedeix un abocador per comarca, el regidor va recollir la proposta dels constructors en el sentit de procurar que Cambrils tingui el seu propi abocador de runes de la construcció.

Comenta aquest article