Tema del mes

L’Ajuntament portarà als tribunals l’aprovació del Pla Especial i el Pla Parcial del projecte immobiliari i del camp de golf del Parc Samà

Per Lluís Rovira i Barenys

Imatge aèria del Parc Samà i rodalies
El govern municipal no està disposat a facilitar la implantació del projecte de Med Group al Parc Samà i mirarà de posar tota mena d’obstacles a fi que les intencions de l’empresa constructora no es concretin. Aquesta és una de les conclusions del pols que estan mantenint les dues parts, Ajuntament i empresa promotora, i que aquestes darreres setmanes ha acaparat l’atenció de l’actualitat informativa cambrilenca. I una altra cosa que també ha quedat força clara és que la Generalitat està facilitant de manera clara i ràpida tots els objectius que l’empresa promotora es proposa.

Recursos d’alçada davant el conseller

El projecte del Parc Samà ha saltat al primer pla de l’actualitat informativa des del moment en què la Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar, el passat 25 de juny, el Pla Parcial, que és el que determina la part residencial d’aquest projecte. En aquests moments, doncs, estan subrogats el Pla Especial i el Pla Parcial. El Pla Parcial també està aprovat i només falta, com a darrer tràmit, que l’Ajuntament verifiqui el Pla Especial, el que permet la construcció del camp de golf. Davant aquesta ràpida tramitació per part de la Generalitat l’Ajuntament ha reaccionatamb un seguit de mesures. En el seu dia ja va presentar un recurs d’alçada al conseller d’Obres Públiques, Felip Puig, davant la subrogació del Pla Especial. El conseller ha tingut tres mesos per contestar i no ho ha fet. El termini d’aquests tres mesos es va acabar el passat 25 de juliol. L’Ajuntament també ha presentat un segon recurs d’alçada davant el conseller per l’aprovació definitiva del Pla Parcial.

Contenciós administratiu

Com que no hi ha hagut resposta del conseller, l’Ajuntament pensa actuar a un altre nivell. L’alcalde, Robert Benaiges, així ho explica, “presentarem un recurs contenciós administratiu contra aquesta subrogació del Pla Especial. D’aquí a uns mesos, a finals de setembre, s’acaba el termini perquè el conseller respongui el recurs d’alçada per l’aprovació del Pla Parcial. Si no contesta, presentarem un altre recurs contenciós administratiu. Nosaltres, al recurs, demanarem la suspensió de la tramitació, tot i que sabem que aquesta suspensió no es dóna mai”. El primer recurs administratiu està previst que s’aprovi en el ple extraordinari a celebrar el 5 d’agost. Amb tots aquests recursos l’Ajuntament inicia un procés judicial que pot durar temps. Mentrestant l’empresa promotora podria tenir l’aprovació definitiva del Pla Especial per al camp de golf i del Pla Parcial per a les vivendes en uns quants mesos. Però encara li faltarien tràmits per fer. Li faltaria presentar un projecte d’urbanització que ha de ratificar l’Ajuntament, “aquesta ratificació podria durar molt de temps” segons va comentar de manera irònica l’alcalde. I després d’aquest projecte ja vindrien les llicències d’obres, “per tant, s’ha de venir a morir a l’Ajuntament d’alguna manera o altra. Aquest govern no permetrà que es faci el camp de golf amb 520 vivendes, així de clar”, va manifestar l’alcalde.

§ L’Ajuntament vol modificar puntualment el Pla General de la zona del Parc Samà. Això suposaria tornar a les condicions que hi havia l’any 1995§

A banda de tot aquest procés de recursos, l’Ajuntament vol encetar un nou procediment. Es tracta d’iniciar la modificació puntual del Pla General a la zona del Parc Samà amb la intenció de tornar a les condicions que hi havia des de l’any 1995, que contemplava un camp de golf i un zona residencial de 150 vivendes. Cal recordar que en un ple celebrat el maig de 2001 l’anterior equip de govern va aprovar la modificació puntual del Pla General per permetre les 520 vivendes que l’empresa promotora hi vol construir. Per l’alcalde aquest “és un posicionament molt clar i concret del govern de l’Ajuntament, que vol, entre altres coses, que es garanteixi tot el tema de la sostenibilitat en relació a l’aigua. En aquest procés qui pren la iniciativa és l’Ajuntament. Des del moment en què presentem aquesta proposta s’obrirà un període d’al·legacions. Quan estiguin contestades totes les al·legacions, podem aprovar provisionalment la modificació i enviar-la a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que es pronunciï”.

“La postura entre l’Ajuntament i
Med Group és difícil que es conciliï”

D’ençà de la constitució del nou govern municipal, els representants del govern municipal i els representants de Med Group han tingut un contacte. En aquesta reunió les postures entre les dues parts, segons Benaiges, no es van acostar gens, “ells no renuncien a les 520 vivendes. Tota la resta, qüestions d’aigua i de tota mena, són solucionables fins i tot amb la promesa de solucionar no sé quantes meravelles del municipi, cosa que em sembla una mica ridícul. La postura entre l’Ajuntament i Med Group és difícil que es conciliï”.

El paper de la Generalitat

Benaiges qüestiona el paper de la Generalitat en tota aquesta qüestió, “ens va cridar el director general d’Urbanisme, Joan Llort, a Barcelona. Hi vam anar amb el nostre advocat i ens va dir que la Generalitat el que vol és un nou acord amb l’Ajuntament, que no pot ser que hi hagi tanta disparitat de criteris i que s’ha d’anar a una i potenciar el diàleg. També ens va dir que no farien cap tràmit més i al cap d’una setmana aproven definitivament el Pla Parcial”. Benaiges també ha mantingut reunions amb el cap de la Comissió Territorial d’Urbanisme, Francesc Santacana, per tractar aquesta qüestió sense arribar, tampoc, a cap resultat satisfactori.

Comenta aquest article