Informació general

S'aprova el pressupost municipal amb els vots en contra dels tres partits de l'oposició

Per Anna Fargas

Moment de la votació del pressupost municipal ordinari per a l'exercici del 2009

El pressupost municipal ordinari per a l'exercici del 2009, que ascendeix a 45.446.848,66 euros, es va aprovar en el ple extraordinari d'ahir amb els 11 vots a favor de l'equip de govern i els 10 en contra de l'oposició. Anna Peláez –regidora d'Hisenda i Gestió Estratègica– va explicar que els tres criteris en que s'ha basat el pressupost han estat la reducció de la despesa de gestió, la prestació dels serveis i l'optimització dels recursos. Pel que fa a la reducció de la despesa, Peláez va recordar l'esforç de les regidories per reduir les seves partides. En quant a la prestació de serveis, Peláez va comentar que durant l'exercici del 2008 s'han realitzat diferents modificacions de plantilla provocats per la posada en marxa de diferents serveis o com a conseqüència de la dotació de recursos humans en aquells que eren deficitaris, "la principal dotació que s'ha fet ha estat per l'Àrea de de Seguretat i Mobilitat, tal i com va anunciar el govern com a eix principal del mandat". Finalment, en l'optimització de recursos, la regidora va destacar la plaça de tècnic econòmic i de gestió estratègic que es va crear aquest novembre i que té l'objectiu principal de "desenvolupar la gestió pressupostària de manera professional".

Elaboració d'un Pla Econòmic Financer

Durant la presentació del pressupost Robert Benaiges –alcalde de Cambrils– va voler fer públics uns compromisos que el govern vol emprendre, aquests són el control estricte de les partides del pressupost per aconseguir afinar al màxim les despeses; el compromís d'analitzar periòdicament amb l'oposició i l'Àrea Econòmica l'estat del pressupost i la redacció,  en els propers mesos, d'un pla de reforç en el control pressupostari "per tenir a finals de mandat un màxim de sanejament de l'estat de comptes".

Per la seva banda Anna Peláez va parlar de l'elaboració d'un Pla Econòmic Financer que tindria un abast de tres anys i que "haurà de contenir l'aplicació de la normativa interna de gestió econòmica, d'obligat compliment per a tots els integrants de l'Ajuntament".

Xavier Martí –regidor de la PLIC– va comentar que "es tracta d'uns pressupostos allunyats de la realitat"

L'oposició opina que es tracta d'un pressupost allunyat de la realitat, on s'han inflat els ingressos i s'incrementa el deute

Ahir es va presentar el pressupost ordinari però no s'hi van incloure les inversions ja que, tal i com va comentar Robert Benaiges, "en els propers mesos es farà el pressupost d'inversions, és bo fer-ho per separat per conèixer amb quins recursos de fora podem comptar, per exemple amb els 5.200.000 euros d'ajut extraordinari de l'Estat". Tot i això Mercè Dalmau –regidora de CiU– va comentar que "es tracta d'una proposta legal però atípica ja que no hi ha les inversions i en les poblacions veïnes no en trobem cap que separin les inversions del pressupost ordinari", en la mateixa línia Carme Cros –regidora del PP– va dir que "no es pot fer una valoració integral perquè no s'inclouen les inversions i no es pot veure quin serà l'endeutament".

Les crítiques de l'oposició cap al pressupost van anar totes en la mateixa línia, PLIC, PP i CiU van comentar que es tractava d'un pressupost allunyat de la realitat on s'inflava la previsió d'ingressos. Xavier Martí –regidor de la PLIC– va dir que "són uns pressupostos allunyats de la realitat, l'endeutament creix, s'ha generat una despesa corrent en èpoques bones que ara és difícil de reduir, aquest és un pressupost maquillat on la previsió d'ingressos està engreixada". En aquest sentit Carme Cros va comentar que "maquillen els ingressos en prop de cinc milions d'euros" i va afegir que "hi ha un increment del deute en un 33,86%, el problema de despesa s'allargarà fins a finals de mandat i s'ho trobaran els que vinguin". Com a resposta a l'endeutament, Robert Benaiges va comentar que "el nostre nivell d'endeutament està en els límits legals" i Anna Peláez va puntualitzar que "l'endeutament és del 93% i fins el 110% encara tenim marge". Per la seva banda, Mercè Dalmau va fer incidència en les modificacions de crèdit dient que "s'utilitza aquesta eina per poder quadrar les xifres, com a eina per suplir la manca de criteri en el pressupost".

Entre les despeses que l'oposició va esmentar, es va fer un especial incís en el fet de reduir la publicitat i tant PLIC com PP van demanar la supressió del butlletí municipal.

Els partits de l'equip de govern afirmen que l'oposició utilitza un to molt catastrofista

Després que l'oposició exposés les seves opinions sobre el pressupost ordinari, va ser el torn de l'equip de govern. Salvador Matas –regidor d'ICV– va comentar que "l'oposició utilitza un to molt catastrofista, però ens en sortirem de la crisi, totes les liquidacions d'aquests anys han estat positives per tant no és tant catastrofista com diuen". Per la seva banda Joan Mas –regidor del PSC– va explicar que "Cambrils en aquesta crisi global no està tant mal posicionada i sortirem endavant". Finalment Joan Recasens –regidor d'ERC– va comentar que "haurem d'estar atents a les necessitats dels cambrilencs i això comportarà modificacions de crèdit, perquè l'economia és canviant" i va afegir que "haurem de fer un esforç per repensar alguns serveis que s'estan donant, que en època de bonança econòmica estan molt bé i potser ara s'haurien de replantejar".

PP i CiU van fer una especial incidència a les despeses referents al personal

PP i CiU fan incidència en les despeses de personal


PP i CiU van fer una especial incidència a les despeses referents al personal, Carme Cros va comentar que "les despeses de plantilla suposen un 44%, en cinc anys s'ha incrementat la despesa de personal en un 78%". Per la seva banda Mercè Dalmau va explicar que "la despesa de personal s'ha vist incrementada tot i que l'Ajuntament ha cedit serveis a empreses públiques i s'han creat societats municipals, és a dir, per una banda l'Ajuntament contracta més serveis fora de l'Ajuntament i en canvi la despesa de personal segueix augmentant; el nombre de personal és desproporcionat respecte el nombre de població".

La resposta de Robert Benaiges va ser que "totes les administracions públiques tenen en el personal la part més important de la seva despesa; el personal ha crescut en relació a les demandes de la societat" i va voler puntualitzar que "tots els nous llocs de treball, excepte en dues ocasions, tots han estat aprovats en ple per totes les forces polítiques". Per la seva banda Salvador Matas va comentar que "s'ha doblat la població en 10 anys, per tant és normal que hi hagi més treballadors i volem donar el màxim servei i qualitat de vida".

Canvi de timoner

Un dels moments més divertits del ple va ser quan la regidora del PP, Carme Cros, va fer esment de les paraules que havia pronunciat el regidor d'ERC, Joan Recasens, quan va fer el símil de que govern i oposició estaven a la mateixa nau. La regidora del PP va estar-hi d'acord i va afegir que en aquesta nau hi faria falta un canvi de timoner. L'alcalde, en la seva rèplica, va fer esment a aquestes paraules i li va dir a la regidora que "per sort, no és vostè qui decideix el timoner. El poble va decidir l'any passat i això és el que val".

S'aproven els nomenaments dels membres dels consells d'aministració de les EPEL de ràdio i televisió de Cambrils i d'INGESOL

D'entre els altres punts de l'ordre del dia del ple hi havia el nomenament dels membres del Consell d'Administració de l'EPEL de ràdio i televisió de Cambrils, Cambrils Audiovisual. Robert Benaiges va destacar que entre aquests membres s'hi incloïen tres representants veïnals a més de representants dels partits de l'oposició. D'aquesta manera el Consell d'Administració de l'EPEL Cambrils Audiovisual està format per Robert Benaiges com a alcalde-president, Joan Recasens com a vicepresident i Oliver Klein, Maricel Llaveria, Anna López, Salvador Matas, Jordi Savall, Lluïsa Rom, Francesc Garriga, Mar Roca, Mariano Pérez –president de l'associació de Veïns del Molí de la Torre–, Encarna Moreno –presidenta de l'Associació Cultural de Vilafortuny– i Leonardo Roca –president associació de veïns del Regueral com a vocals.

Les votacions van comptar amb les abstencions de CiU i PP i els vots a favor de l'equip de govern i la PLIC. Francesc Garriga –regidor del PP– va comentar que "ens abstenim en coherència a tot el que pensem i hem exposat en diverses ocasions de la creació de les EPEL". Per la seva banda Mercè Dalmau va explicar que "ens abstenim, encara que els sembli paradoxal, tenim un representant perquè és un dret i un deure, però no hi estem d'acord".

Els resultats de les votacions en el nomenament dels membres del Consell d'Administració de l'EPEL INGESOL, Infraestructura i Gestió de Sòl van obtenir els mateixos resultats que l'EPEL de ràdio i televisió.

S'aprova de forma provisional el pla parcial de "Les Comes"

Pel que fa a l'aprovació provisional condicionada del pla parcial de "Les Comes", tots els membres del consistori van votar a favor i es va registrar l'abstenció de Joan Mas –regidor del PSC–.  Tant PP com CiU van expressar el seu vot a favor destacant entre tots els motius el fet de no perjudicar als inversors que tal i com va comentar Francesc Garriga "fa un any que esperen per culpa de la inoperància d'una administració que ha tardat un any a presentar els informes". A més Garriga també va expressar l'opinió del PP que entenem que es tracta d'un pla molt important a efectes de cohesionar la ciutat, encara que no entenem per què en formen part determinades propietats a més d'un km de distància, i que amb els 5.778 habitatges que contindrà, donarà una àmplia cobertura a les necessitats futures d'habitatge a Cambrils".

D'altra banda tant la PLIC com CiU van demanar al regidor d'Urbanisme que es tractessin amb més deteniment les al·legacions que els veïns de la zona van presentar i que apareixen en el document que se'ls havia presentat el mateix matí. Robert Benaiges va proposar "un monogràfic sobre urbanisme abans de reis, que serà el primer d'altres per informar sobre temes d'urbanisme com per exemple l'ARE".

La resta de punts de l'ordre del dia es van aprovar per unanimitat, aquests van ser el Pla Municipal per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i l'aprovació d'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i la Societat Ecovidrio pels anys 2008-2013.

Comenta aquest article