Informació general

El pressupost municipal ordinari pel 2009 arribarà als 45,4 milions d'euros

Per Anna Fargas

Anna Peláez, Robert Benaiges, Salvador Matas i Joan Recasens ahir, en la roda de premsa de presentació dels pressupostos

El govern municipal va presentar ahir al matí el pressupost ordinari per a l'exercici del 2009 que s'ha de passar pel ple extraordinari d'aquest matí. El pressupost, tal com va comentar l'alcalde, Robert Benaiges, s'ha confeccionat en base als criteris de reducció de la despesa de gestió, la prestació dels serveis i l'optimització dels recursos i ascendeix a 45.446.848,66 euros entre l'Ajuntament, els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials i les entitats mercantils. De forma desglossada el pressupost es reparteix de la següent manera 43.790.332,35 euros per l'Ajuntament; 2.531.033,14 euros pels organismes autònoms; 428.048,46 euros pel Patronat de Ràdio i TV; 817.227 euros pel Patronat de Turisme; 1.062.573,18 euros pel Patronat de Música; 223.184,50 euros pel Museu d'Història de Cambrils; 1.176.022 euros per les Societats Mercantils municipals i 1.176.022 euros per APARCAM SL. Aquestes xifres sumen un total agregat de 47.497.387,49 euros però tenint en compte els ajustos de consolidació de que són de -2.050.538,83 euros s'arriba al total consolidat de 45.446.848,66 euros.

Pel que fa al pressupost de l'Ajuntament es desglossa de la següent manera alcaldia i òrgans de govern 1.434.766,20 euros; recursos interns 8.343.688,03 euros; serveis a la persona 12.223.953,73 euros; seguretat i vialitat 5.946.176,47 euros; territori 13.106.842,26 i activitat econòmica 2.734.905,66 euros

Reducció d'un 6% de mitjana

Des de l'equip de govern es va voler destacar que totes les regidories han fet un esforç de reducció de les seves partides en referència al 2008 en un 6% de mitjana. Això s'ha traduït en una reducció del capítol corresponent a la despesa corrent de béns i serveis d'1.340.423,82 euros una vegada descomptat l'increment de preus. També es va destacar l'esforç dels organismes autònoms per la contenció dels seus pressupostos i haver reduït les aportacions per transferències de l'Ajuntament en un import de -69.423,25 euros que representa un 6% una vegada descomptat el creixement de preus previst del 2,7%.

Pel que fa als impostos indirectes s'han reduït en un -35% degut a la frenada prevista per la recaptació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i la seva Inspecció i l'increment previst dels impostos directes és d'un 1,43% i de les transferències en un 21,88%.

Anna Peláez –regidora d'Hisenda i Gestió Estratègica– va comentar que el pressupost s'ha confeccionat "en base al context de la crisi, en quatre mesos hi ha hagut una davallada molt forta dels ingressos i s'ha notat". Per la seva banda Robert Benaiges –alcalde de Cambrils– va explicar que "sabem que serà un any difícil per les administracions públiques i hem de tenir capacitat per adaptar-nos i adequar-nos". I va afegir que això havia de servir per "millorar en alguns aspectes i tenir més control sobre les despeses de l'Ajuntament tot i que crec que fèiem bon control, s'ha de fer més, hem de ser capaços, en el que ens queda de mandat, de fer un control molt més estricte del finançament i les despeses per deixar una bona economia al govern entrant i no el que nosaltres ens vam trobar".

Aprovació provisional de les Comes i nomenament dels membres del Consell d'Administració de les EPEL de ràdio i televisió de Cambrils i d'INGESOL

Alguns dels altres punts que es tractaran en el ple d'avui són el nomenament dels membres del Consell d'Administració EPEL ràdio i televisió de Cambrils, Cambrils Audiovisual; el nomenament dels membres del Consell d'Administració EPEL INGESOL, Infraestructura i Gestió de Sòl i l'aprovació provisional condicionada del Pla Parcial de "Les Comes".

Pel que fa a l'EPEL de radio i televisió, a partir de l'1 de gener es passarà de patronat a EPEL i aquesta estarà formada per un president, vicepresident i 8 vocals entre ells tres representants veïnals i representants de tots els partits polítics de l'Ajuntament. El personal contractat pel patronat i per PROSEL, l'empresa contractada fins ara, passaran a treballar per l'EPEL.

D'altra banda, l'alcalde va explicar que "fins fa poc no s'han tingut els informes necessaris per poder fer l'aprovació provisional de les Comes". El més important d'aquests informes és el de l'ACA que ha explicat que l'abastiment d'aigua que es farà des de la nova sanilitzadora que s'ha de construïr a Cunit.

Comenta aquest article