Informació general

El segon Fòrum Cambrils Ciutat Educadora fa balanç de la tasca realitzada en el PEC

Per Anna Fargas

Salvador Matas, Robert Benaiges, Lluís Pérez, David Coca i Gerard Nogués en l'acte de benvinguda del Fòrum Cambrils Ciutat Educadora, el passat divendres a la tarda

El segon Fòrum Cambrils Ciutat Educadora es va dur a terme aquest cap de setmana l'IES Cambrils. El fòrum es troba emmarcat en el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de l'Àrea d'Educació i Polítiques Actives d'Ocupació de l'Ajuntament. La jornada es va realitzar entre divendres a la tarda i dissabte al matí, el primer dia va servir per fer una presentació del treball realitzat i conèixer l'experiència del PEC de Sant Boi de Llobregat comptant amb la presència de Lluís Pérez –regidor d'Educació de l'Ajuntament de Sant Boi– i David Coca –tècnic d'Educació de Sant Boi–. Dissabte al matí es va realitzar una avaluació per part dels participants de ocm està funcionant el PEC i es van redefinir les prioritats per a l'any 2009, tenint en compte nous factor com per exemple el de la crisi econòmica.

Durant un any s'ha treballat en les 13 mesures que es van fixar en el primer fòrum

En el primer fòrum que es va dur a terme l'any passat es van crear cinc comissions de treball que s'han anat reunint al llarg d'aquest 2008, les comissions són Una ciutat que educa en valors, Una ciutat a la mida de les persones, Una ciutat inclusiva i cohesionada, Una ciutat que educa al llarg de la vida i Una ciutat que generi treball estable i de qualitat. Salvador Matas –regidor d'Educació i Polítiques Actives d'Ocupació– va explicar en declaracions a Revista Cambrils Diari Digital que "fa un any van sortir moltes idees, però totes no es podien fer, les comissions van fer una tasca de priorització i es va contrastar amb els tècnics de l'Ajuntament per veure quines eren més viable i d'aquí van sorgir les 13 propostes".

Les 13 mesures que ja s'han anat desenvolupant aquest any són el Foment de serveis i estratègies de mediació; la Creació del Consell d'Infants; la Potenciació de l'ús de les instal·lacions escolars; uns Camins escolars segurs, un Millor repartiment de l'alumnat amb característiques diferenciadores; el Pla Educatiu de l'Entorn; la Borsa de cangurs organitzada; l'Ampliació de l'oferta formativa per a persones adultes; una Oferta integrada de les AMPAs; el Programa formatiu per monitors, entrenadors, educadors, talleristes i altres professionals educatius; la Planificiació de l'oferta de formació professionalitzadora amb el conjunt d'agents econòmics; el Reforç d'aules d'informàtica i Noves Tecnologies i el Foment dels programes de garantia social.

Tres àmbits destacables del PEC en els que s'han aconseguit beneficis

Salvador Matas va voler destacar que s'ha començat a treballar en totes les mesures que es van fixar, tot i això hi ha uns àmbits en què els beneficis obtinguts s'han fet més presents que en d'altres en què potser els processos són més lents.

El primer àmbit que Matas va destacar són els nous programes educatius, "l'Ajuntament ja té una llista i amb el PEC afegim nous programes, tots tenen un cost, però estem intentant que no sigui un cost elevat perquè en èpoques de crisi cal fer viable les coses". El segon àmbit és que les persones que formen les comissions de treball han generat un espai de reflexió d'on, tal i com va comentar Matas, "han sorgir propostes a tots els nivells, com per exemple en el tema de la mobilitat es va fer una comissió, i les aportacions es van posar en coneixement de la regidoria de Protecció Ciutadana, i una de les persones d'aquesta comissió de mobilitat ara és membre del Consell de Seguretat, per poder transmetre millor les aportacions"; en aquest sentit Matas també va comentar que l'Ajuntament realitzarà un Pla de Mobilitat on un dels referents que es tindrà en compte serà aquesta comissió de la mobilitat del PEC. El tercer àmbit que Matas va voler destacar és que "les AMPA's ara es reuneixen i els instituts també treballen en equip, cosa que abans del PEC no succeïa".

Comenta aquest article