Informació general

Es preveu una millora a fons del servei de neteja i de recollida d’escombraries

Per Lluís Rovira i BarenysEls actuals contenidors seran substituïts per uns altres de més capacitat
La Regidoria de Serveis ha elaborat un estudi d’ampliació del servei de recollida d’escombraries, higiene i neteja viària que suposarà una inversió de 18 milions d’euros (uns 2.900 milions de pessetes) per un període de 7 anys. Aquest estudi contempla aspectes diversos que van des de l’adquisició de nous camions per a la recollida d’escombraries fins a la renovació completa de tots els contenidors de brossa que hi ha al municipi. El regidor de Serveis, Pere Llorens, es mostra convençut de l’efecte positiu que suposarà l’aplicació d’aquest nou pla de neteja per al municipi, “és un canvi ambiciós. Hem volgut fer-ho de manera que doni resposta a les necessitats del poble durant uns quants anys. Aquest projecte ha tingut la bona col·laboració dels tècnics del Departament de Serveis i dels serveis jurídics de l’Ajuntament i també ha comptat amb la col·laboració dels regidors de l’oposició”.

Més de 30 reunions
Aquest estudi ha estat llargament debatut. Segons explica el regidor, s’han celebrat entre 30 i 40 reunions amb els responsables de l’empresa Urbaser, i ha passat unes tres o quatre vegades per la Comissió Informativa de Serveis. Un aspecte en què s’ha tingut especial cura és en el de no encarir de manera excessiva el servei de neteja de cara al ciutadà, “tenim la conformitat de l’empresa que totes aquestes inversions previstes es faran a un preu raonable i amb els mateixos preus per hora que quan es va fer la primera concessió. A canvi d’això, l’empresa l’empresa va exigir la renovació del contracte per un període de 7 anys més per fer aquesta inversió tan gran”. El contracte actual amb l’empresa Urbaser es va signar el 9 de juliol de 1997, amb efectes des de l’1 de maig de 1997, i finalitza el 9 de juliol de 2004. Amb la renovació del contracte, el termini s’allargarà 7 anys més. L’Ajuntament està pendent d’un informe que ha d’emetre una comissió jurídica de la Generalitat, requisit imprescindible en sobrepassar la quantitat de 6 milions d’euros (1.000 milions de pessetes). Segons explica Llorens, aquest informe no és vinculant però sí és obligat demanar-lo. Quan es tingui aquest informe, l’estudi d’ampliació de la neteja urbana s’haurà d’aprovar per ple i, finalment, signar el contracte amb l’empresa. Tot i això, en el ple ordinari del passat 10 de maig ja es va aprovar una modificació de crèdit de 240.000 euros amb càrrec als pressupostos de l’any passat destinada a començar un pla d’inversions de xoc en la recollida d’escombraries i de neteja.

Ampliacions de servei
El continu creixement urbanístic de la nostra població aquests darrers anys ha provocat que es fessin diverses ampliacions del servei de recollida d’escombraries i de neteja urbana. Segons l’estudi, cada any es produeix un increment de 4.950 tones d’escombraries. Així mateix, han aparegut altres necessitats imprevisibles l’any 1997 com és l’aparició d’una nova normativa europea en matèria de contenidors, vigent des de l’octubre de 2001, per la qual els contenidors han d’estar dotats d’elements de seguretat que permetin l’obertura de la tapa des del seu interior i d’aquesta manera evitar que pugui quedar bloquejada qualsevol persona que per causes diverses pugui caure en el seu interior.
§ Ampliació de la neteja viària. Cambrils té actualment 148 km de carrers donats d’alta §


Imatge d'un dels vehicles de neteja viària de Cambrils
El creixement urbanístic de la nostra població comporta, lògicament, haver de donar servei als nous carrers del municipi. Tal i com explica Pere Llorens, “fins ara quan hi havia una urbanització nova es recollia la brossa però no es passava a escombrar el carrer, ja que, d’entrada, no estava contemplada aquesta despesa. No se sabia el que valia. Ara el que hem fet és mesurar tots els carrers del poble. En aquests moments hi ha 148 quilòmetres de carrers donats d’alta. A partir d’això hem establert un preu determinat per a cada nou quilòmetre de carrer nou que hi hagi”. Per una altra banda es contempla la neteja viària a diferents zones de nova construcció i se’n preveuen d’altres que estan en obres i que es determinaran quan estiguin enllestides.
Per una altra banda, també es preveu l’increment de freqüència de la recollida d’andròmines i voluminosos. Aquest servei s’ampliarà de dos a sis dies per setmana.


Es crea la figura de l’inspector de serveis
Des de fa poc temps s’ha creat la figura de l’inspector de serveis, que es dedica a controlar les empreses que treballen per a l’Ajuntament. Les feines a realitzar s’han estructurat per hores i si un servei s’ha de fer en un lloc i en una hora concreta aquesta persona ho comprova. El regidor de Serveis considera indispensable la creació d’aquest càrrec, “el que és impensable és encarregar un servei avui en dia i pensar que el controlarà l’encarregat de la brigada municipal, ja que aquesta persona té molta feina amb tota la qüestió de personal i control de material”. L’estudi a aplicar també contempla uns criteris de sancionament dels treballs no executats o executats incorrectament. En qualsevol dels casos es realitzarà el descompte proporcional al treball no executat.


Potenciar la informació sobre la recollida selectiva
Una de les idees per potenciar la recollida selectiva de cara a aquest estiu és el d’agafar gent, preferentment estudiants, perquè informin d’on s’han de llençar els diferents tipus de deixalles. La intenció del regidor de Serveis és la de “fer una bona campanya i sensibilitzar la gent que existeix un servei de recollida selectiva que no està donant el resultat que hauria de donar”.
§ Nous contenidors de 3.200 litres§ Es preveu també la substitució dels actuals contenidors d’escombraries que tenen una capacitat de 1.100 litres per uns altres de 3.200 litres, gairebé el triple de capacitat. D’aquesta manera, segons comenta Pere Llorens, “evitarem les fileres de contenidors als carrers, ja que dels actuals 1.000 i escaig passarem a tenir-ne 484”. Aquests nous contenidors aniran marcats amb un número d’identificació completat amb un lector d’infrarojos per a la lectura automàtica fiable. També s’ha previst l’adquisició d’un nou camió per a fer la neteja, tant per fora com per dins, dels contenidors. Aquesta neteja de contenidors es controlarà per un sistema de lectura digital de manera que cada dia l’Ajuntament disposarà de la relació dels contenidors netejats.

Contenidors soterrats
També es preveu la col·locació de 23 contenidors soterrats per als diferents tipus de deixalles que s’ubicaran a la plaça de Marianao, la plaça de Josep Martí Nolla, la plaça del Pòsit i el passeig de Miramar, uns al davant de la Torre del Port i els altres a la zona del pàrquing soterrat. També es preveu la col·locació d’un autocompactador de 18 m3 soterrat a la zona del Mercat Municipal del Pòsit. El regidor de Serveis confia que a partir d’aquest proper mes de setembre pugui començar la instal·lació del contenidor soterrat al passeig de Miramar.§ Quatre nous camions de recollida d’escombraries§ La millora del servei de recollida d’escombraries preveu la substitució dels quatre actuals camions de recollida d’escombraries per uns altres quatre de nous que fan molt menys soroll i tenen el dispositiu de càrrega lateral. Amb aquest sistema només hi va el xòfer sol. La recollida d’escombraries es complementarà amb la posada en servei de tres vehicles Porter dotats d’equips hidrocompressors per a la recollida de bosses i residus dipositats al costat dels contenidors i per a la neteja del voltant dels contenidors. Aquests vehicles, a més de fer neteges periòdiques, també faran un repàs pel matí per les zones dels contenidors.

Nau al costat de la deixalleria
L’Ajuntament construirà en els terrenys adjacents a la deixalleria una nau de 600 m2 amb un pati també de 600 m2 per a magatzems per a l’empresa concessionària. Al seu torn l’empresa retornarà totes les quantitats rebudes de l’Ajuntament des de l’inici de la concessió en concepte d’amortització de la nau que havia d’haver construït com a obligació prevista en el contracte i que no s’ha arribat a fer.

La deixalleria
Aquest estudi també es preveu incrementar l’horari de la deixalleria en 18 hores setmanals. Actualment funciona a mitja jornada els dilluns, dimecres i divendres, i els dissabtes matí i tarda. Amb l’aplicació del nou horari funcionarà de dilluns a dissabte tant pel matí com per la tarda.

Comenta aquest article