Informació general

Demà, divendres, i dissabte, es realitzarà el segon Fòrum Cambrils Ciutat Educadora

Per Anna FargasGerard Nogués i Salvador Matas, ahir en la presentació del fòrum
Demà divendres i dissabte es durà a terme a Cambrils el Segon Fòrum Cambrils Ciutat Educadora que es troba emmarcat en el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de l'Àrea d'Educació i Polítiques Actives d'Ocupació de l'Ajuntament. Ahir al matí, Salvador Matas –regidor d'Educació i Polítiques Actives d'Ocupació– i Gerard Nogués –tècnic responsable del PEC– van presentar el proper fòrum i van fer un petit balanç de les activitats realitzades durant aquest any 2008.

El PEC és un projecte a mig termini pensat per desenvolupar-lo en 10 anys i els seus objectius es volen aconseguir amb el treball en xarxa de tota la societat. L'any 2004 Cambrils va entrar a formar part de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, i durant el 2007 es va desenvolupar el treball de diagnosi socioeducativa del municipi i va tenir lloc el Primer Fòrum Cambrils Ciutat Educadora, en què es van concretar els objectius extrets de la diagnosi i que s'han anat treballant durant tot el 2008. Salvador Matas va comentar que el PEC rep el suport de la Generalitat, ja que cada any ha comptat amb una subvenció d'aquesta administració, "aquest any, l'ajuda ha estat d'11.000 euros per tal de garantir el procés participatiu".

Balanç del treball realitzat en el 2008 i redefinir el Pla d'Actuacions per al 2009

En aquest segon fòrum, es realitzarà un balanç de la feina feta durant l'any i servirà per redefinir les prioritats en funció de la cojuntura que la societat actual està vivint. Així doncs, es marcarà el Pla d'Actuacions per al 2009. En el balanç que en va fer Salvador Matas, va explicar que del primer fòrum van sorgir cinc comissions de treball, formades per 64 persones, i 13 mesures a desenvolupar durant tot l'any. Cadascuna d'aquestes comissions s'ha reunit cinc vegades durant aquest any, i pel que fa a les mesures que es van fixar, o bé se n'han iniciat els estudis o bé s'han començat a impulsar.

Dintre de les 13 mesures, Matas va destacar la mesura "Foment de serveis i estratègies de mediació" que es treballa des de la comissió d'"Una ciutat que educa en valors". En aquest cas s'ha creat una Xarxa d'Estudi i Aprenentatge, que consisteix en un espai de planificació conjunta dels equips directius dels centres educatius de Cambrils entorn de l'eix de treball "Identitat i cohesió a Cambrils". El regidor també va voler destacar el treball que s'ha iniciat en la mesura de "Distribució equitativa de l'alumnat", que es treballa des de la comissió "Una ciutat inclusiva i cohesionada"; en aquest sentit ja s'ha començat a parlar amb l'inspector d'ensenyament Zacarías Henart. Entre d'altres mesures, Salvador Matas va parlar de l'Escola de Pares i Mares, que aquest mes de desembre està finalitzant el seu primer trimestre, en la qual s'han unit activitats que ja es realitzaven i s'ha treballat conjuntament amb els programes que ja oferia la Regidoria de Polítiques Socials i Salut.

El PEC fomenta el treball en xarxa

Un dels motius per voler desenvolupar el PEC a Cambrils és, segons va comentar Matas, que "l'educació no acaba mai, es realitza al llarg de la vida; és la nostra teoria i els educadors no són només els agents tradicionals de la família i l'escola, sinó que ho és tota la societat. L'educació és important i s'ha de millorar des del territori i des de la gent del territori". En aquest sentit, el PEC potencia el treball en xarxa; Salvador Matas va explicar que "gràcies al PEC les accions que es feien de manera atomitzada ara es treballen en xarxa, com per exemple l'Escola de Pares i Mares, ara les escoles i els instituts estan més units que abans i trobar-se ja és un fet natural".

A partir d'aquest segon fòrum, Matas va explicar que a més dels col·lectius que ja hi participen, com els pares, mestres, gent gran o professionals educatius, es vol integrar dos col·lectius més: la gent jove i les persones d'origen estranger. A més, a partir d'aquest any es crearan tres comissions més: la Comissió de les AMPA de Cambrils, la Comissió de Centres Educatius i el treball dintre l'Ajuntament per potenciar la transversalitat, que es dividirà entre la Comissió Política i la Comissió Tècnica.

Pel que fa a la participació de la població, Gerard Nogués va destacar l'interès de la gent, de les AMPA, de les entitats i dels centres educatius, "costa crear participació, però en temes d'educació hem vist que interessava molt i a molta gent".

Segon Fòrum Cambrils Ciutat Educadora

Demà divendres, s'iniciarà el segon Fòrum Cambrils Ciutat Educadora, que es durà a terme a l'IES Cambrils. Els horaris de demà seran de les 19 fins a les 20.45 hores, on es durà a terme la presentació del treball realitzat aquest any i es comptarà amb la intervenció del testimoni d'un tècnic de Sant Boi de Llobregat que explicarà l'experiència d'aquesta ciutat amb el PEC. Dissabte, el Fòrum es durà a terme des de les 10 fins a les 13.30 hores i serà el dia dedicat als tallers, dividits entre les cinc comissions de treball. En la primera part, els participants avaluaran com està funcionant el PEC i en la segona es redefiniran les prioritats per a l'any 2009 tenint en compte nous factors com per exemple el de la crisi econòmica.

Tal i com va comentar Salvador Matas, es té previst realitzar el Fòrum Cambrils Ciutat Educadora cada any, "amb l'esperit que tingui continuïtat envers els debats iniciats l'any anterior i per marcar les accions a un any vista i tornar a avaluar".

Comenta aquest article