Informació general

S'inicia l'activitat del sistema de formació a distància Aula Mentor

Per Anna Fargas

Judith Dèrmens –tècnica del Departament d'Educació–, Salvador Matas i Manolo Ortega durant la presentació de l'Aula Mentor el passat divendres al centre Les Basses

Avui s'inicia l'activitat de l'Aula Mentor de Cambrils, un sistema de formació a distància a través d'internet, promogut per la Subdirecció General d'Aprenentatge al llarg de la vida del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport en col·laboració amb un gran nombre d'institucions (ministeris, comunitats autònomes, centres educatius i ajuntaments). El Departament d'Educació i Polítiques Actives d'Ocupació de l'Ajuntament de Cambrils va rebre una subvenció de 4.817 euros del Ministeri d'Educació per tal de posar en marxa una Aula Mentor a Cambrils.

L'Aula Mentor ofereix formació a persones majors de 16 anys i està encaminada a ajudar en la inserció laboral, l'actualització en el treball i el desenvolupament personal.

L'Ajuntament facilita una aula ubicada a la sala d'informàtica del Centre Les Basses

El Ministeri d'Educció és l'encarregat de facilitar tot l'entorn virtual, tutors on-line, programari dels cursos, etc, i l'Ajuntament de Cambrils per la seva banda facilita una aula ubicada a la sala d'informàtica del Centre Les Basses amb un administrador/a que serà la persona responsable de l'aula i l'encarregada de la gestió dels equips i assessorament als alumnes. L'horari d'aquesta aula és de 10:30h a 13h el dimarts i dijous i de 16h a 21h els divendres. Es alumnes que ho desitgin podran seguir el curs des d'aquesta aula.

Els cursos que es podran dur a terme a l'Aula Mentor de Cambrils són: Energies renovables, Escola de pares i mares, Conflictes internacionals, Gestió de qualitat, Word, Excel, Acces, Edició de pàgines web amb Dreamweaver, Com crear una Pyme, Introducció a la informàtica amb Windows XP, Internet fàcil 2005, Nutrició 2007, Iniciació a la programació i Gestió immobiliària. Alguns d'aquests cursos ja es troben en l'oferta presencial de l'Ajuntament, però tal i com va comentar Salvador Matas –regidor d'Educació i Polítiques Actives d'Ocupació– "d'aquesta manera es pot arribar a més gent".

Pel que fa a la matrícula està permanentment oberta excepte el mes d'agost, el cost, que dóna dret a dos mesos de curs i a presentar-se a dues convocatòries d'examen és de 48 euros, després es podran fer recarregues mensuals per un import de 24 euros. En acabar el curs i superar la prova final l'alumne obtindrà un certificat d'aprofitament emès pel Ministeri d'Educació.

Hi ha 350 aules Mentor ubicades entre l'Estat espanyol i l'Amèrica del Sud, per a més informació es pot consultar la pàgina web de l'Ajuntament de Cambrils www.cambrils.org

Salvador Matas: "amb la formació on line es pot arribar a gent que necessita un sistema horari flexible".

Amb aquesta novetat, Salvador Matas  va explicar, en la presentació de l'aula, que aquesta "serveix per ampliar l'oferta formativa de l'Ajuntament, amb la formació on line es pot arribar a gent que necessita un sistema horari flexible". Per la seva banda Manolo Ortega –cap del Departament d'Educació– va voler destacar que aquest projecte "no és aïllat, forma part d'un de més ampli i molt coherent pensat de fa temps per l'Ajuntament, aposta per la formació de qualitat; no és una formació més sinó que afegeix valor a la que ja tenim".

Comenta aquest article