Tema del mes

La neteja de la façana del port crea polèmica

Per Lluís Rovira i Barenys, Berta Ruiz

Aspecte d’un tram de l’ocupació a la façana del port

Els hostalers que tenen els seus establiments a la façana del port estan mobilitzant-se davant els requeriments que han rebut per part de Ports de la Generalitat, que els vol fer pagar una taxa especial per a la neteja de la façana del port i, per una altra banda, també se’ls va comunicar que retiressin l’excés d’ocupació que fan algunes terrasses.

L’Associació d’Hostaleria de Cambrils va celebrar una primera reunió el passat 12 de juny per tractar aquests temes i, pel que fa referència al pagament de la taxa, van decidir posar-ho en mans de la representació jurídica de l’Associació Provincial d’Hostaleria.

Increment de la taxa de neteja

Ports de la Generalitat, en el seu escrit dirigit als hostalers, explicava que “conjuntament amb l’Ajuntament de Cambrils, s’establirà un programa de reforç dels serveis de neteja en el passeig marítim del port de Cambrils que millori la qualitat de la neteja de la zona” i que aquest servei suposarà un increment del cost anual del servei de neteja, que “només repercutirà en un 50% en els usuaris que realitzen activitats lligades amb servei d’ocupació de superfície a l’esmentat passeig”. Ports aplica una repercussió de 9,42 euros en funció del metre quadrat d’ocupació en concepte de tarifa E-6. Això significa uns imports d’entre 600 i 800 euros per a moltes de les terrasses de la façana del port.

Sobre aquesta qüestió l’alcalde −Robert Benaiges− explicava a Revista Cambrils que l’Ajuntament havia fet una proposta a Ports de la Generalitat, elaborada per Secomsa, que comprenia la neteja de la façana del port durant els dos mesos centrals d’estiu per un import de 19.000 euros, però que en cap cas es pensaven que Ports faria repercutir aquest import als hostalers.

Excés d’ocupació de la façana del port

El mateix 12 de juny, Ports de la Generalitat repartia la segona de les cartes als hostalers de la façana del port. En aquesta carta hi diu que “d’acord amb les inspeccions efectuades pel personal tècnic de Ports de la Generalitat i de la Policia Local de l’Ajuntament de Cambrils, s’han observat una sèrie d’irregularitats en el compliment tant de la normativa portuària com en l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació comercial de la via pública de l’Ajuntament de Cambrils”. Les irregularitats que assenyala Ports de la Generalitat són “l’excés d’ocupació, la col·locació de pissarres i cartells, la instal·lació de televisions i aparells de música a les terrasses, mobiliari que sobresurt i uns tendals laterals que hi ha en moltes ocupacions”. Ports de la Generalitat adverteix que “s’haurà de procedir al cessament de les conductes esmentades, constitutives d’infraccions administratives en l’àmbit portuari. En cas contrari, Ports de la Generalitat procedirà subsidiàriament a retirar els béns, instal·lacions i objectes que pertoqui. Les despeses derivades de la retirada aniran a càrrec del seu propietari”.

§ Robert Benaiges: “No pot ser que l’ordenança d’ocupació de la via pública a la façana del port es converteixi en un campi qui pugui”§ L’alcalde de Cambrils i la gerent de Ports de la Generalitat −Dolors Rodríguez− van mantenir, el dia 16 de juny, una reunió a les dependències municipals. Benaiges manifestava, després de la reunió, que havia fet constar que aquesta aplicació generava un cert greuge respecte a la resta d’ocupacions de la via pública del municipi “on no se’ls factura per aquest concepte. Ells han dit que és l’únic concepte que tenen i que, per contra, l’Ajuntament aplica altres tipus d’impostos d’on surten els diners que després paguen aquest servei”. Segons Benaiges, “Ports de la Generalitat vol aplicar el 50% del cost d’aquest servei i agafa el compromís de netejar les pròpies terrasses. A banda, diuen que l’any que ve ja ho regularan d’una manera més adequada”.

L’alcalde va posar èmfasi en remarcar que “l’ocupació de la via pública és lliure” i que “el benefici que se’n treu és infinitament superior al perjudici que pot representar aquest petit increment”. A banda, segons Benaiges, Ports de la Generalitat argumenta que el cost de l’ocupació de segona línia, que és competència de l’Ajuntament, és superior al de la façana del port, que és competència d’ells, i això ho hem de comprovar”. De totes maneres, Benaiges va deixar ben clar que el seu paper és fer d’intermediari entre les dues parts.

“L’ordenança d’ocupació de la via pública s’està incomplint sistemàticament”

Pel que fa a l’excés d’ocupació, l’alcalde va dir que “aquí si que els dono tota la raó del món. Quan es va fer l’ordenança d’ocupació de la via pública es va fer d’acord amb tots els sectors i aquest acord s’està incomplint sistemàticament. En primer lloc, l’espai d’ocupació. Hi ha un excés d’ocupació en molts dels 28 establiments que ocupen la façana del port. A banda, la utilització a les terrasses de televisions, ràdios i música està prohibida així com els baixants. Respecte a aquest darrer aspecte es va arribar a un acord verbal perquè poguessin cobrir el vol en un màxim de 70 centímetres. Ara bé, els 70 centímetres s’han convertit en els que els ha donat la gana. I, finalment, una altra cosa que prohibeix l’ordenança és la instal·lació de cartells i la col·locació de mobiliari que genera l’aspecte de xiringuito de platja a la façana marítima”.

Segons Benaiges tant Ports de la Generalitat com la mateixa Policia Local han inspeccionat aquest excés de les ocupacions per tal que s’hi actuï, “podem ser el màxim de flexibles però el que no pot ser és que l’ordenança d’ocupació de la via pública es converteixi en un campi qui pugui”.

§ Antonio Sirvent: “Tot aquest procés s’ha fet sota l’amenaça encoberta que si et portes malament no et renoven l’autorització per a l’any vinent”§ L’Associació d’Hostaleria de Cambrils va celebrar una reunió al Centre Les Basses el dia 26 de juny. Sobre el tema de la neteja, el representant de l’Associació d’Hostaleria de Cambrils Antonio Sirvent explicava a Revista Cambrils: “no demanem que no es netegi. El que volem saber és com s’aplica aquesta taxa, perquè solament s’ha aplicat a les persones que tenen una activitat i que han demanat un lloguer de superfície a Ports de la Generalitat. Demanem que es reparteixi de manera equitativa”. A més, segons Sirvent, tot aquest procés “s’ha fet sota l’amenaça encoberta que si et portes malament no et renoven l’autorització per a l’any vinent, ja que tenim autoritzacions de sis mesos”.

Molts dels hostalers reunits van queixar-se que “Ports de la Generalitat fa d’arma per executar el que diu l’Ajuntament, perquè és l’Ajuntament qui ha demanat aquesta neteja, i Ports és qui ho ha traslladat els establiments de la primera línia de la façana marítima”. El malestar entre els hostalers també era prou visible durant la reunió, i alguns d’ells van queixar-se de l’actitud de l’Ajuntament i de l’alcalde, i van criticar que “l’alcalde ens ajuda en tot, però al mateix temps és qui ho ha promogut.

L’Ajuntament ha demanat el servei, doncs que ho paguin. Ens va bé que netegin, però hi ha més gent que embruta el port”.

Complir escrupolosament l’ordenança d’ocupació de la via pública

L’Associació d’Hostaleria de Cambrils va instar a complir escrupolosament la normativa i corregir els excessos, però no només a la primera línia “perquè som la postal de Cambrils”, sinó que també es compleixi darrere i a tot el poble.

Els hostalers van afirmar que es denunciaran els establiments que ho incompleixin i fins i tot al mateix consistori davant de Sanitat pel tema de la brutícia acumulada al voltant dels punts de recollida d’escombraries, si fos necessari.

Tot plegat resta pendent a una propera reunió el dia 3 de juliol amb la gerent de Ports de la Generalitat –Dolors Rodríguez–, el delegat de la subzona de Port de la Generalitat de Sant Carles de la Ràpita –Enric Martínez–, així com representants de l’Associació d’Hostaleria de Cambrils i el seu advocat.

Comenta aquest article