Informació general

Més problemes per a la construcció de la pista d’atletisme

Per Lluís Rovira i Barenys

1 Pista d’atletisme
2 Vestidors
3 Grades
4 Tanca perimetral
5 Estadi Municipal de Futbol
6 Restes de la Castlania
7 Dipòsit Municipal d’aigua
8 Peatge de l’autopista
9 Camí del cementiri
10 Pista de karts
11 Cementiri Parroquial

La construcció de la pista d’atletisme haurà de superar nous entrebancs. D’entrada un dels quatre propietaris dels terrenys afectats per la construcció d’aquest equipament s’ha mostrat disconforme amb el procés d’expropiació del seu terreny. A part, han sorgit altres problemes. Per una banda, les restes medievals de la Castlania, unes restes que estan catalogades pel mateix Ajuntament, es troben gairebé dins el perímetre d’aquesta futura instal·lació esportiva. Per una altra banda, el projecte de la pista d’atletisme haurà de contemplar el desviament de la cava que passa prop del camp de futbol així com també de dues canalitzacions: una d’aigües residuals i l’altra d’aigua potable.

El projecte de la pista d’atletisme ja està fet però no està aprovat perquè falten els informes dels serveis tècnics. Tot això va fer que l’Ajuntament no demanés la subvenció a la Generalitat per fer la pista d’atletisme, uns ajuts institucionals que s’havien de fer públics a finals d’aquest passat mes d’agost i que podien arribar als 65 milions de pessetes, aproximadament. L’Ajuntament, per la seva part, disposa fa temps d’una partida pressupostària destinada a la pista d’atletisme per un valor de 300 milions de pessetes, una quantitat que segons va dir el regidor d’Esports, Jordi Savall, es queda molt curta.

Segons el regidor, la pista costarà més de 1.000 milions de les antigues pessetes comptant la pista pròpiament dita, les instal·lacions annexes, la tanca perimètrica i l’adquisició dels terrenys on s’ha de construir. Si d’aquesta quantitat hi descomptem el valor dels terrenys, la construcció de la pista d’atletisme s’eleva a més de 700 milions de les antigues pessetes. De totes maneres, el compromís de tirar endavant amb aquesta instal·lació es va fer palesa en una reunió que l’alcalde va mantenir amb els responsables del Club d’Atletisme a meitats del mes de setembre. Ambdues parts confien que abans de meitats de l’any 2004 ja s’hagi pogut col·locar la primera pedra d’aquest nou equipament.

§ La Castlania, un edifici medieval datat al segle XIV§

L’existència d’unes restes de construcció medievals d’un important valor històric i patrimonial al voltant de la zona on s’ha de construir la pista d’atletisme ha suposat una sorpresa per al mateix Ajuntament. El regidor d’Esports així ho explica, “quan es va fer la valoració dels terrenys els tècnics de la casa no es van adonar del que era i es van pensar que eren les runes d’una masia. Més tard es va veure que es tractava d’unes runes catalogades”. Es tracta, doncs, de la Castlania, un edifici medieval que s’estima que podria haver-se construït dins la segona meitat del segle xiv. No se sap prou bé la funció d’aquesta estructura, però se suposa que podia tenir un ús militar.

També se suposa que podria ser l’estructura defensiva més antiga del terme de Cambrils, similar cronològicament a la documentació de la muralla de la vila. Per altra banda, la denominació castlania és una forma medieval de castellania o lloc d’hàbitat d’un castellà o castlà. Aquest nom confirma, doncs, el significat medieval i militar de l’indret. Les restes de la Castlania estan catalogades i recollides en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del terme de Cambrils, en què es detallen els edificis d’interès, els jaciments i les fites. Aquest document està elaborat des del mes de juny de l’any passat.

Comenta aquest article