Informació general

El lloc de Cambrils a la televisió digital terrestre local està per definir

Per Lluís Rovira i Barenys, Franc Prats

Mapa de les tres demarcacions digitals de la província de Tarragona. El Baix Penedès, s’ha agrupat amb dues comarques barcelonines, l’Alt Penedès i el Garraf

El passat 25 d’octubre, els representants municipals de les dues demarcacions digitals del Camp de Tarragona es van reunir, a la Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona, amb Santiago Ramentol –director general de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisual de Catalunya– per parlar del desenvolupament de la TDT a les comarques del Camp de Tarragona. Aquestes dues demarcacions digitals són la de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Tarragonès per una banda, i la del Baix Camp i el Priorat per l’altra.

21 demarcacions digitals a Catalunya

Per a la implantació de la televisió digital terrestre (TDT) en l’àmbit de la televisió local de Catalunya, des de l’administració central s’han delimitat un total de 21 demarcacions digitals, diferents de les demarcacions administratives i que poden ser una comarca o una agrupació de comarques properes. A cadascuna d’aquests demarcacions digitals els correspon un o dos canals múltiples, és a dir, quatre o vuit canals de televisió, ja que a cada canal múltiple hi passen quatre canals de TDT. D’aquests canals locals, la Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisual ha determinat per a cada demarcació quants n’hi haurà de públics i quants n’hi haurà de privats, tenint en compte que la llei obliga que com a màxim siguin dos els canals públics en cada canal múltiple. En aquestes demarcacions, els canals públics estaran gestionats pel municipi o pels municipis que prèviament ha planificat el Ministeri i que s’agruparan en la formació d’un ens que el gestioni, en la forma que cadascú decideixi, com pot ser un consorci municipal, una societat mercantil pública o una mancomunitat municipal.

Cambrils, sense acord

En el cas de la demarcació en què està inscrita Cambrils –la del Baix Camp - Priorat–, en què aquest canal múltiple s’ha repartit entre dos canals públics i dos de privats, en un primer moment es van planificar els municipis de Cambrils, Mont-roig, Reus i Riudoms, que s’hauran d’agrupar entre ells per gestionar els dos canals públics, és a dir que una agrupació d’uns municipis en gestionarà un i una altra agrupació l’altre.

Santiago Ramentol, en la roda de premsa posterior a la reunió del dia 25, va explicar que en el cas de la demarcació del Baix Camp - Priorat, des de la Direcció General s’havia fet una proposta d’agrupació d’aquests municipis que s’havia enviat als ajuntaments, i els ajuntaments havien tingut un període per presentar-hi al·legacions. Segons Ramentol, han rebut al·legacions d’alguns d’aquests municipis en el sentit de formar part d’una agrupació o d’una altra. “Ara hem de veure si els interessos generals, les coherències geogràfiques, el desig de cadascú, els podem fer casar en el que és el projecte, de tal manera que fem unes agrupacions que tinguin sentit. Aquesta és una qüestió que des del punt de vista geogràfic no és fàcil, però ho és menys des del punt de vista polític”, va dir Ramentol, que també va dir que aquesta qüestió es resoldrà en les properes setmanes.

D’altra banda, des de la Direcció General s’ha demanat, en el cas de la nostra demarcació, que siguin de “planificació immediata” Falset, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i la Selva del Camp, perquè, segons Ramentol, es considera que n’han de formar part les capitals de comarca, els municipis de més de 4.000 habitants i els municipis que ja tenen una televisió analògica. Així doncs, segons Ramentol, “si aquests municipis es planifiquen abans de la concessió de les llicències, també entraran a formar-ne part”.

L’agenda de la TDT local

Un cop les llicències per als canals públics hagin sigut concedides –que serà a començaments de desembre d’enguany–, els municipis que les gestionin tindran quatre mesos per constituir-se en l’ens gestor i preparar el seu projecte de televisió compartida i la programació, és a dir fins a finals de març o començaments d’abril de 2006. En el cas de les televisions privades, a començaments de novembre es faran públiques les clàusules del concurs públic per a la seva concessió. Llavors s’obrirà un termini d’un mes i mig per presentar les ofertes, és a dir fins a finals de desembre. El CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) serà qui resolgui les concessions a través d’un informe vinculant, resolució que tindrà lloc també a finals de març, princips d’abril. A partir d’aquest moment, els quatre canals públics i privats que comparteixen el mateix canal múltiple (per tant les mateixes característiques tècniques) tindran quatre mesos més per posar-se d’acord i presentar els projectes tècnics de desenvolupament del canal i la memòria tècnica de funcionament, amb la qual cosa es preveu que el setembre de 2006 aquests canals de TDT local ja puguin estar en marxa.

§ L’Ajuntament de Cambrils està treballant per tenir infraestructura televisiva§

Els dos canals públics que corresponen a la demarcació digital Baix Camp - Priorat estan encara per definir. D’entrada cal dir que en aquestes dues comarques, a hores d’ara, hi ha en funcionament quatre televisions locals. A part de Canal Reus TV, hi ha televisions locals a la Selva del Camp, a l’Hospitalet de l’Infant i a Falset. Els contactes entre els representants municipals dels diferents ajuntaments que han de participar en aquests dos canals públics han sovintejat i fins i tot s’ha celebrat una reunió, fa poques setmanes, als despatxos del director general de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisual en què hi van ser presents uns quants alcaldes de la nostra comarca. La darrera configuració que s’ha fet pública agruparia en un dels dos canals Reus, Cambrils i Riudoms mentre que a l’altre canal públic hi hauria Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, la Selva del Camp, Mont-roig del Camp i Falset.

“Farem el que faci falta”

L’alcalde de Cambrils i diferents tècnics municipals han mantingut reunions amb els diferents ajuntaments de la comarca per parlar del futur televisiu a la nostra demarcació. Després d’aquesta tanda d’entrevistes i davant l’evidència que altres municipis tenen televisions en funcionament i Cambrils no, l’equip de govern ha començat a fer els primers passos per tal que el municipi disposi d’infraestuctura televisiva. En paraules de l’alcalde, Robert Benaiges, “en aquesta legislatura farem el que faci falta per tal que en el moment en què haguem d’asseure’ns amb la resta de municipis per buscar una fórmula de coordinació, Cambrils surti amb la feina feta. Per entendre’ns, jo vull partir d’una base diferent de la que tenim ara. Quina és la que tenim ara? Res. Quan ens asseguem a parlar, cadascú dirà el que té”. El que es pot dir, doncs, és que des d’Alcaldia s’està treballant de manera intensiva en aquesta qüestió i no es descarta la possibilitat de poder fer emissions a Cambrils l’any vinent.

D’altra banda l’Ajuntament de Cambrils s’havia plantejat la possibilitat de presentar al·legacions per tal de que Cambrils quedés integrat a l’altre canal públic en què no hi ha Reus. Finalment, però, no s’han presentat les al·legacions en aquest sentit. Segons Benaiges, “nosaltres estem d’acord amb el plantejament que ha fet la Generalitat. Com es concretarà? En el moment en què ens asseguem a una taula ja ho veurem”.

Comenta aquest article