Informació general

Anna Estrada, directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Per Josep Maria Ferrando

Anna Estrada en una de les seves visites a Etiòpia
La cambrilenca Anna Estrada Bertran és la directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, creada el desembre de l’any 2002 dintre de la Conselleria de Presidència. La seva vocació en l’àmbit de cooperació internacional li ve de lluny. Ha estat diverses vegades cooperant en diversos països en vies de desenvolupament. Aquesta vocació l’ha portat a assumir tasques de responsabilitat en l’àmbit de política exterior de la Generalitat. L’Anna Estrada és economista. Va cursar un màster de relacions internacionals a Bruges entres els anys 89 i 90, i després va entrar a treballar el Patronat Català Pro Europa de Barcelona. L’any 1993 va ser l’encarregada de posar en funcionament l’oficina a Tarragona del Patronat i en va ser la responsable fins a l’abril de l’any 2002, quan va ser nomenada directora de Cooperació Internacional, dependent de la Conselleria de Presidència, i des de l’abril de l’any 2003 ocupa el càrrec de directora general de l’Agència. Tot i viure a Barcelona, se sent totalment cambrilenca i ve a Cambrils, on continua empadronada, sempre que les seves obligacions li permeten.

Què et va portar a acceptar el repte de posar en marxa l’Agència?
Diguem que per un costat es volia una persona que hagués treballat en l’àmbit públic en diverses administracions per dirigir un organisme de nova creació, i per l’altre he tingut molta experiència amb diverses ONG i amb treball social. Des de sempre m’ha agradat viatjar molt i viatjar a països que estiguessin en fase de desenvolupament i he fet diverses vegades de cooperant. Tinc clar que la política de cooperació al desenvolupament no és una obligació, és una responsabilitat que tenim com a persones de col·laborar al desenvolupament de països que ho passen molt pitjor que nosaltres.

Quines són les competències de l’Agència?
L’Agència és l’organisme que administra tots els recursos que Catalunya destina als països en vies de desenvolupament, és a dir, el famós 0,7% destinat a projectes de col·laboració al tercer món. El pressupost d’enguany per a la política de cooperació gestionat per l’Agència és de 25 milions d’euros. Actualment aquesta quantitat representa el 0,5% del PIB català, però la llei preveu que l’any 2010 s’arribi al 0,7%.

Quins són els objectius de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament?
Catalunya és la primera comunitat autònoma que té una llei de cooperació al desenvolupament. I a partir del febrer d’aquest any s’ha elaborat un pla director de cooperació al desenvolupament. L’objectiu és que Catalunya tingui una política pròpia de cooperació amb els països en vies de desenvolupament. Estem en un moment en què la societat està molt sensibilitzada. Les aportacions a les ONG estan en augment i les entitats públiques han de seguir aquest camí.

A quins països es destinen preferentment aquest recursos?
És la primera vegada que es fa molt de treball amb Àfrica, principalment amb el Marroc, a l’haver-hi molta població marroquina a Catalunya. També s’han desenvolupat projectes amb països de l’Àfrica negra, com Etiòpia o Costa d’Ivori. S’han triat aquests països perquè és on tradicionalment les ONG catalanes tenen més implantació.

Has viatjat a algun d’aquest països per veure la situació de primera mà?
L’any 2002 vaig visitar Costa d’Ivori i l’agost passat vaig ser a Etiòpia, a més he estat diverses vegades al Marroc.

La Generalitat incrementarà la seva presència exterior?
Crec que en el proper govern hi haurà una conselleria d’exterior. La política exterior ha de tenir un marc. Sempre hi haurà un conflicte amb l’estat per les oficines que obrim a l’estranger. No som ambaixades, som oficines per acompanyar la població catalana que viu fora i els empresaris que surten a l’exterior. I sobretot les oficines tenen com a objectiu contractar in situ immigrants per venir a treballar a Catalunya.

Si hi ha un canvi de govern, hi pot haver canvis en aquesta política de cooperació?
No. Aquest és un tema molt nou i s’està començant, i la política de cooperació s’ha fet molt consensuada; un exemple és que el pla director es va aprovar al Parlament per unanimitat de totes les forces polítiques. Amb una política nova i recent començada de cooperació al desenvolupament i feta amb consens, la meva voluntat és continuar al capdavant de l’Agència. Cal dir també que la federació de ONG catalana ens ha donat tot el seu suport.

Com veus la política de cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament cambrilenc?
Cambrils és un dels municipis que és membre dels Fons Català de Cooperació. Anualment destina recursos a projectes de desenvolupament i això és important.

Comenta aquest article