Informació general

255 accidents de trànsit a Cambrils durant l'any 2003

Per Lluís Rovira i Barenys

L'avinguda de la Diputació va ser la via més conflictiva el 2003 amb 5 punts negres al llarg del seu recorregut

A Cambrils hi va haver 255 accidents de trànsit en el decurs de l'any 2003 amb un resultat de 3 persones mortes, 19 amb lesions greus i 67 amb lesions lleus. Aquesta xifra és molt similar a la de l'any 2002, en el qual hi van haver 258 accidents però en aquell cas van donar un balanç de 5 persones mortes i 11 amb lesions greus. Dos dels accidents mortals produïts l'any 2003 van tenir lloc a l'A-7 (l'antiga N-340) i l'altre a l'avinguda de la Diputació.

Punts negres

Totes aquestes dades es recullen a la Memòria de la Policia Local corresponent a l'any 2003. La Memòria Policial també apunta la tendència a la reducció en el nombre de punts negres a la xarxa viària cambrilenca. S'ha passat dels 23 del 2001 als 13 del 2002 i als 11 corresponents al 2003. Es consideren punts negres els llocs on s'han produït tres accidents o més. Igual que en anys anteriors la via més conflictiva ha estat l'avinguda de la Diputació. Aquesta carretera d'unió entre Cambrils i Salou ha tingut 5 dels 11 punts negres enregistrats aquest any passat i s'hi han produït un total de 34 accidents. Val a dir que l'any 2001, un any de una alta sinistralitat a Cambrils, hi va haver 62 accidents en aquesta avinguda.

El vial del Cavet, per la seva banda, va entrar en servei la Setmana Santa del 2003. En el decurs dels seus primers nou mesos d'existència va enregistrar vuit accidents, quatre amb resultat de lesions i quatre més amb el resultat de danys materials. D'altra banda, l'Ajuntament ha buscat la manera de donar una resposta ràpida en matèria de senyalització quan es detecta una zona conflictiva a la xarxa viària municipal i, també, per tenir un millor manteniment de la senyalització viària. És per això que el juliol de l'any passat es va crear l'Equip d'Obres i Senyalització format per un paleta, un pintor i dos peons, tots ells traballadors de la brigada municipal. Aquest equip es va crear arran d'un acord entre les Regidories d'Obres Públiques i de Seguretat Ciutadana i es va assignar sota el comandament directe de la Policia Local.

Prop de 5.000 denúncies

La Policia Local va tramitar un total de 4.910 denúncies, durant l'any 2003, per infraccions a la Llei de seguretat vial. Les infraccions més denunciades fan referència a parades i estacionaments prohibits. A banda, la Policia Local ha realitzat diferents campanyes preventives d'alcoholèmia. Dels 1.283 conductors sotmesos al control d'alcoholèmia el 2003 n'hi va haver 78 que van donar positiu i se'ls va formular la corresponent denúncia administrativa o bé l'atestat per delicte contra la seguretat del trànsit. També s'han realitzat controls amb radar de velocitat (amb un total de 99 vehicles denunciats) i controls d'emissions de sorolls per part de vehicles, amb un total de 20 actes aixecades per emissions excessives.

§ Augment de la conflictivitat durant l'any 2003 §

Dins de les funcions que la Policia Local realitza com a policia judicial, l'any 2003 es van practicar 48 detencions d'autors de fets delictius. També cal assenyalar que els agents de la Policia Local van haver d'actuar en 339 ocasions en motiu de baralles, escàndols o alteracions de l'ordre. En aquest cas, segons s'apunta a la Memòria Policial, s'ha produït un espectacular augment de la conflictivitat si ho comparem amb les xifres dels darrers quatre anys. Aquesta conflictivitat ha crescut un 370% en els darrers quatre anys i un 17% en el darrer any. Dins aquest apartat els casos més freqüents han estat els conflictes socials com són les baralles de tipus familiar, les produïdes en establiments nocturns o entre grups de joves. En matèria de policia administrativa, la Policia Local ha comptabilitzat un total de 694 intervencions relacionades amb molèsties. El nombre major d'intervencions han sigut per les molèsties ocasionades pel soroll, amb un total de 472, de les quals 119 han tingut l'origen en establiments de bars i comercials, i 353 per altres fonts com són els veïns, les festes, els artilugis de neteja... En un altre apartat relacionat amb les molèsties, la Policia Local ha hagut d'intervenir en 35 ocasions per queixes originades per gossos i en 187 intervencions motivades per problemes de convivència veïnal, activitats molestes, fums, conductes incíviques, etc.

§ 50 agents i 5 unitats especials§

La plantilla de la Policia Local està formada per 44 agents en servei actiu a més de quatre agents interins i dos agents que realitzen les pràctiques a l'Escola de Policia de Catalunya. La Policia Local compta amb diferents unitats especials com són la Patrulla Verda, la Unitat d'Educació Viària, la Policia Administrativa, la Unitat de Vigilància de Platges i la Policia Comunitària. Segons la Memòria Policial, l'any passat, entre informes, expedients, atestats i comunicats es va arribar a la xifra de 13.714, i d'aquesta xifra 4.608, és a dir la major part, corresponen a expedients instruïts per infraccions de trànsit.

Comenta aquest article